Kulturális pályázat – Csíkszereda

Erdély Külhoni

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 2018-ban megrendezésre kerülő kulturális  programok támogatására.

A versenypályázatban részt vehetnek: csíkszeredai jogi személyiséggel rendelkező civil
szervezetek – intézmények, alapítványok, egyesületek, szervezetek.

A kérelmezőknek teljesíteni kell a következő feltételeket:
– ne legyen tartozása, adóhátraléka Csíkszereda Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
irányába;
– a korábbi támogatási szerződésben foglaltaknak eleget tett
– a pályázat Csíkszereda területén valósul meg

Nem pályázhatnak azon civil szervezetek, akik:
– fizetésképtelenek
– végleges bírósági döntés értelmében zárolták bankszámláikat
– közpénzekből történő támogatási szerződést szegtek
– hamisan nyilatkoztak a valós pénzügyi helyzetüket illetően
– adóhátralékuk van
– bizalommal való visszaélésért, hamis ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért,
hamis tanúzásért, hamisításért, pénzalapok rendeltetésellenes felhasználásáért folyik eljárás
ellenük.

A pályázatok leadási határideje: 2018. március 5., hétfő, 14.00 óra, 145-ös iroda.

Eredményhirdetés: 2018. március 21., a programok futamideje: 2018. április 3. – december 10.

A támogatás elnyerésének feltételei: a pályázatnak tartalmaznia kell a kitöltött pályázati űrlapot és a szükséges mellékleteket. A pályázat benyújtásakor / elszámolásakor a pályázónak bizonyítania kell, hogy rendelkezik a pályázati összköltségvetés legalább 20%-ával.

További információk: http://www.szereda.ro/#!hu/h1/67/1811/index