Könyvkiadás

Külhoni

A romániai Nemzeti Kulturális Alap pályázatot hírdet könyvkiadásra.

Pályáztató: AFCN (Administratia Fondului Cultural National)

Leadási határidő: 2016. május 25.

A.F.C.N. lansează apelul de participare pentru acordarea de finanţări nerambursabile, în cadrul sesiunii de finanţare III/2016 pentru proiecte editoriale. Pot participa: – Edituri şi redacţii de publicaţii culturale; – Persoane juridice de drept privat care, potrivit actelor constitutive, desfăşoară activităţi editoriale (ex.: organizaţii nonguvernamentale, societăţi comerciale, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale ș.a.); – Persoane juridice de drept public (Instituţii publice care derulează proiecte editoriale). Bugetul alocat în 2016 prin subvenţie de la Ministerul Culturii este de 2.815.000 lei. Se pot înscrie proiecte la următoarele secţiuni: • Carte: 1.125.000 lei • Reviste și publicaţii culturale: 400.000 lei • Proiecte noile media (inclusiv online): 550.000 lei • Ediţii critice: 400.000 lei • Ediţie de poezie: 200.000 lei Pentru contestaţii este prevăzut un buget de 140.000 lei.