Fiatal oktatók ösztöndíjprogramja

Felvidék Hazai

2021. 12. 20.,00:00 – 2022. 01. 31.,23:55

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Tempus Közalapítvány (TKA) pályázatot hirdet fiatal határon túli magyar oktatói ösztöndíjra a 2021/2022-es tanévben a szülőföldi felsőoktatási intézmények valamelyikében oktatói tevékenységet folytató román vagy szerb vagy szlovák vagy ukrán állampolgárságú, magyar nemzetiségű személyek számára.

Az ITM és a TKA az ösztöndíjjal a határon túli magyar felsőoktatási intézményekben oktató és kutató fiatal, később tudományos fokozattal rendelkező ún. minősített oktatók számának növelését célozza, így segítve a határon túli magyar nyelvű felsőoktatás minőségi fejlesztését.

Szlovákiában pályázhat minden olyan, 2021. szeptember 1. napjáig (0.00 óra) 40. életévét be nem töltött szlovák állampolgárságú, magyar nemzetiségű személy, aki a 2021/2022-es tanévben valamely szlovákiai állami felsőoktatási intézményben főállású oktatóként vagy kutatóként (munkaviszonyban) dolgozik, órarend szerinti oktatói tevékenységet folytat magyar nyelven is, és/vagy órarenden kívüli rendszeres dokumentálható oktatói tevékenységet végez főállású oktatóként vagy kutatóként (konzultációt, tutoriális vagy szaknyelvi képzést) magyar nyelven olyan egyetemen és olyan képzésben (szakon), ahol a tanévben órarend szerint nincs magyar nyelvű oktatás.

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető oktatók száma Szlovákiában 22 fő.

Az ösztöndíj a 2021/2022-es tanév 10 hónapjára szól. A támogatás havi összege személyenként 150.000,- Ft/hó, azaz százötvenezer forint (összesen 1.500.000-Ft/tanév, azaz egymillió-ötszázezer forint a tanév egészére).

A pályázat benyújtásának határideje és módja:

Pályázni a https://palyazat.tpf.hu/ oldalon lehet a pályázatnak és a kategóriának megfelelő pályázati adatlapon. Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot (file) készít.

A támogatás csak akkor vehető igénybe, ha a nyertes pályázó a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, ajánlva, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó mellékletekkel együtt a megadott határidőig, a megjelölt elérhetőségen.

A pályázatok beadásának határideje

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének – (nem a postabélyegző dátumának) – határideje: 2022. január 31, 23.59 óra (közép-európai idő /CET/ szerint). A nyertes pályázat papíralapú dokumentumait személyesen vagy – ajánlott küldeményként – postai úton kérjük eljuttatni az alábbi címre. Szlovákiában: Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért komáromi irodájába. Cím: 945 01 Komárno, Námestie Kossutha 3. Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet: +421-908-116-931, e-mail: