Magyar vagyok, magyarnak születtem

Hazai
“Magyar vagyok, magyarnak születtem”

A GYERMEKJÓLÉTI ALAPÍTVÁNY, ORSZÁGOS MÉCS LÁSZLÓ IRODALMI TÁRSASÁG és a PÁLFFY DÉNES NÉPFŐISKOLA AKADÉMIA közös felhívása

Pályázatunk témája:
magyarsággal kapcsolatos, hazafias, dicsőséges forradalmainkhoz kapcsolódó (1848, 1956) versek, elbeszélések, napló-töredékek, visszaemlékezések stb.

A pályázat weboldala és email címe: http://magyar-vagyok-magyarnak-szulettem.webnode.hu/elerhetosegek/

A pályázók köre:
A pályázatunkra amatőr és rendszeresen publikáló (hazai és határon túl élő) szerzők tollából is várunk magyar nyelvű műveket.
Alsó életkori határ: 14. életév.

A pályázat célja:
Új irodalmi művek írására ösztönzés; a magyar nyelv ápolása. Irodalmi értékmentés, értékteremtés. A magyarságtudat, a hazafiasság erősítése. Főhajtás dicsőséges forradalmaink emléke előtt.
Tehetséggondozás, tehetségek felkutatása.

A pályázat beküldési határideje: 2017. április 5.

Formai követelmények:
Pályázni versekkel, prózai művekkel (elbeszélés, napló, napló-töredék, akár eddig kiadatlan visszaemlékezés…) lehet.
A pályázatot kizárólag word dokumentumban kérjük beküldeni – a kitöltött Jelentkezési lappal együtt! – e-mailben.
E-mail: . A tárgyhoz szíveskedjenek odaírni: Magyar vagyok, magyarnak születtem.
Egy pályázó minimum 2, maximum 5 alkotással nevezhet. A prózák nem lehetnek hosszabbak 5 gépelt A4 méretű oldalnál.
A pályázat nem jeligés. Írói név használata megengedett.

A pályázó a pályázaton történő részvételével automatikusan hozzájárul, hogy műve térítésmentesen megjelenjen a kiíró valamely elektronikus, vagy nyomtatott kiadványában.
Amennyiben szeretné, rövid önéletrajzot is küldhet.
Nevezési díj: nincs

A pályázati anyag publikálása:
MINDEN PÁLYÁZÓNK válogatott ALKOTÁSA folyamatosan MEGJELENIK A http://www.magyar-vagyok-magyarnak-szulettem.webnode.hu WEBOLDALON!

Továbbá (amennyiben pályázati támogatást nyerünk e célra) irodalmi antológiában.
Emailben értesítjük a pályázókat, amennyiben irodalmi antológiát tudunk kiadni.