Jövőért Álmodók

Hazai
Jövőért Álmodók

TE MILYEN  JÖVŐRŐL ÁLMODSZ?
Írd meg, hogy mit teszel, vagy milyen álmod van, amivel megóvhatjuk a környezetünket és a Budapest Bank támogatni fog ebben. 
Várjuk civil szervezetek és vállalkozások jelentkezését is. 
A nyertes pályázatok egy szakmai zsűri és a közönségszavazatok alapján kerülnek kiválasztásra. 
A két nyertes pályázat 1 millió forint pénztámogatásban részesül. 
Aki pályázhat: 
Magánszemély, Vállalkozások, Civil szervezetek 
Pályázati határidő: 2019.06.19.

A Játékosok a Versenyben való részvétellel, azaz Pályázat feltöltésével elfogadják a lenti Versenyszabályzatot.
“Jövőért Álmodók” – Versenyszabályzat

1. A Verseny szervezője
A jelen verseny (továbbiakban: Verseny) szervezője és adatkezelője a Budapest Bank Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193., cg.: 01-10-041037) (továbbiakban: Szervező).
A Verseny lebonyolítását és a Nyeremények juttatását egyaránt a Szervező végzi.

2. Részvételi feltételek
2.1. A Versenyben részt vehet:
Minden 18. életévét betöltött magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár (továbbiakban: Pályázó).
2.2. A Versenyben nem vehet részt:
– A Szervező, azaz a Budapest Bank Zrt. vezetői, munkavállalói, gyakornokai, külső munkavállalói valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pont).
– A “Jövőért Álmodók Budapest Bank munkatársi belső pályázati kiírásának” díjazott (Fődíj és Közönségdíj) Szervezetei.

3. A Verseny leírása
A Szervező 2019. március 29. 10 óra 00 perc meghirdeti a Versenyét a Budapest Bank Facebook oldalán (http://www.facebook.com/budapestbank).
A Verseny lényege, hogy a Pályázó a http://www.jovoertalmodok.hu oldalon (továbbiakban: Oldal) különböző adatok megadásával (továbbiakban: Pályázati űrlap) támogatásra javasol a Szervezőnek a 4. pontban foglalt tartalmi megkötéseknek megfelelő célt/ügyet/projektet/akciót. Ehhez olyan magánszemélyt vagy civil szervezetet vagy vállalkozást (kis-, vagy mikrovállalkozást1) választ, amely a javasolt célt/ügyet/projektet/akciót képes megvalósítani, amelynek tevékenységéhez az elnyerhető támogatás összege számottevő segítséget jelent.
A benyújtott Pályázatokat a Szervező szakmai zsűri segítségével (3.1. pont) előre meghatározott bírálati szempontrendszer alapján (3.2. pont) 1-10-ig önállóan, titkosan pontozza, majd a pontokat összeadják. A legmagasabb pontszámot elért Pályázat a Verseny zsűri által kiválasztatott Nyertese, a szakmai díj tulajdonosa. Az ezt követő 10 legtöbb pontszámot elért Pályázat kerül be a zsűri által felállított listába, amelyekre a Verseny következő szakaszában lehetőség van szavazni. A szavazási időszak alatt legtöbb érvényes szavazatot gyűjtött Pályázat a szavazók által kiválasztott Nyertes, a közönségdíj tulajdonosa.
3.1. A zsűri tagjai
– Cs. Tóth Marianna, Kommunikációs vezető
– Puskás András, Kockázat és működés vezérigazgató helyettes
– Sándor Csaba, Emberi erőforrás és kommunikációs vezető
– Tengerdi Laura, Ügyfélélmény és marketingkommunikációs vezető
– Zöld iroda munkatársi kezdeményezés csapat (Budapest Bank) delegáltja (1 fő)
– WWF (World Wide Fund for Nature, magyarul Természetvédelmi Világalap) delegáltja (1 fő)
3.2. Bírálati szempontrendszer
– A tevékenység/kezdeményezés környezeti hatása – valós problémára jelent érdemi megoldást
– A tevékenység/kezdeményezés hatásfoka, eredményessége (számszerűsíthető hatás)
– Egyszeri alkalom/rövid/hosszútávon alkalmazható
– Pályázó elkötelezettségi foka (szimpatikus szervezet vagy aktívan részt vesz a szervezet akcióiban)
– A tevékenység/kezdeményezés újszerűsége (innovatív előnyben)
– Támogatandó szervezet reputációja
3.3. A támogatásra javasolt cél/ügy/projekt/akció kritériumai:
– A javasolt tevékenység kedvező környezeti hatással bír: környezeti fenntarthatóságot, környezetvédelmet szolgálja (pl. újrahasznosítás, hulladékcsökkentés, környezetkímélő megoldás stb.) és
– A Pályázó maga is személyesen elkötelezett a támogatásra javasolt tevékenység iránt:
– Számára fontos, a szívéhez közel álló ügynek, tevékenységnek, kezdeményezésnek kell lennie, és/vagy
– olyan tevékenységnek, amelyben a Pályázó maga is aktívan részt vesz.
3.4. A Versenyben való részvétel feltételei
– A Pályázók különböző adatok megadásával pályázhatnak a http://www.jovoertalmodok.huoldalon (továbbiakban: Oldal):
– Magánszemély esetén: név, e-mail cím, telefonszám
– Civil szervezet esetén: bejegyzett cégnév, cég törvényes képviselője, e-mail címe, telefonszáma
– Vállalkozás (kis-, vagy mikrovállalkozás esetén): bejegyzett cégnév, cég törvényes képviselője, e-mail címe, telefonszáma
– Továbbá a Pályázóknak meg kell adniuk a Pályázat címét és egy maximum 500 karakteres leírást, amely tartalmazza a javasolt tevékenység 3.3. pontban foglalt kritériumok szerinti meghatározást.
– A Pályázóknak a leírás mellett opcionálisan lehetőségük van kapcsolódó linkek vagy képek megadására is.
– A Pályázat elküldését követően a Pályázó regisztráció során megadott e-mail címére küldött megerősítő linkre kattintva véglegesíti a pályázati szándékát.
– Azok a Pályázók, akik a Verseny időtartama alatt jelen Versenyszabályzat szerint érvényes Pályázatot adnak le, illetve megfelelnek a meghatározott tartalmi és formai követelményeknek, részt vesznek a Versenyben.
3.5. A Pályázat benyújtásának szabályai:
– A benyújtott Pályázat utólag semmilyen formában nem módosítható.

