Középiskolai Kutatói Ösztöndíj

Kárpát-medence Hazai

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: Támogató) nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Közoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

A pályázat célja

  1. A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2021. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatában olyan – középfokú intézményben tanuló – diákok vehetnek részt, akik eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudományterületet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.
  2. A kiírt Közoktatási Kutatói Ösztöndíj célja a közoktatási képzésben részt vevő, tehetséges diákok kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a további tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Az ösztöndíj formája

  1. A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósítást az Alapítvány.
  2. Az ösztöndíj összege: 25 000 Ft/hó/fő. (a teljes támogatás időszakban összesen 100.000 Ft/fő kerül kifizetésre)
  3. Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 4 hónap (2021. szeptember 1. – 2021. december 27.)

Támogatható tudományterületek

Jelen ösztöndíjpályázatra valamennyi tudományterületről lehet pályázni.

A rendelkezésre álló keretösszeg, a támogatásban részesíthető pályázók száma

  1. A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg legfeljebb egy millió forint.
  2. Jelen Pályázati Kiírás, Kutatói Ösztöndíj Kiírás keretében együttesen legfeljebb 10 fő ösztöndíjra pályázó részesülhet támogatásban.

A pályázatok benyújtásának határideje

A pályázatokat 2021. június 1. – 2021. június 30. között lehet benyújtani.

Jelentkezés módja:

E-mail írása a címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.

 

További információk: https://kmta.hu/aktualis-palyazatok/