Mindez én vagyok…

Egyéb

Az otthoni eszközökkel, bármilyen technikával elkészített rajzot, festményt, szkennelve, vagy telefonnal lefényképezve, JPG formátumban csatolva kérjük beküldeni a e-mailcímre. Jelige: “Mindez én vagyok”

Az e-mail-ben szerepeljen a pályázó neve, életkora, a beküldő szülő neve és a pályamunka, csatolva!

A pályamunkát csak a szülő, törvényes képviselő küldheti be, aki a pályázat benyújtásával engedélyezi a díjnyertes pályamunka készítője nevének és alkotásának nyilvánossá tételét, valamint a Meseház részére kulturális célú felhasználását.

A díjazottak névsoráról és a díjkiosztó ünnepség időpontjáról minden pályázónak értesítést küldünk.
A pályázat beküldése csak e-mail-ben lehetséges!
Cím:

Beküldési határidő: 2020. május 15.