Média/Kivonat

Munkács, Ungvár, Csap, Técső, Nagyszőlős, Beregszász Hazai

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) megbízásából felhívást tesz közzé a Bethlen Gábor Alap 2019. évi „Nemzetpolitikai célú támogatások” előirányzata terhére az alábbiak szerint:

  1. A felhívás célja:

– a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása;

  1. A támogatási kérelem benyújtására jogosultak köre:

Támogatási kérelmet nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, magát magyarnak valló természetes személy, aki:

2.5. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező nyomtatott vagy elektronikus magyar nyelvű médium újságírója, vagy az újságíráshoz illeszkedő alkotói tevékenységet végez (A kategória), vagy ezen médiumoknál a magyar tartalom megjelenítésében közvetlenül közreműködő munkatárs (B kategória);

  1. Igényelhető támogatás

3.7. Igényelhető támogatás a kárpátaljai magyar nyelvű nyomatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók, illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak részére:

3.7.1. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium munkatársa részére, aki magyar nyelven végzi tevékenységét és a tartalom előállításában közvetlenül részt vesz és rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább B2-es szinten igazoló okirattal (A kategória) – összesen 200.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

3.7.2. Ukrajnában működő, működési engedéllyel rendelkező, magyar nyelven publikáló nyomtatott vagy elektronikus médium újságírói tevékenységet támogató egyéb kisegítő tevékenységet végző munkatárs részére, amennyiben rendelkezik magyar igazolvánnyal, vagy annak hiányában más, a magyar nyelvtudást legalább A2-es szinten igazoló okirattal (B kategória) – összesen 170.000,- Ft-nak megfelelő UAH összegben igényelhető támogatás.

  1. Támogatási kérelmek benyújtásának módja:
  2. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak támogatása esetén:

8.1.Támogatási kérelem, amely tartalmazza a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában tevékenykedő újságírók illetve az újságírói tevékenységet segítő munkatársak adatait. A támogatási kérelem (adatlap) az  Alapítvány regionális irodáiban igényelhető. Az adatlapot az iroda munkatársa tölti ki.

8.2 A támogatási kérelem mellékletei

A támogatási kérelmet benyújtó személy

érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

magyar igazolványának fénymásolata;

végzettségét igazoló okirat fénymásolata;

munkáltatói igazolása, amely a pályázati időszak folyamán került kiadásra. A munkáltatói igazolás nyomtatványa az Alapítvány irodáiban igényelhető vagy annak honlapjáról letölthető;

  • A támogatási kérelmet benyújtó személynek be kell, hogy mutassa a kárpátaljai magyar nyelvű nyomtatott vagy elektronikus médiában a 2019-es évben megjelent publikált anyagainak listáját (vagy azon anyagok listáját melynek előállításában munkája során részt vett).

 

Forrás: saját forrás