Köztéri képzőművészeti pályázata

Hazai

1. A kiíró megnevezése
A pályázat megbízója a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: Megbízó).
A pályázat kiírója és költségviselője a Budapesti Történeti Múzeum (a továbbiakban: Lebonyolító).
Pályázati ügyintéző: Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria Köztéri Művészeti Alkotások Osztálya (a továbbiakban: BTM – Budapest Galéria)
Kapcsolattartók: 
Szerdahelyi Márk osztályvezető, művészettörténész
Tel.: +36 20/222 7709, 
Matzon Gertrúd mérnök
Tel: +36 30/540 2115, 

2. A pályázat célja, tárgya és anyaga
A pályázat célja a budapesti Széll Kálmán téren felállítandó, Széll Kálmán egykori miniszterelnököt vizuális eszközökkel megjelenítő alkotás elkészítése.
Helyszín: a metrókijárat melletti gyalogos- és közlekedésforgalmi sík, burkolt felület kijelölt háromszöge (lásd melléklet).
A műalkotás megvalósításához felhasznált anyagra vonatkozóan megkötés nincs, azonban a tervezés során figyelembe kell venni, hogy a választott anyag tartós kültéri felállításra alkalmas legyen. 
Letölthető információk Széll Kálmánról és a térről elérhetők a Budapest Galéria weblapján: http://budapestgaleria.hu/_/palyazatok-kozter/
A teljes megvalósításra – beleértve a tervezést, kivitelezést, felállítást, szállítást, engedélyezési költségeket és a tiszteletdíjat – maximum bruttó 36 millió Ft áll rendelkezésre két részletben.
A terület kezelője a Budapesti Közlekedési Központ, tulajdonosa Budapest Főváros Önkormányzata, így az állandó szoborelhelyezéshez a Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges, amelynek beszerzéséről a Budapest Főváros Önkormányzata gondoskodik. 
A további szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzése a BTM – Budapest Galériával közösen történik.
Egyéb információ A BTM-Budapest Galéria kapcsolattartóitól kapható.

3. A pályázat jellege és a pályázók köre
3.1. A pályázat nyilvános képzőművészeti pályázat.
3.2. A pályázók köre
– aki a jelen kiírásban meghirdetett feladat elkészítésére vállalkozik, és vállalja a mű felállítását is
– aki pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadta el
A kiíró e műfajban referenciával rendelkező szobrászok és építészek, ill. tervezői csoportok részvételét várja.
A pályázónak – alkalmassága igazolására – nyilatkoznia kell eddigi szakmai tevékenységéről.
Nem indulhat a pályázaton az a személy, aki a Bíráló Bizottság vagy a második körös zsűri
– döntésében résztvevők
– a döntésben résztvevők hozzátartozója
– a döntéshozók részvételével működő gazdálkodó szervezettel áll munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetve ugyanilyen gazdálkodó szervezetben tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
3.3. Részvételi feltételek
– a pályázat beadása határidőre
– a második fordulóra elkészítendő modell beadása határidőre
– nyertes pályázó esetén a műalkotás határidőben történő átadása
A pályázat első 4 helyezettjének megvalósítási tervét (1:5 méretarányú modelljét) a Lebonyolító nyilvánosságra hozza.
A megvalósításra kerülő nyertes pályázat pályázója ingyenes felhasználási jogot enged a pályázat Lebonyolítója és Megbízója, valamint a szobor tulajdonosa, azaz Budapest Főváros Önkormányzata részére. 
A nyertes pályamű költségmentesen a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerül. 
A nyertes pályázó a szerzői jogról szóló törvényben biztosított személyhez fűződő jogokon kívül egyéb igény érvényesítésére nem jogosult.

