Felfedezettjeink 2023 – pályázati felhívás

Online Hazai

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) évek óta nagy érdeklődés mellett hirdeti meg „Felfedezettjeink” pályázatát. Jelen felhívásunkkal a 2021-es, illetve 2022-es év folyamán kimagasló teljesítményt mutató fiatalokat keresünk.
Pályázatok benyújtása: 2022. 11. 30. – 2023. 01. 16. között online pályázói adatbázison keresztül.
Pályázatot nyújthatnak be a hazai és határon túli tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok és a Matehetsz vagy NTT tagszervezetei által felfedezett, 6 évesnél nem fiatalabb és 20 évnél nem idősebb (köznevelésben tanuló), kiemelkedően tehetséges fiatalok bemutatásával. (A pályázatot a köznevelésben tanulók számára hirdetjük meg, 6 és 20 éves kor közöttiek számára, tehát az óvodás korúak és a felsőoktatásban tanulók sajnos ebben a pályázatban nem vehetnek részt.)
Egy pályázó intézmény legfeljebb kettő fiatal pályázati anyagát nyújthatja be (külön-külön, tehát minden egyes fiatal bemutatása önálló pályaműnek minősül).

  • Fődíj: 150 000 Ft ösztöndíj támogatás
  • Különdíj: 50 000 Ft ösztöndíj támogatás
A felhívásra beérkező pályaművek közül a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a felkért szakmai zsűri mérlegelése alapján várhatóan 2 fődíjat és több különdíjat ad. A legjobb pályázókat a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (Matehetsz) meghívja a Nemzeti Tehetség Program hazai forrásai keretében meghirdetett tehetségsegítő programokba. A támogatást (fődíj esetén 3 hónapon keresztül, havi 50 000 Ft-os részletfizetéssel) közvetlenül utaljuk a támogatott fiatal, illetve törvényes képviselője részére. Az elnyert összeget a fiatal további szakmai fejlődésére kell fordítani, amiről 2023 őszén szakmai beszámolót kell benyújtani.
A Felfedezettjeink pályázatot az NTT jogi képviseletét ellátó Matehetsz írja ki és értékeli. A Felfedezettjeink pályázatának ösztöndíjra fordítható anyagi alapját a Matehetsz számára felajánlott állampolgári 1% adóforintok adják. (A beérkező pályázatokat értékelők javaslatait figyelembe véve, a Matehetsz ezt az összeget egészíti ki egyéb forrásból.)
A pályázati anyagnak tartalmaznia kell:
  • A kitöltött pályázati adatlapot;
  • A tehetségpont, Tehetségsegítő Tanács, a Matehetsz, illetve NTT tagszervezet képviselőjének ajánlását (az intézmény vagy szervezet vezetőjének aláírásával, pdf dokumentum formájában– online csatolva);
  • A fiatal tehetségről készült jó minőségű fotót, melynek közléséhez az érintett tanuló (illetve törvényes képviselője) hozzájárult (jpg formátumban, max. 1 MB méretben);
  • A bemutatott fiatal által aláírt, beszkennelt adatkezelési nyilatkozatát.

A pályázatok benyújtásának módja:
A pályaműveket a Matehetsz online pályázati rendszerében lehet benyújtani.
A pályaművek benyújtásának határideje: 2023. január 16. 12.00 óra

A pályázó intézmények kiértesítése: 2023. február 20.
Díjátadó időpontja: Kárpát-medencei Tehetségnap, 2023. március 25. (szombat)

További információk: https://tehetseg.hu/felhivas/felfedezettjeink-2023