Hallgatói ösztöndíj

Magyarkanizsa Ösztöndíj

A Magyarkanizsa község kiírja az alábbi Pályázatot a 2016/2017. évi hallgatói ösztöndíjak odaítélésére.

osztondij-web

Hallgatói ösztöndíjra az pályázhat, aki:

– a Szerb Köztársaság állampolgára,

– lakóhelye a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve Magyarkanizsa község területén van,

– első ízben iratkozott alapképzés, illetve első fokú akadémiai végzettséget (Bachelor) adó akadémiai alapképzés vagy másodfokú okleveles akadémiai végzettséget (mesterfokozat) adó okleveles akadémiai képzés bármely évfolyamára,

– a Szerb Köztársaság területén levő szákhelyű akkreditált egyetemi kar nappali tagozatos hallgatója.

Pályázni a jelentkezési formanyomtatvány kitöltésével lehet.

A jelöltnek a kitöltött jelentkezési formanyomtatványhoz az alábbi dokumentációt kell csatolnia:

– a személyi igazolvány másolatát,

–        a Magyarkanizsa község területén levő lakóhelyről a pályázat közzétételének napja után kiállított igazolást, amely bizonyítja, hogy a lakóhely legalább egy éve folyamatosan Magyarkanizsa község területén van,

– állampolgársági bizonyítványt,

– egyetemi beiratkozásról vagy következő évfolyamra való beiratkozásról kiállított hatósági bizonyítványt,

– az összes megelőző évfolyam során elért átlagosztályzatról kiállított hatósági bizonyítványt,

– alapképzés első évfolyamára iratkozó hallgatók esetén az összes középiskolai évfolyamon elért előmenetelről kiállított bizonyítványokat,

– szülői gondoskodást nélkülöző, illetve pénzbeli szociális segélyben részesülő hallgató esetén e körülményről az illetékes gyámhatósági szerv részéről kiállított hatósági bizonyítványt,

– munkanélküliségi igazolást,

– a háztartás tagjainak számáról két tanú által tett hitelesített nyilatkozatot és

– a nyílt pályázat kiírásának hónapját megelőző  3 hónap során a család által szerzett havi átlagbevétel összegéről kiállított hatósági bizonyítványt (munkaviszonyban levő családtagoktól munkáltató által kiadott bizonyítványt, nyugdíjasoktól mindkét nyugdíjszelvényt vagy a nyugdíjkifizetésről szóló banki jelentést, egyéb bevételek esetén pedig az illetékes köztársasági adóhatóság részéről kiállított hatósági bizonyítványt),

– dinár-bankkártya mindkét oldalának, illetve betétkönyv adatlapjának fénymásolatát.

 

A pályázatra 2016. október 26-ától   2016. november 9-éig lehet jelentkezni.

Pályázati jelentkezés postai úton a Magyarkanizsa község, hallgatóiösztöndíj-bizottság, Fő tér 1, 24420 Magyarkanizsa címre „HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJRA” megjelöléssel vagy a Magyarkanizsai Községi Közigazgatási Hivatal ügyfélszolgálatán (Fő tér 1, Magyarkanizsa, 2. sz. iroda, 8. sz. ügyfélasztal) nyújtható be.

Részletes fölvilágosítást a jelöltek a 024/ 875–166-os telefon 221-es mellékén kaphatnak. (Apró Ottó).

Forrás: Magyar Szó