Magyarország jó tanulója, jó sportolója

Hazai

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyílt pályázatot hirdet a 

“Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017”

cím elnyerésére. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a “Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017” címmel azon tanulókat és hallgatókat kívánja kitüntetni, akik a 2016/2017. tanévben eredményes tanulmányi munkájuk mellett kimagasló sportteljesítményt nyújtottak. 

A pályázat kiírásában közreműködnek a sportköztestületek: 
Magyar Olimpiai Bizottság, Magyar Paralimpiai Bizottság, Nemzeti Versenysport Szövetség, valamint a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség (a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Egyetemi – Főiskolai Sportszövetség tagszervezetekkel). 

A pályázat célja: 
– az ifjúság ösztönzése 
o az eredményes tanulásra és magasabb szintű sportolásra, 
o a szellemi és fizikai képességek folyamatos fejlesztésére, továbbá 
o fizikai aktivitásra, rendszeres és egészségfejlesztő testmozgásra; 
– a tehetségfelismerés, -gondozás és -kiválasztás, valamint az utánpótlás-nevelés célkitűzéseinek segítése; 
– az egészséges életmód népszerűsítése; 
– a becsületes játék, a fair-play szellemének ápolása; valamint 
– a legkiválóbbak méltó elismerésben részesítése. 

A pályázat díjazása: 
A díjazottak a “Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017” címet elismerő miniszteri oklevelet kapnak a 2016/2017. tanévben elért eredményes tanulmányi munkájukért és kimagasló sportteljesítményükért. 
Három kategóriában nyújtható be pályázat (a 2016/2017. tanévre vonatkozóan): 
I. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5-8. évfolyamos tanulója 
II. kategória: köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 9-13. évfolyamos tanulója 
III. kategória: felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója 

A cím elnyerésére az a tanuló vagy hallgató pályázhat, aki az alábbi feltételek mindegyikének megfelel: 
1. A 2016/2017. tanévben valamely magyarországi köznevelési intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy magántanulói jogviszonyban részt vevő 5-13. évfolyamos tanulója, vagy legalább az egyik félévben felsőoktatási intézmény teljes idejű képzésben részt vevő (nappali tagozatos) alap-, mester-, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben részt vevő hallgatója; 
2. Tanulmányi átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve – az I. és II. kategóriában a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva – elérte az alábbi eredményt: 
I. kategória: a 2016/2017. tanév végén legalább 4,80 
II. kategória: a 2016/2017. tanév végén legalább 4,70 
III. kategória: a 2016/2017. tanév I. vagy II. félévében a súlyozott tanulmányi átlaga – minimum 15 teljesített kredit mellett – legalább 4,00 
3. A 2016/2017. tanévben (2016. szeptember 1. és 2017. augusztus 31. között) a Pályázati útmutatóban meghatározott sportágban és versenyen 1-6. helyezést ért el. 

A Pályázati felhívás és a Pályázati útmutató az alábbi weboldalakon érhető el: 
– a kormányzati portálon, az Oktatásért Felelős Államtitkárság hírei között: http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/oktatasert-felelos-allamtitkarsag
– a pályázati kiírásban közreműködő sportköztestületek és tagszervezetek honlapjain (http://www.olimpia.hu, www.hparalimpia.hu, http://www.nvesz.huhttp://www.ndhsz.huhttp://www.mdsz.huhttp://www.mozduljra.hu). 

A pályázat benyújtása: 
A pályázati dokumentációt (amely a Pályázati adatlapból és mellékletekből áll) három (egy eredeti és kettő, az eredetivel megegyező, egyszerű másolat) példányban kell benyújtani kizárólag papíralapon, postai úton az Emberi Erőforrások Minisztériumának címére, a Pályázati útmutatóban foglaltaknak megfelelően. 
(Első lépésként a szükséges igazolásokat kiállító intézménnyel és szervezettel/szervezetekkel történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, mivel a dokumentumok elkészítése és esetleges postai kézbesítése hosszabb időt vesz igénybe. Hiánypótlásra nincs lehetőség!) 
Benyújtási (postai feladási) határidő: 2018. április 17. 

A pályázat értékelése: 
A pályázatokat az Értékelő Bizottság – a tanulmányi, valamint a sporteredményeket figyelembe véve – egységes szempontsor alapján értékeli. A pályázat díjazottjairól – az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján – az oktatásért felelős miniszter hoz döntést. 

Értesítés a pályázat eredményéről: 
A díjazottak listája a pályázat benyújtási határidejét követő 90 napon belül – az elért eredmény és oktatási intézmény megjelölésével – közzétételre kerül a kormányzati portálon az Oktatásért Felelős Államtitkárság vezető hírei között, amelyről a pályázók a kapcsolattartó e-mail címére küldött elektronikus üzenetben kapnak értesítést. 

Díjátadás: 
A legmagasabb pontszámot elért díjazottak meghívást kapnak a “Magyarország jó tanulója – jó sportolója 2017” cím díjátadó ünnepségére, a többi díjazott postai úton veheti át az elismerő oklevelet. 
A pályázat részleteit a Pályázati útmutató tartalmazza. 

További információ: 
A pályázattal kapcsolatosan további információt Géczi Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelés-stratégiai referense nyújt a +36 (1) 795 4135 telefonszámon.
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse