Ifjúsági tevékenységek támogatása 2018

Erdély Külhoni

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2018. évi alapjából, az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei (ebben az esetben a pályázatot/nyilatkozatot a jogilag bejegyzett szervezet pecsétjével kell hitelesíteni), és diáktanácsok pályázhatnak. Csak 2018. február – december időszakban sorra kerülő programok megvalósítására lehet pályázni. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

PÁLYÁZNI AZ ALÁBBI TÉMAKÖRÖKBEN LEHET:

 • 2018-ban kiemelten támogatjuk az ifjúsági szervezetek erősítését és az ifjúsági vezetők készségeinek fejlesztését célzó képzéseket az alábbi témakörökben:
  – ifjúsági szervezetek menedzsmentje és fejlesztése (munkafolyamatok, döntéshozatal, folyamatok tervezése és feladatok delegálása);
  – szervezet építés, ifjúsági vezetői készségek fejlesztése (belső ügyvitel, adminisztráció, belső kommunikáció);
  – kommunikációs készségek fejlesztése (nyilvános beszéd, online kommunikáció).
 • fiatal gazdák, fiatal vállalkozók és fiatal pedagógusok szakmai képzésének, valamint szakmai kiállításokon való részvételének támogatására;
 • országos szintű rendezvények támogatására, amelyek serkentik a szülőföldön maradást (országos szervezetnek tekinthető minden olyan szervezet, amelynek legalább 3 megyében van tagszervezete);
 • ifjúsági közösségformáló tevékenységek támogatására;
 • a vidéki fiatalok közösségi szerepvállalását elősegítő programok támogatására;
 • a magyar anyanyelvvel és kulturális örökséggel kapcsolatos programok, valamint hagyományápoló programok támogatására, amelyek az ott élő magyar közösségek megerősítését célozzák;
 • diáktanácsok szervezésében a diákokat összetartó szakmai és szabadidős tevékenységek támogatására.

A pályázat feltöltésének és a nyilatkozatok leadásának határideje 2018. március 13., 16 óra.

További információk: http://communitas.ro/main/palyazas/current/0-0-0/Palyazati-felhivas-az-ifjusag-kozeleti-tevekenysegenek-tamogatasara-2018-tavasz