Kitelepítettek április 12-i emléknapja 2019

Budapest Külhoni

A Rákóczi Szövetség az emléknap alkalmából minden évben megemlékezést szervez, valamint Kárpát-medencei középiskolások és egyetemisták részére irodalmi- és történelmi pályázatot hirdet, míg helyi és ifjúsági szervezetei számára külön belső pályázati keretet tesz pályázat útján elérhetővé, azzal a céllal, hogy minél több településen, iskolában emlékezzenek meg, a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített több mint százezer magyar emberről.

A Magyar Országgyűlés 2012. december 4-én ellenszavazat nélkül fogadta el, hogy ezentúl április 12-e a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja lesz.

„Az Országgyűlés szükségesnek tartja méltóképpen megemlékezni a Beneš-dekrétumok következtében a Csehszlovák Köztársaságból kizárt, Magyarországra telepített mintegy százezres magyarságról; és támogatja olyan megemlékezések szervezését, oktatási anyagok készítését, amelyek a Felvidékről való kitelepítéssel kapcsolatosak.

Az Országgyűlés emellett kifejezi nagyrabecsülését mindazoknak, akiket az adott időszakban csehországi kényszermunkára deportáltak, és ebben a szenvedésekkel teli helyzetben is igyekeztek megőrizni magyarságukat.”

Az emléknap méltó dátuma április 12-e, mivel 1947. április 12-én indult az első transzport Magyarország felé.

Pályázni a Rákóczi Szövetség belső pályázati rendszerén keresztül lehet.

  • A pályázók köre: a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei helyi és ifjúsági szervezetei, valamint a Felvidéki Város és Vidéke Célalapok 
  • Megpályázható maximális összeg: 100 000 forint
  • A pályázott programnak 2019. április 1-30. között kell megvalósulnia
  • Pályázat beadásának határideje 2019. március 25., hétfő
  • Pályázat elszámolásának határideje: a program megvalósulását követő 30 nap, de legkésőbb 2019. május 31.
  • A pályázat feltételei: a Rákóczi Szövetség belsőpályázati rendszerének feltételei érvényesek
  • Pályázatot KARON (KApcsolattartási Rendszer ONline) felületünkre bejelentkezve tudnak benyújtani az alábbi hivatkozásra kattintva: 

https://admin.rakocziszovetseg.org/login