Magyarnak lenni: Nagy s szent akarat

Ipolyság Hazai

 A szülőföldhöz való hűség költője, Sajó Sándor születésének 154. évfordulója tiszteletére „MAGYARNAK LENNI: NAGY S SZENT AKARAT!” címmel a Palóc Társaság 2022-ben ismét meghirdeti a magyar költők hazafias verseinek szemléjét. A magyar vers ünnepére szeretettel hívja és várja a versmondó alap- és középiskolás diákokat az Ipoly mindkét partjáról, a felvidéki magyar iskolákból,   úgyszintén Magyarországról, a Délvidékről, Őrvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, vagyis az egész Kárpáthazából.

 A versmondóknakegy tetszés szerint választott Sajó Sándor-költeményt valamint a magyar hazafias költészetből egy ugyancsak szabadon választott verset kell könyv nélkül előadni szakmai bírálóbizottság előtt.

A versmondó  szemlét 2022. november 11-én, pénteken, a költő születési évfordulója jegyében tartjuk  szülővárosában,  Ipolyságon (szlovák nevén Šahy).

A diákok ellátásáról és megjutalmazásáról a rendező és támogatói gondoskodnak.

Jelentkezni a mellékelt jelentkezőlapon illetve az alábbi adatok megadásával is lehet:

versmondó nevét, életkorát (ebben az évben hány éves?) a korosztályt  (alapiskolás  vagy középiskolás), a felkészítő és/vagy a versenyző villámlevélcímét valamint az előadandó két költemény  címét s a költő nevét.

Jelentkezési határidő október 22-e   villámlevélcímen. A jelentkezőknek részletes tájékoztatást tartalmazó meghívót küldünk.

 {Segédanyag: Sajó Sándor válogatott versei 2000-ben Nem akarok gyáva csendet címmel jelentek meg a Ménrót Kiadó gondozásában; ugyancsak ez a kiadó adta ki 2001-ben a Trianont ledöntjük c. válogatást, amelyben Sajó-versek is olvashatók. 2006-ban a dunaszerdahelyi Lilium Aurum gondozásában jelent meg Sajó Sándor Magyarnak lenni című kötete. A Palóc Társasági Könyvek sorozat 5. köteteként 2012-ben látott napvilágot a költő kötetekben megjelent verseinek gyűjteménye Szép szülőföldem Felvidék címen. Sajó-költeményeket a világhálón is szép számmal talál, aki keres.)