Kulturális-művészeti projektek támogatása

Veszprém Hazai

A Veszprém-Balaton 2023 Zrt. (továbbiakban „Támogató”) olyan projektek, programok és fejlesztések megvalósulását kívánja előmozdítani, amelyek hozzájárulnak a Veszprém-Balaton 2023 EKF régió közösségi életéhez, a kreatív-kulturális szektor fejlődéséhez, a kulturális kínálat sokszínűségéhez. Ezen túlmenően pedig minden tekintetben illeszkednek a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Főváros program (VEB2023 EKF program) prioritásaihoz, annak sikerét és céljait szolgálják.

Jelen felhívásban a Támogató első helyen azon rendezvények, programok, projektek és fejlesztések megvalósulását kívánja előmozdítani, amelyek:

(1) segítik a kulturális alapellátás felfejlődését a 2023-as programévre, (2) hosszú távon gazdagítják a VEB2023-EKF-projekt programkínálatát, az EKF-régió kulturális életét (3) hozzájárulnak a térség kultúrájának megismertetéséhez, és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának és színvonalának megerősítéséhez a közös európai színtéren (4) felkészülést jelentenek a 2023-as programévre.ű

Jelen pályázati felhívásra pályázatot nyújthatnak be
települési és kisebbségi önkormányzatok, önkormányzati és állami fenntartású közművelődési, kulturális és oktatási intézmények, oktatási intézmények, egyéni vállalkozók, jogi személyiségű gazdasági társaságok, civil szervezetek, egyházak, egyházi alapítású civil szervezetek.

Támogatható tevékenységek
Jelen pályázati kiírásban kizárólag olyan rendezvény, program, projekt vagy fejlesztés támogatható, amely megfelel az alábbi feltételeknek:

  • eredménye vagy eseménye(i) nyilvánosak vagy a nagyközönség számára elérhetők
  • kulturális-művészeti tartalmat valósít meg akár összművészeti témában, akár az alábbi kategóriák bármelyikében: képzőművészet, iparművészet és design, építészet, fotó, zene, tánc és performance, digitális művészet, színház és bábszínház, irodalom, cirkusz, népművészet, néptánc és folklór, népi kézművesség, helytörténet és helyi jelentőségű régészet, helyi jelentőségű tárgyi és szellemi örökségvédelem, közművelődés. (A kizárólag közösségépítési vagy ökológiai fókuszú projektek egy másik felhívás keretében tudnak pályázni.);
  • megvalósulásának helyszíne Veszprém, vagy valamely EKF-együttműködési megállapodással rendelkező település (az mindig aktuális lista a VEB2023 EKF honlap régiós aloldalán található);
  • illeszkedik a VEB2023 EKF-program céljaihoz és prioritásaihoz;
  • Veszprém és az EKF-régió kulturális életének élénkítését szolgálja;
  • helyi kulturális értékek bemutatására, reflektorfénybe helyezésére törekszik.

A pályázatokat benyújtani a rendelkezésre álló forrás erejéig, de legkésőbb 2021. 07. 31-ig lehetséges.

További információk: https://www.nonprofit.hu/palyazatok/Kulturalis-Muveszeti-Projektek-OC-MUV-2-2021