Kiírás oktatási és nevelési intézményeknek

Dunaszerdahely Hazai
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövettségének dunaszerdahelyi területi választmánya pályázatot hirdet az oktatási és nevelési intézmények számára a területi választmány 2022. október 12-én megtartott ülésének határozata értelmében az iskolai és óvodai versenyek, rendezvények, programok szervezési költségeinek hozzájárulásához.
Pályázati kiírás oktatási és nevelési intézmények számáraIllusztrációs felvétel (pixabay)

A pályázat célja és a rendelkezésre álló keretösszeg: az iskolai és óvodai oktatási, nevelési és kulturális versenyek, rendezvények, programok szervezési költségeihez történő anyagi hozzájárulás

Kiosztható keretösszeg: 4000,- EUR

A megpályázható összeg felső határa: 200,-EUR

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás a hiánytalanul leadott elszámolást követően.

A pályázók köre: oktatási- és nevelési intézmények, ahol a kiírás és a megvalósítás idejének évében is működik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövettsége – Dunaszerdahely Területi Választmányához tartozó alapszervezet

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. december 31.

A pályázat megvalósításának kezdő időpontja: 2023. január 1.

A pályázati cél megvalósításának végső határideje: 2023. december 31.

Az elszámolás leadásának határideje: a valódi megvalósítás utolsó napjának dátumától számított 10 napon belül. Egy pályázó a pályázati célra csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatokat a „Pályázati adatlap – Pályázati kérelem“ formanyomtaványon lehet benyújtani, melyet elektronikus postán kell elküldeni beszkennelt formában a   címre.

A pályázat érvénytelen: ha a pályázó nem a pályázati adatlapon nyújtotta be pályázatát, a pályázatot nem a felhívásban közzétett célra nyújtotta be, ha a pályázati adatlapon nem szerepel a pályázó törvényes képviselőjének cégszerű aláírása és a pályázó pecsétje, ha az elszámolás hiányosan vagy nem a határidőre kerül leadásra.

Pályázattal kapcsolatos információt a  mail-címen lehet kérni.

Tájékoztatjuk Tisztelt Pályázóinkat, hogy az elszámolás elengedhetetlen részei:

  1. írásos értékelés a rendezvény után minimum 10 gépelt sor, de maximum egy gépelt A4-es oldal (12-es betűmérttel) terjedelemben,
  2. jelenléti ív (bekapcsolódó intézmények neve, résztvevők aláírásával),
  3. a szervezési költségek (pl. irodai fogyóeszköz, üdítő, könyv, díjak stb.), kizárólagosan pénztári számlák (ún. „pénztári blokkok“) ellenében számolhatók el, melyek kiállítási dátumának a rendezvény lebonyolításának utolsó napja és az előtte lévő tíz nap közé kell esnie,
  4. egy darab elkészült meghívó vagy hirdetés, melyen fel van tüntetve területi választmányunk „SzMPSz TV – Dunaszerdahely“  támogatóként