Határon túli fiatal magyar oktatók pályázata

Ösztöndíj

egjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem(ELTE) közös pályázata, a Fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíj a 2018/2019-es tanévre vonatkozólag. Mellékletben küldöm a pályázati kiírás rövid ismertetőjét.

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

1. Pályázni a martonaron.elte.hu oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon

(Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét

– az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!;

2. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file)

készít;

3. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton,

vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig a megjelölt

elérhetőségen.

A pályázatok beadásának határideje:

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje:

– 2019. január 14, 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): elektronikus adatlap benyújtása és

– 2019. január 15., 15.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint): a pdf pályázati adatlap kinyomtatott,

aláírt formájának és papír alapú dokumentumok személyes vagy postai úton történő beérkezése .

A teljes pályázati kiírás és további, bővebb információk a következő linken és telefonszámon érhetőek el: www.cmh.org.rs valamint 024/415-0367.