Illyés Gyula 120 – Irodalmi Pályázat

Külhoni

Kik jelentkezhetnek a pályázatra?

Bárki, aki magyar nyelven ír verset, novellát, esszét, mesét vagy kisregényt.

A pályázók köre: A pályázaton való indulásnak életkori és földrajzi megkötése nincs, egyaránt indulhat már befutott író és akár szárnyait próbálgató amatőr. Külön kategóriák nincsenek. A pályázatra eddig még meg NEM jelent (az online megjelenés is számít), alkotásokat várunk.

A vers, novella, esszé, mese, regényrészlet témája szabadon választott, de a zsűri előnyben részesíti, ha a mű kapcsolódik az alábbi témák valamelyikéhez:

  1. Illyés Gyula
  2. Könyvtár
  3. Szekszárd
  4. Tudásközpont
  5. Tolna megye

Nevezési díj: nincs

Formai követelmények:

Méret: A/4 oldal

Betűtípus: Times New Roman, Betűnagyság: 12-es, Sortávolság: 1,5

Vers esetén maximum 3 alkotás küldhető be, 1 A/4-es oldal/30 sor maximum

Novella, esszé, regényrészlet és mese esetén maximum 2 mű, 4 A/4-es oldal a fenti formai követelményekkel

A tárgyrovatba kérjük beírni: Vers, novella, esszé, regényrészlet vagy mese

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a változtatás jogát fenntartja!

A pályázat menete:

A pályázatra kizárólag a következő e-mail-címen lehet jelentkezni: jelige, életkor és elérhetőség megadásával. A pályázatok a megadott jeligével kerülnek a zsűri elé.

A pályázatból történő kizárással jár, ha a beadott pályamunka

  • a terjedelmi korlátoknak nem felel meg
  • erőszakos, illetve pornográf megfogalmazásokat tartalmaz
  • a pályázati határidőre nem érkezett meg
  • nem erre a pályázatra készült és/vagy már részt vett más pályázaton
  • a pályázó nem felel meg a jelen pályázati felhívásban szereplő bármely feltételnek

Díjazás:

A nyertes pályaművek neves előadóművészek tolmácsolásában hangzanak el 2022. november 2-án, az Illyés Gyula 120. születésnapja alkalmából tartandó rendezvényen, valamint 2023-ban a Tudásközpont megnyitó ünnepségén is. Amennyiben a vírushelyzet és a jogszabályok lehetővé teszik, akkor személyes jelenléttel, egyébként online közvetítés formájában. A díjazott alkotásokat megjelentetjük elektronikus formában a könyvtár honlapján és a közösségi média felületein.

Beküldési határidő: 2022. október 15. éjfél

Eredményhirdetés: 2022. november 02.

Az elbírálás menete:

A beadott pályaműveket a kiírók képviselőiből álló zsűri bírálja el.

Dicső Zsolt, költő, nyugalmazott könyvtáros

Csötönyi László, tanár

Gacsályi József, költő, nyugalmazott könyvtáros, tanár

Ódor János, múzeumigazgató, régész, főmuzeológus

Mészáros Ferenc, szerkesztő

A zsűri nem köteles indokolni a döntését, az ellen fellebbezésnek helye nincs.

Egyéb feltételek és információk:

A pályamű beadásával a szerző anyagi ellentételezés nélkül kifejezetten hozzájárul, hogy amennyiben bármelyik írása döntőbe jut, úgy azt a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár az erről szóló döntés kihirdetésétől számított hároméves időtartamon belül kizárólagos jelleggel, korlátozás nélkül felhasználhatja, könyvben vagy bármilyen egyéb kiadványban, adathordozón, plakáthelyen, hirdetőeszközön vagy egyéb felületen, szabadon kiadhatja, forgalomba hozhatja, illetve megjelentetheti.

https://www.facebook.com/IGYUK/

http://www.igyuk.hu/