Felsőoktatási ösztöndíjpályázat Óbecsén

Óbecse Ösztöndíj

Óbecse önkormányzata a 2019/2020-as tanévre felsőfokú tanulmányaikat folytató hatvan egyetemista számára írt ki ösztöndíjpályázatot november 12-én. Az ösztöndíj havi összege 8000 dinár lesz, a kifizetésre tíz egyenlő havi részletben kerül sor.

Feltétel, hogy a kérelmező a Szerb Köztársaság állampolgára legyen Óbecse község területén lévő lakhellyel; a Szerb Köztársaság által alapított felsőoktatási intézmény rendes egyetemi hallgatója; a Szerb köztársaság költségvetéséből finanszírozott rendes egyetemi hallató; a folyó tanévben először iratkozott be az első vagy másodfokú tanulmányok adott évfolyamára, illetve először valósította meg az abszolvensi státust.

A pályázat további kritériuma szerint a kérelmező egyetemi tanulmányai során nem ismételt évet, és legalább nyolcas tanulmányi átlagot ért el.

A pályázó alapfokú egyetemi tanulmányok harmad- vagy negyedéves hallgatója, lehet, mesterképzésen első vagy másodéves hallgató, illetve első alkalommal valósította meg az abszolvensi státust az alapképzésen vagy a mesterképzésen.

Ösztöndíjra nem jogosult az az abszolvens, akinek az abszolvensi időszaka letelt, munkaviszonyban van, betöltötte 26. illetve 27. életévét, amennyiben a tanulmányok nyolc szemesztertől hosszabb ideig tartanak, és az sem, aki olyan ösztöndíjban részesül, amelyet a Szerb Köztársaság költségvetéséből finanszíroznak, illetve amelyet Óbecse község költségvetéséből biztosítanak.

A szükséges űrlapokat le lehet tölteni Óbecse község hivatalos honlapjáról (http://www.becej.rs/sr/) de átvehető a Községi Közigazgatási Hivatal iktatójában is.

Szilágyi Edit
Forrás: VajdaságMA