4. A pályázat lebonyolítása
4. 1. A pályázat benyújtásának módja, határideje
A pályázat digitálisan (PDF-formátumban) nyújtható be. A kiírás 5.1. pontja alapján elkészített dokumentumokat digitálisan 2018. július 1. 24:00 óráig kell elküldeni a következő e-mail címre:.
4.2. A pályaművek díjazása
A Megbízó a pályázat rangsorban első 4 tervért fejenként 300 000 Ft + áfa díjat biztosít, az ebből a körből kiválasztott nyertes pályázó pályaműve pedig megvalósításra kerül.
4. 3. A pályaművek elbírálása, eredményhirdetés
A pályázók azzal, hogy pályaművüket benyújtották, alávetik magukat a pályázati kiírás feltételeinek, a szükséges engedélyeztetési folyamatnak, az első körös Bíráló Bizottság és a második körös zsűri döntésének.
A beérkezett pályaműveket első körben 2018. július 13-ig értékeli az erre felkért 7 tagúBíráló szakmai Bizottság, amelynek tagjai:
Dr. Farbaky Péter főigazgató, Budapesti Történeti Múzeum
Fialovszky Tamás építész
Bakos Ildikó szobrászművész
Lampert Rózsa Hajnalka építész, önkormányzati tanácsadó, Fővárosi Önkormányzat – Főpolgármesteri Iroda
Nagyné Varga Melinda főosztályvezető, Főpolgármesteri Hivatal Kulturális, Turisztikai, Sport, Köznevelési és Szociálpolitikai Főosztály
Lantos Csaba projektvezető, a Budapesti Közlekedési Központ képviselője
Dr. Vízkelety Mariann a Széll Kálmán Alapítvány által felkért Védnökségi Testület tagja
A szakértők első körben – figyelembe véve a megvalósíthatóságot is – 4 pályaművet választanak ki. Ezen pályázók megnevezése 2018. július 18-ig megtörténik, az érintetteket a BTM – Budapest Galéria értesíti. 
A kivitelezésre szánt alkotások modelljeinek beadási határideje 2018. szeptember 3.16 órakor zárul. A beadás helyszíne: Budapest Galéria Varga Imre Gyűjteménye, 1033 Budapest, Laktanya utca 7.

A végső döntés meghozatala:
Az első körben megjelölt 4 pályamű és a beadott modellek alapján Budapest Főváros Önkormányzata, a Széll Kálmán Alapítvány és a Megbízó által delegált tagokból álló második körös zsűri választja ki a nyertes pályaművet 2018. szeptember 21-ig.
A második körös zsűri kérése esetén az alkotók személyesen is megvédhetik pályaművüket. Ebben az esetben az időpontot a második körös zsűri adja meg.
A pályázati végső győztest a Lebonyolító 2018. szeptember 26-in nevezi meg, az eredményről a BTM – Budapest Galéria értesíti a pályázókat.
A pályázat győztesével a Lebonyolító köti meg a kiviteli szerződést 2018. október 30-ig.
A szobor tervezett avatása: 2019. április 30.
A tervezett időpontok a szükséges engedélyek, hozzájárulások beszerzésétől és a megvalósíthatóságtól függően változhatnak!
A pályázat Megbízója fenntartja a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.

5. Benyújtandó munkarészek
5.1. Első fordulóban történő részvételhez a pályaműnek a következőket szükséges tartalmaznia
– látványterv
– installálási és elhelyezési elképzelés
– műszaki dokumentáció
 műleírás
– költségelőirányzat
 rövid (PDF-formátumú) prezentáció a pályázó(k) saját munkásságról
Mindezek 2 darab PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni, külön a pályázati anyagot és külön a személyes munkásságot röviden ismertető prezentációt. A pályázati anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy tartalmazza a „Széll Kálmán pályázat” kifejezést.
5.2. Benyújtandó a második körben
– 1:5-ös méretarányú köztes anyagból készített modell
– részletes műleírás
– árajánlat

6. A két forduló bírálatának szempontrendszere
– a tervezett pályamű művészi színvonala, eredetisége
– a kiírás tárgyának és céljának a művészet klasszikus értékeinek a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyedi, magas művészi színvonalú megjelenítése
– a pályaműnek a helyszínhez való illeszkedése, harmóniája környezetével
– az alkotás és a kiírás tárgyának összhangja és művészi kifejező ereje
– az árajánlat – vagyis a kivitelezés és tiszteletdíj – mértéke, a költségvetés realitása
http://www.btm.hu