Göllesz Viktor Ösztöndíj

Ösztöndíj
Göllesz Viktor Ösztöndíj

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége pályázatot hirdet tehetséges értelmi fogyatékossággal élő fiatalok számára a
Göllesz Viktor Ösztöndíj elnyerésére

Az ösztöndíj célja
A magyar értelmi fogyatékossággal élő fiatalok kiemelkedő képességeinek elismerése, közösségi tevékenységük és beilleszkedésük támogatása és erősítése.

Az ösztöndíj tartalma
A díj 1 évre havonta 12 000 Ft ösztöndíjat (tanulmányi vagy képzési hozzájárulást) biztosít a nyertes pályázó részére. Az ösztöndíj felhasználását az átadást követő évben meg kell kezdeni.

Pályázók köre
Az ösztöndíjra azon 14-35 év közötti értelmi fogyatékossággal élő fiatalok pályázhatnak, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak a munka, a tanulás, valamely sportág vagy művészeti ág területén, illetve tevékenységükkel képviselik a fogyatékossággal élő társaikat a nyilvánosság előtt, így hozzájárulnak a róluk alkotott pozitív társadalmi kép megerősödéséhez.

Pályázati feltételek
Egy pályázó csak egy pályázati anyagot adhat be.
A díjazott személyére javaslatot tehetnek szakmai és társadalmi szervezetek, a pályázó tevékenységét ismerő szakemberek, szülők, családtagok.

Pályázat benyújtási határideje 2019. november 05.

Pályázat benyújtásának módja
– A pályázatokat postai úton a 1461, Budapest, Postafiók 301-re várjuk.
– A kitöltendő pályázati anyagok letölthetőek a http://www.efoesz.hu oldalról.
– Érdeklődni a 06 (1) 411-1356-os telefonszámon, illetve e-mailben a  címen lehet.
– A pályázati anyagot két példányban kell benyújtani.