4. A Pályázatra vonatkozó tartalmi megkötések
A Szervező a Pályázatokat moderálás után teszi közzé az Oldalon.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a tartalmilag nem megfelelő Pályázatokat (3.3. és 4.2. pontban foglaltak szerint) nem teszi közzé.
4.1. A Pályázatnak tartalmaznia kell
– A Pályázó által javasolt tevékenység 3.1. pontban foglalt kritériumok szerinti meghatározást.
4.2. A Pályázat nem tartalmazhat
– A Büntető Törvénykönyv 335. §-ban felsorolt önkényuralmi jelképeket
– Erőszakra, agresszióra, diszkriminációra felbujtó tartalmat
– Kisebbségeket vagy bármilyen csoportot sértő utalást, tartalmat
– Jogszabályban tiltott cselekedetekre ösztönző utalásokat, tartalmat
– Pornográf tartalmat
– Közerkölcsöt és közízlést sértő tartalmat
– Különleges adatot (Adatvédelmi törvény 3. § 3. pont)

5. A Verseny időtartama
A Verseny 2019. április 24. 10 óra 00 perctől 2019. július 12. 10 óra 00 percig tart.
– Pályázat benyújtása: 2019. április 24. 10 óra 00 perctől 2019. június 19. 23 óra 59 percig.
– Zsűrizés, előválogatás: 2019. június 19. 00 óra 00 perctől 2019. június 26. 23 óra 59 percig.
– Szakmai díj eredményhirdetés és az előválogatott pályázatok közzététele: 2019. június 27. 10 óra 00 perc.
– Szavazás az előválogatott pályázatokra: 2019. június 27. 10 óra 00 perctől 2019. július 11. 23óra 59 percig.
– Közönségdíj eredményhirdetés: 2019. július 12. 10 óra 00 perc.

6. Szavazás
6.1. Szavazásra jogosult személy
Szavazni jogosult minden Pályázó, valamint névvel és érvényes e-mail címmel regisztrált természetes személy (továbbiakban: Szavazó).
6.2. A Szavazás menete
A Szavazóknak első lépésként nevük és e-mail címük megadásával regisztrálniuk kell az Oldalon.
Minden Szavazónak 1 db érvényes szavazata van, amit a Szavazás teljes időtartama alatt bármikor felhasználhat. Szavazni az Oldalon kiválasztott Pályázat alatt lévő “Szavazok” gombra kattintva lehet.
A Szavazat elküldését követően a Szavazó regisztráció során megadott e-mail címére elküldött megerősítő linkre kattintva véglegesíti a szavazati szándékát. Szavazat visszavonására vagy módosítására nincs lehetőség.

