Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért

Hazai
Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért (KDHT) 2018. évi kiírása

Az agrárminiszter 2018-ban is kiírja a „Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) pályázatot. 
A “Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért” (KDHT) 2018 pályázat célja a hagyományos és tájjellegű termékek piacra jutásának elősegítése, a fogyasztók körében való népszerűsítése érdekében kimagasló tevékenységet folytató közösségek elismerése és példaképül állítása. A pályázat önkormányzatok, önkormányzati társulások, civil szervezetek részére kerül kiírásra.

A mezőgazdaság tradicionálisan jelentős, gazdasági súlyát messze meghaladó szerepet tölt be hazánkban, ezért fontos, hogy Magyarország kiemelten kezelje a hagyományos és tájjellegű mezőgazdasági termékek és élelmiszerek termelését, forgalmazását és annak megismertetését mind a hazai, mind az európai uniós piacon. E cél megvalósítása érdekében a díjnyertes pályázó jogosulttá válik arra, hogy kiállításokon, szakmai rendezvényeken és különböző marketinganyagokon bemutassa a díját, hozzájárulva ezzel a hagyományos és tájjellegű termékek népszerűsítéséhez a fogyasztók körében.
A díj odaítélése pályázati rendszerben történik. A díjat évente egy alkalommal a Termelői Közösségek Napja alkalmából az agrárminiszter adja át.

A kitöltött pályázati adatlapot nyomtatott formában (2 példányban) és elektronikusan kell benyújtani a  elektronikus levélcímre. 
A pályázatok beadásának határideje (postabélyegző kelte): 2018. november 19.

A pályázati anyagokat postán, ajánlott küldeményként az alábbi címre kell eljutatni:
Agrárminisztérium, Piacszervezési Főosztály, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.
A borítékra kérjük ráírni: Közösségi Díj a Hagyományos Termékekért (KDHT) pályázat (2018).
http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/mezogazdasagert-felelos-allamtitkarsag/hirek/megjelent-a-kozossegi-dij-a-hagyomanyos-termekekert-kdht-2018-evi-kiirasa