Határozat egyházi pályázatok támogatásáról

Zenta Külhoni
  1. A 2021-es évben Zenta község területén működő egyházaknak és vallási  közösségeknek  odaítéljük  a  költségvetési eszközöket építési tevékenységre, illetve  a Zenta község  területén működő egyházaknak  és  vallási  közösségeknek a 2021. évi költségvetési  eszközök odaítéléséről szóló  pályázat száma 401-6/2021-IV/01, kelt 2021. március 18-án  fejezete  szerinti  rendeltetésre,  éspedig az 1. sorszámtól a  2. sorszámmal bezárólag:

 

Sorsz. Az egyház, illetve vallási közösség neve A jóváhagyott eszközök rendeltetése A jóváhagyott pénzeszközök dinárban
1. Римокатоличка  жупа „Краљица Свете Крунице”Торњош

 

Római Katolikus Plébánia Rózsa Fűzér Királynője Tornyos

Иинвестициони радови на црквеним објектима:

„A tavalyi „bavalittal” festésre felvett hitel visszafizetése” és a szélfogó ajtó kialakítása és beépítése a templomban.

 

643.800,00

 

2. Српска православна црквена општина у Сенти

 

A zentai Szerb Pravoszláv Egyház

Инвестициони радови на црквеним објектима:

„Изградња палионице у порти“.

 

Beruházási  munkálatok az egyházi létesítményeken:

„A gyújtóhely kiépítése a portán”рама

448.000,00

 

    ÖSSZESEN: 1.091.800,00

 

  1. A 2021-es évben Zenta község területén működő egyházaknak és vallási  közösségeknek  odaítéljük  a  költségvetési eszközöket egyéb rendeltetésre  a Zenta község  területén működő egyházaknak  és  vallási  közösségeknek a 2021. évi költségvetési  eszközök odaítéléséről szóló  pályázat száma 401-6/2021-IV/01, kelt 2021 március 18-án  fejezete  szerinti  rendeltetésre.

 

 

Sorsz. Az egyház, illetve vallási közösség neve A jóváhagyott eszközök rendeltetése A jóváhagyott pénzeszközök dinárban
1. Српска православна црквена општина у Сенти

A zentai Szerb Pravoszláv Egyház

Организовање црквених манифестација:

Видовдански дани 2021. у Сенти

Egyházi rendezvények szervezése

Víd nap Zentán 2021-ben

128.000,00
2. Римокатоличка  жупа „Пресвећено срце Исусово”  Сента

Jézus Szent Szíve Plébánia-Zenta

Организовање црквених манифестација:

Templombúcsú  és Szent Anna búcsú

100.000,00
    ÖSSZESEN : 228.000,00

 

 

 

  • A jelen határozat végleges és ellene nem használható rendes  jogorvoslás.

 

I n d o k l á s

 

Az egyházakról és vallási közösségekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 36/2006. sz.) 41. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község Községi Közigazgatási Hivataláról szóló rendelet (Zenta  Község Hivatalos Lapja, 26/2016. sz.) 3. szakaszának 1. bekezdése, az egyházaknak és  vallási  közösségeknek  a  költségvetési  eszközök felosztásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 14/2011. sz.) 3. szakaszának 1. bekezdése alapján a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya 2021. március 18-án  a  401-6/2021-IV/01-es-es számon  kiírta a pályázatot  Zenta község területén működő egyházak és  vallási közösségek  2021. évi költségvetési  eszközeinek  odaítélésére.

 

A pályázat  megjelent Zenta  község hivatalos honlapján, a www.zenta-senta.co.rs  honlapon és Zenta község hirdetőtábláján,  és  a  tájékoztatást  a kiírt pályázatról közzétettük  a nyilvános  tájékoztatási eszközökben a Zenta község  területén   hivatalos  használatban levő nyelveken.

 

A pályázattal  1.440.000,00 dinár  felosztása lett előirányozva,  amely  pénzeszközöket   terveztünk  Zenta község  2021. évi költségvetéséről szóló rendeletben (Zenta Község Hivatalos Lapja, 41/2020. sz.)  az 1201-es program keretében a MŰVELŐDÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS  FEJLESZTÉSE alatt, mint aktivitás  a  0003-as szám alatt, a kulturális-történelmi  hagyaték megőrzése és bemutatása rendszerének előmozdítása  címen,  a  840-es  funkcionális osztályozás kódja alatt, Vallási és más  szolgáltatások  néven,  a 185/0-s  pozíciószámon,  mint  481000-es közgazdasági osztályozás leírva, mint DOTÁCIÓK KORMÁNYON KÍVÜLI SZERVEZETEKNEK,  amelyből 1.120.000,00 dinárt építési tevékenységre szántunk a  pályázat III. fejezete szerint, és  320.000,00 dinárt egyéb rendeltetésre a pályázat IV. fejezete szerint.

 

5 alany jelentkezése érkezett be, éspedig:

 

1 Српска православна црква општина у Сенти

A zentai Szerb Pravoszláv Egyház

 

2 Римокатоличка  жупа „Краљица Свете Крунице” Торњош

RK Plébánia Rózsafűzér Királynője Tornyos

 

3 Римокатоличка  жупа „Свети Фрањо” Сента

Szent Ferenc római katolikus plébánia Zenta

 

4 Римокатоличка  жупа „Свети Стјепан краљ” Сента

Szent István király római katolikus plébánia Zenta

 

5. Римокатоличка  жупа „Пресвећено срце Исусово”  Сента

Jézus Szent Szíve Plébánia-Zenta

 

 

Minden alany  benyújtotta  a  jelentkezését  az építési tevékenységre és   a Jézus Szent Szíve Római Katolikus Plébánia Zenta  és a zentai Szerb Pravoszláv Egyház a  jelentkezésüket  létesítmény építési tevékenységére és  más rendeltetésre nyújtották be.

 

A helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007.  és  83/2014. sz. – más törv. és 47/2018. sz.) 44. szakasza 1. bekezdésének 5) pontja és Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 4/2019. sz.) 61. szakasza 1. bekezdésének  9) pontja szerint a község polgármestere  meghozza az egyedi aktusokat,  amelyekkel  a  törvénnyel,  a statútummal és  a  képviselő-testület  rendeletével  fel van hatalmazva.

 

Az egyházaknak és vallási  közösségeknek  a  költségvetési  eszközök felosztásáról szóló rendelet 8. szakaszának 1. bekezdése  szerint a használóknak  az eszközök odaítéléséről a  község polgármestere  dönt határozattal,  a  pályázati jelentkezés  benyújtására a  határidő lejárta  után 8 nappal.

 

A fent felsoroltak alapján Zenta község polgármestere  meghozta  a  rendelkező rész szerinti határozatot