7. Nyeremény és Nyertesek
2 db nyertes Pályázat (továbbiakban: Nyertesek):
– Szakmai díj: A szakmai zsűri által adott legmagasabb pontszámot elért Pályázat nyereménye bruttó 1 000 000 (azaz egymillió) Forint.
– Közönségdíj: A szavazási időszak alatt legtöbb érvényes szavazatot gyűjtött Pályázat nyereménye bruttó 1 000 000 (azaz egymillió) Forint.
A Nyeremény összegét a Szervező a Nyertessel való kapcsolatfelvétel során megadott bankszámlaszámon adja át, a 9. pontban írt adólevonás esetén nettó összegben.
Szavazategyenlőség esetén:
– Szakmai díj: A WWF delegáltja (1 fő) által magasabb pontszámot elért Pályázat a Nyertes.
– Közönségdíj esetén: Az adott szavazatszámot időben előbb elért Pályázat a Nyertes.

8. A Nyertesek kiválasztása
A Nyertesek kiválasztása a 7. pontban rögzítettek szerint történik és a Nyertes pályázatokat beküldött Pályázók értesítése a regisztráció során megadott e-mail címen a Verseny lezárása után 3 munkanapon belül történik meg.

9. Adó- és egyéb fizetési kötelezettségek
Magánszemély esetén:
A nyereményt a Budapest Bank Zrt. biztosítja a Nyertesnek. A nyeremény a Nyertes magánszemélynél egyéb jövedelmet keletkeztet, mely tekintetében a Szervező az adóelőleget kifizetői minőségében levonja. A Nyertesnek adóigazolást állít ki a nyeremény összegéről és a levont adóról. A Szervező eleget tesz a nyeremény utáni adófizetési, adóbevallási kötelezettségnek, a mindenkor hatályos adójogszabályoknak megfelelően.
A Nyertes a nyeremény bankszámlára történő utalása előtt Adatlapot állít ki, amelyben szereplő adatok tekintetében hozzájárul a nyeremény számfejtéséhez. Adatlap hiányában nem jogosult a nyereményre. A számfejtést követően (2019. június) bocsátja a Szervező a nyeremény összegét a Nyertes rendelkezésére.
Civil szervezet és Vállalkozás esetén:
A nyereményt a Szervező biztosítja a Nyerteseknek. Az ingyenesen átadott pénzeszköz után az adófizetési kötelezettségnek a Nyertesekre vonatkozó adószabályok szerint a Nyertesek tesznek eleget. A Nyertesekkel (Civil szervezet és Vállalkozás esetén) a Szervező támogatási szerződést köt (1. sz. melléklet), és a Nyertesek kötelesek a kapcsolódó adónyilatkozatokat megtenni. A nyeremény juttatásának feltétele a szerződés megkötése és az adónyilatkozat helyes kiállítása.

10. Nyereményátadás
A Nyertesek a nyereményről szóló értesítéstől számítottan haladéktalanul, de legkésőbb az értesítést követő 10 (tíz) munkanapon belül jogosultak a nyereményt szimbolizáló oklevelek átvételére. A Szervező a fenti határidőkön belül tudja biztosítani a nyeremény átvételének lehetőségét a Verseny feltételeinek mindenben megfelelő Nyertesek számára. Ugyanakkor a Nyertesek kötelesek a Szervezővel együttműködni abban, hogy a nyeremény átadása a fentiekben írt határidőn belül megtörténjen. A Nyeremények átvételére rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztő. Ennek megfelelően a Nyertes, aki a Nyeremény átvételére rendelkezésre álló határidőn belül nyereményét nem veszi át, úgy elveszíti a nyereményhez való jogát. Ebben az esetben a nyereményt a soron következő legmagasabb zsűri által adott pontszámot elért vagy legtöbb szavazatot gyűjtött Pályázat kapja.
A Nyertesek tudomásul veszik továbbá, hogy a Nyeremények átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek a Budapest Bank Zrt. jelen reklám promóciójához történő felhasználásához külön díjazás nélkül.

