Horvát állami ösztöndíj részképzésre

Ösztöndíj
Nyelvi részképzésre a kétoldalú oktatási együttműködési megállapodások keretein belül azok a hallgatók pályázhatnak, akik a fogadó ország nyelvét szakként nappali tagozaton tanulják. Az ösztöndíjat és kollégiumi szállást a fogadó fél biztosítja, a küldő fél az útiköltséget támogatja. Nyertes pályázat esetén a külföldi fogadó fél hivatalos adatlapját is be kell nyújtani utólag: http://public.mzos.hr/scholarships
http://mobilnost.hr
A meghirdetés feltételes. Változások lehetségesek.