Magyarságismereti Mozgótábor

Beregszász Külhoni

25. Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor

A kanadai Rákóczi Alapítvány pályázatot hirdet a 25. Diákok Határok Nélkül – Magyarságismereti Mozgótábor programjain való részvételre 2018-ban.

Tölts egy élménydús kirándulást Magyarországon! Ismerd meg múltunkat, és járulj hozzá a jövő építéséhez! Mindehhez nem kell mást tenned, mint pályázni a Rákóczi Mozgótáborra!

Tanulmányaikban eredményes, tehetséges, kreatív, talpraesett 15–19 éves középiskolai, gimnáziumi, líceumi, szakközépiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok jelentkezését várjuk, akik érdeklődnek népünk történelme, hagyományai, irodalma és műemlékei iránt.

A Magyarságismereti Mozgótábor célja: határon túli magyar fiatalok magyarországi körútja, melynek során mélyebben megismerkednek a résztvevők a magyar történelemmel, kultúrával, művészetekkel. Megismerkednek a résztvevők egymással, az otthonról hozott kulturális értékeket (ének, tánc stb.) a tábor tagjai számára közkinccsé teszik.

Helyszínei: Pécs, Miskolc (3-3 nap), Budapest (4 nap).

Időpontja: 2018. június 28. – 2018. július 9.

Szervezői:
II. Rákóczi Ferenc Alapítvány a Kárpát-medencei Fiatalokért (Budapest)
Rákóczi Alapítvány (Kanada)
magyarországi Templomos Lovagrend.

Pályázhatnak:
• azok a magyar fiatalok, akik a Kárpát-medencében határon túli magyar területen élnek;
• 15. életévüket 2018. június 28-ig betöltötték, és még nem töltötték be a 19. életévüket;
• elkötelezetten érdeklődnek a magyar történelem és kultúra iránt;
• az alább megadott pályatételek egyikét kidolgozzák, és benyújtják a területileg illetékes
referensnek;
• korábban nem vettek részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
• vallásukat gyakorló fiatalok, felekezeti hovatartozástól függetlenül.

A pályázathoz csatolni kell:

• önéletrajzi leírás: elérhetőségek – levelezési és e-mail cím, telefonszám –, családi körülmények ismertetése; eddigi tanulmányok, iskolák; vallási kapcsolatok, érdeklődési körök, szakkörök, önképzőkörök, versenyek és azon elért helyezések; közösségi, egyházi feladatok);
• tanár (osztályfőnök, esetleg igazgató), lelkész, ill. közéleti személyiség ajánlását (összesen
2db ajánlás);
• becsületbeli nyilatkozat arról, hogy korábban még nem vett részt Magyarságismereti Mozgótáborban;
• saját címre megcímzett és felbélyegzett válaszboríték (adott országon belül);

A pályázat a területileg illetékes referensnek nyújtandó be (alább közöljük).

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6. (postai bélyegző dátuma).

A pályázat elbírálásnak ideje és értesítés a pályázatról: régiók szerint változó, a helybeli referens minden esetben értesíti a pályázókat.

A pályatételek: kidolgozandó az egyik, min. 2, max. 3 oldal terjedelemben – géppel (Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret) vagy kézzel írva:

1. Mátyás király-emlékév

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2018-ban Mátyás király-emlékévet hirdet születésének 575. és uralkodása megkezdésének 560. évfordulója alkalmából. Mindannyian tudjuk, hogy olyan királyról van szó, aki Kolozsváron született, első győzelme volt a Felvidék megtisztítása a rabló cseh hadaktól, 1467-ben felszabadította a területet, így Mátyás királyt magukénak érzik nemcsak a magyarok, de a szlovákok, horvátok, sőt a románok is. Sok oldalról meg lehet közelíteni, máig él a népmesékben, legendákban, mindannyian ismerjük az „Igazságos királyt.”
• Tudjuk, hogy a legendákkal érdemes csínján bánni, hisz nem mindig az igazat mesélik el, vagy kicsit eltúloznak dolgokat. Válassz ki egy Mátyás királyról szóló népmesét vagy legendát, és vesd össze a történelmi tényekkel! Keresd meg, mi igaz, és mi a tiszteletből és szeretetből adódó túlzás, vagy a szájhagyomány útján terjedő elferdítés?
• Mit üzen ma számodra Mátyás király? Meséld el életét, miért tartják magukénak nemcsak a magyarok, de a szlovákok és a románok is?

2. Semmelweis-emlékév

Ha már a kutatókról, tudósokról beszéltünk: a Semmelweis Emlékbizottság 2018-at, Semmelweis születésének 200. évfordulóját Semmelweis-emlékévvé nyilvánította.
Semmelweisnek, az anyák és a csecsemők megmentőjének élete örök példaként szolgál arra, hogy nem elég kitartó, bátor és elkötelezett tudományos kutató munkával feltárni a bajok okát és megoldási lehetőségét, annak alkalmazásáért is harcolni kell. Nem elég legyőzni a kórt, de meg kell győzni a kort is. Ez gyakran még nehezebb feladat. Semmelweis történetének tanulságaként az utóbbi időben egy új kifejezés, a „Semmelweis-reflex” terjedt el, azt kifejezve, amikor a szakemberek vagy a társadalom jelentős felismeréseket, felfedezéseket, tényeket vizsgálat és indoklás nélkül, automatikusan, reflexszerűen elutasítanak.
– Mesélj Semmelweis életéről, munkásságáról, milyen nagy felismerése volt, és milyen nehézséggel kellett megküzdenie? Milyen példát mutat számodra Semmelweis? Te hogyan tudsz, tudnál példát mutatni társaidnak?

3. „Esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk!”

170 éve volt az 1848-as szabadságharc.

• Milyen módon emlékeznek meg lakhelyeden, a közösségedben a szabadságharcról? Miről mesélnek a régi feljegyzések?
• Válassz ki egy 48-as hőst, és fogalmazz meg egy levelet az ő szemszögéből, az akkori korból, az akkori forradalmi hangulatból!

4. ,,A nemzet vagy nemzettudat és a sport összefonódása”

Hős magyarországi vagy határon túli magyar olimpikonok, focisták, más sportágban kimagasló egyének hatásai a nemzettudatunkra. Sokan vannak köztük, akik magyarként valamelyik szomszédos országot képviselték egy-egy nemzetközi eseményen, ez által hidat képezve kisebbségünk és a velünk együtt élő többségi nemzetek között! (Ide kapcsolódhat Puskás kultusza is, lehet írni a mai magyar válogatottról, a csíki hokiról vagy pl. a román első osztályban egyetlen magyar focicsapatként küzdő Sepsiszentgyörgyről és szurkolóiról, a Dunaszerdahelyről stb.)

5. “Menni vagy maradni – elvándorlás contra szülőföldön maradás” – videoanyag

Ez a téma mostanában nagyon aktuális az egész Kárpát-medencében. Interjúzhatnának barátokkal, családtagokkal, tanárokkal, közéleti személyiségekkel, bemutathatnák benne szülőföldjüket képekben is. Technikailag ezt már egy telefonnal is kivitelezhető. Tartalmas filmeket várunk, amelyeket filmesek bírálnak majd.

A nyertes pályázók részt vehetnek a Magyarságismereti Mozgótáborban, melynek a részvételi költségeit az Alapítvány fedezi.
A pályázati anyagot az alábbi referensekhez kérjük elküldeni:

Kárpátalja:
Dancs Krisztina
Okulova Nyina
E-mail:
Ukrajna, Kárpátalja, Beregszász
Bolugyánszki út 2. 90202

 

Forrás: http://genius-ja.uz.ua