Kazahsztán, teljes képzés

Ösztöndíj
Az ösztöndíj elnyeréséhez az orosz, vagy angol nyelv magas szintű ismerete szükséges.
A fogadó fél – a hatályos munkaterv függvényében – havi ösztöndíjat, tandíjmentességet, szállást és egészségbiztosítást biztosít. A magyar fél útiköltség-támogatást ad, melynek összege 160 000 Ft.
Az online rendszerbe feltöltött pályázatnak a következőket kell tartalmaznia:
1. magyar nyelven és a fogadó ország nyelvén vagy az adott célországnál jelzett nyelvek egyikén:
– szakmai önéletrajz (Europass formátumban kell a CV-t feltölteni, hogy adott esetben továbbítható legyen a fájl, de az online rendszerben az önéletrajzi alapadatokat ki kell tölteni),
– motivációs levél
– részletes munkaterv (tervezett szakmai program, csak PhD esetén)
– tudományos publikációk jegyzéke (csak PhD esetén)
– nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsgát vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata. Ennek hiányában ösztöndíjának sikeres megvalósításához szükséges nyelvtudását szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke is igazolhatja).
– ajánlás egy, tudományosan/szakmailag elismert hazai vagy külföldi szakembertől eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet meg a munkahelyi vezetővel, témavezetővel (PhD esetén 2 ajánlás szükséges).
– oklevél másolata
– érettségi bizonyítvány
A fentiek értelmében a kötelezőként megjelölt csatolandó dokumentumok közül az alapképzésre jelentkezőknek az alapszintű diploma másolatát, a mesterképzésekre jelentkezőknek az érettségi bizonyítvány másolatát nem kell csatolniuk. Ha ennek hiányában a rendszer nem engedélyezi a továbblépést, egy (egymondatos indoklást tartalmazó) word dokumentum csatolásával oldható meg a probléma.

2. csak magyar nyelven:
– TKA pályázati adatlap
3. angolul vagy a fogadó ország nyelvén és angol fordítással:
– a külföldi fogadó intézmény hivatalos, aláírással, valamint fejléccel és/vagy pecséttel ellátott fogadólevele. A fogadó intézmény kiválasztása, a kapcsolatfelvétel és a fogadónyilatkozatok beszerzése a pályázó feladata.
– orvosi igazolás
– személyi azonosító fényképes oldala
– partner intézmény adatlapja
*Az ösztöndíjkeret a munkatervben szereplő többi ösztöndíjtípus keretének kihasználtságától függ.