Hargita Megye Fejlesztési Ügynöksége – állás

Erdély Külhoni

HARGITA MEGYE TANÁCSA
Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám

versenyvizsgát szervez – meghatározatlan időre –  szerződéses állás elfoglalására

 

1. Az állás száma és elnevezése, a szervezeti egység megnevezése:

 • Hargita megye fejlesztési ügynöksége:
 • 1 (egy) Igazgató – felsőfokú végzettség (S):

2. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a követező dokumentumokat tartalmazza:

 1. beiratkozási kérést, a Vezérigazgatóság vagy az intézmény vezetőjéhez címezve;
 2. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
 3. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
 4. a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
 5. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
 6. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
 7. szakmai önéletrajzot;
 8. Ajánlólevél az utolsó három munkahely egyikéről, kezdő posztok esetében egy tanártól, amelynek formanyomtatványa letölthető Hargita Megye Tanácsa weboldaláról, álláshirdetések menűpont alatt;
 9. A pályázati iratcsomónak tartalmaznia kell egy, legfeljebb háromoldalas elképzelést, tervet (akár útmutató formájában) a külföldi és helyi befektetők vonzására Hargita megyébe.

A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.

Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.

A b.) – d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

3. 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:

 • román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
 • ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
 • az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
 • teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
 • az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
 • nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;

A szerződéses állás elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

– 1 (egy) Igazgató Hargita megye fejlesztési ügynökségéhez – felsőfokú végzettség (S):

Részvételi feltételek:

 • gazdasági egyetemi végzettség záróvizsgával;
 • minimum 1 éves szakmai tapasztalat az egyetem elvégzése után;

4. A versenyvizsga írásbeli próbája 2019. január 10-én 1200 órától kezdődik, a szóbeli vizsga 2019. január 16-án 1000 órától lesz.

Helyszín: Hargita Megyei Tanácsának  székehlyén  (Csíkszereda, Szabadságtér 5 szám alatt.)

A vizsgához szükséges iratcsomót a 2018 december 12–28. időszakban lehet leadni a Menedzsment vezérigazgatóság Humán erőforrás részlegén (Hargita megye, Csíkszereda, Szabadság tér 5., 132-es iroda,)  8.00-16.00 óra között.

További információkat a 0266–207700, belső 1406 vagy 1408 telefonon kaphatnak az érdeklődök.

A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, – illetve az intézmény weboldalán – http://hargitamegye.ro/allashirdetes.html – tesszük közzé.

Elnök, Borboly Csaba

További információk a következő linken olvashatók: https://hargitamegye.ro/hargita-megye-tanacsa/allashirdetesek/hargita-megye-fejlesztesi-ugynoksege—20190110.html