Kulturális-egyházi-ifjúsági-sport pályázatok

Kovászna megye Külhoni

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet az utólagosan módosított és kiegészített 2005. évi 350-es számú törvény alapján, nonprofit tevékenységet folytató magánszemélyek vagy jogi személyek – egyesületek és alapítványok – és törvényesen elismert egyházak számára, a 2023.04.03. és 2023.12.04. között zajló művelődési, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport programok és tevékenységek, valamint az egyházak támogatására:

  1. Művelődési, oktatási-tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása.
  2. Ifjúsági szervezetek által szervezett művelődési, oktatási, tudományos, szabadidős programok és rendezvények résztámogatása. Legnagyobb megítélhető összeg 10.000 lej.
  3. A Kovászna megyei értékek, a kulturális és történelmi örökség megismertetését, megóvását, tovább-örökítését, hasznosítását, népszerűsítését, a hagyományőrzést szolgáló ruházat elkészítését célzó programok résztámogatása.
  4. A kultúra jeles évfordulóira szervezett kulturális programok, rendezvények, résztámogatása.
  5. Települést, térséget, a megyét bemutató, népszerűsítő kiadványok résztámogatása.
  6. Egyéni sportolók és a megyei sportágban tevékenykedő egyesületek által kezdeményezett sportprojektek társfinanszírozása.
  7. Falugodnoki szolgálat résztámogatása Kovászna megye elszigetelt települései számára.
  8. Egyházközségek támogatása.

Előnyben részesülnek a kulturális örökség részét képező javak restaurálására leadott pályázatok.
Minden pályázat esetében a legkisebb megítélhető összeg 1.000 lej. A szükséges, elszámolandó önrész a megítélt összeg legalább 10%-a. Egy pályázó legtöbb 3 pályázatot adhat le, amelyeknek külön célkitűzéssel és időhatárokkal kell rendelkezniük.

A pályázatok leadási határideje: 2023.03.10., 12 óra.
A pályázat leadható személyesen a megyei tanács iktatójába, vagy postai küldeményként

További információk: https://kvmt.ro/hu/palyazati-kiiras-a-2023-ev-programjaira.html