11. Adatvédelem
Adatkezelő a https://www.budapestbank.hu/info/irattar/category.php?kategoria_param=Aoldalon elérhető Üzletszabályzat útján ad tájékoztatást az adatkezelés jellemzőiről, így különösen saját és adatvédelmi tisztviselője elérhetőségéről.
Az adatkezelés célja a Pályázat elbírálása. A Nyertes Pályázók további adatai kezelésének célja a nyeremény átadása és a Pályázattal kapcsolatos kiadványok, tájékoztatások, promóciós anyagok, hang- és képfelvételek nyilvánosságra hozatala. Az adatkezelés jogalapja a verseny részvételi szabályzatának elfogadása útján létrejött szerződés. Adatkezelő adatfeldolgozóként a Lounge Design Kft-t, amely al-adatfeldolgozóként a GreenRoom Kft-t vonta be Adatkezelő jóváhagyásával. Az adatokat Adatkezelő harmadik országba nem továbbítja.
Adatkezelő a fent említett szerződés létrejöttétől számított öt évig tárolja az adatokat. Az érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint élhet adathordozhatósághoz való jogával. Adatkezelő profilalkotáson alapuló automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz.
A Versenyen való részvétel és az ahhoz kapcsolódó adatszolgáltatás önkéntes. A Verseny során szolgáltatott személyes adatok rögzítése az érintett kifejezett hozzájárulása alapján történik, azokat a Szervező kizárólag saját marketingcéljaira használhatja fel. A Játékosok a Verseny során közvetlenül a Szervező számára adják meg az adatokat.
Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról szóló törvény előírásait (2011. évi CXII. törvény), az adatokat harmadik személynek nem továbbítja. A pályázók a hozzájárulás megadása előtt jelen adatvédelmi szabályzat alapján teljes körű tájékoztatást kapnak az adatkezelés céljáról és kezelésének módjáról.
A Játékosok a jelen Versenyen való részvételükkel hozzájárulnak, hogy a Szervező díjmentesen felhasználja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit az érdekeltségébe tartozó cégek reklámtevékenysége és a jelen Verseny lebonyolítása és dokumentálása céljára.
A Szervező tájékoztatja a Pályázókat és Szavazókat (továbbiakban: Résztvevő), hogy a Versenyen való részvétel során megadott adatait a Budapest Bank Zrt. kezeli. A jelentkezés önkéntes, ezért az adatok megadása előtt kérjük, mérlegelje a jelen Versenyszabályzatban foglaltakat! A Nyertesek adatait a Pályázatok megvalósításának határidejével (2019. szeptember 30.), a nem Nyertes Pályázók és a Szavazók adatait pedig a Verseny lezárását követő 30 napon belül töröljük.
A Szervező felhívja a Résztvevők figyelmét, hogy – az önkéntes adatszolgáltatásra tekintettel – a Verseny lezárását követően a Résztvevők bármikor, indokolás nélkül kérhetik adataiknak jelen Versenyben rögzített célból történő kezelésének megszüntetését. Az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kérelmet alábbi módokon lehet a Szervezőhöz eljuttatni:
– E-mailben:
A tárgyban, tüntesse fel: “Jövőért Álmodók adatkezelés”.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményt nyilvános program keretében adja át, továbbá publikálja vagy ismertesse a Nyertes nevét és Pályázatát a tömegtájékoztatási médiumokban és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban.
A Szervező tájékoztatja a Pályázókat, hogy a rendszerében tárolt adatokat bizalmasan, a Pályázók által megadott keretek között kezeli és azokat az adatkezelési felhatalmazással nem rendelkezők számára, a Pályázók hozzájárulása nélkül nem adja ki.
A Résztvevők által tett nyilatkozatok:
– A jelen Versenyszabályzatot megismertem, tudomásul vettem, az abban foglaltakat megtartom.

12. Általános rendelkezések
Az adatszolgáltatás a Szervező részére történik. A Versenyben való részvétellel a Pályázók megerősítik, hogy teljes mértékben ismerik és tudomásul veszik a jelen Versenyszabályzatban foglalt rendelkezéseket, és kifejezik erre vonatkozó elfogadásukat.
A Szervező jogosult bármikor belátása szerint a Versenyt megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy jelen Versenyszabályzatot módosítani. Továbbá a Szervező fenntartja a jogot a Verseny törlésére vagy felfüggesztésére, a nyeremények átadásának részben vagy egészben történő megakadályozására, ha a Verseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Pályázó a Verseny lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve bármely módon rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Versenyszabályzatot, illetve a Verseny menetét kiegészítse vagy módosítsa.
Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Résztvevő a jelen Versenyszabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely Résztvevő részéről a Verseny kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely Résztvevő a Verseny lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el akkor a Szervező az ilyen Résztvevőt értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a versenyből.
A Versenyszabályban nem szabályozott minden egyéb kérdésre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó szabályai az irányadóak.
https://jovoertalmodok.hu/palyazat-feltoltes