Jövőkép pályázat

Felvidék Egyéb

szeptember 27. – szeptember 30.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Raoul Wallenberg Egyesület (1055 Budapest, Balassi Bálint utca 27.) és az egyesület keretében működő Gábor Zita Emberi Jogi és Képzési Központ

JÖVŐKÉPEK
néven, pályázatot ír ki

az oktatási, nevelési, gyermekvédelemi intézményekben, a civil- és egyéb segítő szervezetekben tevékenykedő pedagógusok, nevelők, szociális munkások számára.

A pályázat célja:

A rasszizmus elleni küzdelem és a gyermekszegénység területén végzett hősies nevelőmunka nehézségeinek bemutatása a társadalom széles köre részére. A lakosság figyelmének felhívása és érzékenyítése e nevelőmunka mindennapi nehézségeinek megértése által.

A pályázat háttere:

A pedagógusok, nevelők tapasztalata, szakmai tudása, rálátása a – laikusok figyelmét felhívhatná a kibogozhatatlan problémahalmazra, ha írásban is megfogalmaznák gondolataikat, eseteiket, a hivatásukat elkötelezetten, fáradhatatlanul végző pedagógusok tevékenységét bemutatva. Ezzel hozzájárulnának annak megértéséhez, hogy a gyermekek, fiatalok ezreinek lelki- és szocializációs, fejlődése, pozitív társadalmi beilleszkedése milyen komoly akadályokba ütközik.

Pályázók köre:

Az oktatási, nevelési és gyermekvédelmi intézetekben, a civil- és egyéb segítő szervezetekben tevékenykedő pedagógusok, nevelők, szociális munkások.

A pályázat tematikája:

A pályázatra olyan dolgozatokat várnak a kiírók, amelyek az országos gyermekszegénység és szegregáció problematikájával foglalkoznak.
Beküldhetők például az érintett gyermekeket személyesen ismerő pedagógusok, nevelők, esetleírásai a gyerekek, fiatalok életútjának alakulásával, a nevelői tapasztalatok összegzésével, a nevelést befolyásoló társadalmi körülmények ismertetésével kapcsolatos leírások, valamint a pályázó javaslatai is az előrelépés módszereit illetően.

A pályázati munkák lehetnek esszék, riportok, életrajzok, karcolatok, naplók, riportok, szociográfiák stb.
A pályázatok elbírálásánál külön értékeljük a csatolt mellékleteket, melyek lehetnek videóklipek, fotóösszeállítások, a gyermekek, fiatalok alkotásairól (rajzokról, írásokról stb.) készült képek.

A pályázati munkák anyaga nem sértheti harmadik személy személyiségi, vagy egyéb jogait.

A pályamunkák díjazása:

A pályamunkákat a Wallenberg Egyesület elnökségének tagjai, illetve a pályamunkák szakterületétől függően felkért szakemberekből álló bírálóbizottság fogja elbírálni.

A legjobb pályamunkákat díjazzuk. Az első helyezett brutto 100.000.- Ft, a második brutto 50.000.- Ft, a harmadik brutto 25.000.- Ft. pénzjutalomban részesül.
A legjobb munkák gyűjteményét az egyesület által kiadásra kerülő, „Wallenberg Füzetek” sorozat részeként könyv alakban jelentetjük meg.

A pályázatok benyújtása egyben hozzájárulást jelent azok ilyen formában történő nyilvánosságra hozásához, a szerző kívánsága szerint a nevének feltüntetésével, vagy név nélkül.

A díjazottak nevét/jeligéjét az egyesület honlapján (http://www.wallenbergegyesulet.hu/) fogjuk közzétenni a pályázati határidő lejárta után, az eredményhirdetést követően.

Pályázatok benyújtása:

A pályamunkákat elektronikus úton kell benyújtani a e-mail címre.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos egyéb információk:
Pályázni egyénileg lehet névvel, címmel, e-mail címmel, telefonszámmal ellátva, vagy jeligével, név nélkül is.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban a fenti e-mail címen lehet érdeklődni.

A pályázat benyújtásának módosított határideje: 2021. szeptember 30.

Budapest, 2021. június 8.

Raoul Wallenberg Egyesület

Dr. Sebes József elnök