GYORSÍTÓSÁV pályázat

Országos Hazai

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium pályázatot hirdet „GYORSÍTÓSÁV” címmel. A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja a gyors növekedésre képes és jelentős hazai hozzáadott értéket felmutató társaságok K+F+I tevékenységének támogatása.

 

Pályázók köre:

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:

 • jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások, amelyek
 • 113, 114, 116, 117 vagy 141 GFO kóddal rendelkeznek,
 • kettős könyvvitelt vezetnek,
 • nem tartoznak a KATA hatálya alá,

 

Támogatható tevékenységek:

 • Kísérleti fejlesztés
 • Alkalmazott (ipari) kutatás
 • Alapkutatás
 • Eszközbeszerzés
 • Immateriális javak beszerzése
 • Projekt koordinációs tevékenység
 • Nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás);
 • Piacra jutási tevékenység
 • Általános költségek

 

A tervezett projektekkel szembeni elvárások

 • Jelentős tudományos és/vagy műszaki újdonságtartalommal rendelkező új prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuljanak;
 • a projekt eredményeként létrejövő prototípus, termék, technológia vagy szolgáltatás üzletileg hasznosítható legyen,
 • a projekt keretében magasabb szint elérése a „Technológiai érettségi szint” (TRL) szempont rendszere szerint.

 

Támogatás mértéke, összege:

 • Támogatható tevékenységtől és vállalkozás méretétől függően a támogatás mértéke 25-100%.
 • Az igényelhető támogatás összege minimum 50 millió Ft, maximum 300 millió Ft.
 • A projekt megvalósításához előleg igényelhető. Az összes igényelt előleg legfeljebb a támogatás 100%-a.

 

Benyújtás:

 • A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. február 10. 16:00 óráig lehetséges.
 • A szakmai vélemény iránti kérelmek benyújtási határideje: 2021. december 6-án 12:00-tól 2021. december 13-án 12:00-ig.

 

A pályázati felhívás hivatalos oldala

Forrás: veszpremikamara.hu