E-szó – Esterházy szónokverseny

Martos Ösztöndíj

Az Esterházy Akadémia szónokversenyt hirdet a nyilvános beszéd PITCH műfajában egyetemisták, doktoranduszok és 31 évnél fiatalabb felvidékiek számára.

A zsűriben az előadóművészet és kommunikációs szakma kiválóságai: Györffy Kinga retorikai tanácsadó-tréner, egyetemi oktató; Pelle Veronika kommunikációs tréner, egyetemi oktató és Gubík Ági, színművész, előadóművész foglalnak helyet.

 A verseny célja:

– a felvidéki magyar fiatalok szóbeli kommunikációs-retorikai képességének fejlesztése, a magyar nyelvhasználat iránt érzett felelősségtudatuk és anyanyelvük szeretetének erősítése a 21. század modern retorikai eszköztárának felhasználása által,

– a közszereplést vállaló fiatalok nyilvános szerepléséhez szükséges készségek és képességek kibontakoztatása és fejlesztése,

– az önálló gondolatok és vélemények kifejtésének, valamint a megfelelő önismereten alapuló magabiztos fellépés kiteljesítése.

 A verseny célcsoportja: Érettségivel rendelkező, 31 évnél fiatalabb Szlovákiában született, vagy életvitelszerűen itt tartózkodó magyar nemzetiségű fiatalok.

 A verseny műfajáról:

A verseny zsűrije a szónoknak a nyilvános beszéd PITCH műfajában nyújtott teljesítményét értékeli. A PITCH rövid bemutatkozó beszéd, prezentáció. Izgalmas, világos, tömör, lényegre törő és céltudatos, meggyőző nyilvános beszéd. Szónoklat – a szó huszonegyedik századi értelmében. Közönségközpontú. Nem szószéki prédikáció, nem hadvezéri/prófétai kinyilatkoztatás. Kortárs és trendi. Piacképes. A modern retorika nyilvánvaló kívánalma, hogy a modern szónok gördülékeny és közönség-centrikus legyen. A hallgatóságról, a hallgatóságnak, a hallgatósághoz szóljon. Saját magán keresztül. Az előadó/szónok a történeteivel hasson, ne csak hallatszódjon.

Mottó: „…abban hiszek, hogy ha van erős mondanivaló […] és megvan a szenvedélyes vágy ennek a mondanivalónak a megosztására, terjesztésére, akkor a retorikai készségek, képességek fejleszthetők, a kifejezés eszközei elsajátíthatók, csiszolhatók.” (Györffy Kinga)

 Jelentkezés:

Jelentkezni 2019. április 21. (vasárnap) éjféliaz alábbi módon lehet:

A jelentkezés benyújtásához elegendő egy, a jelentkező „bemutatkozó beszédét” rögzítő digitális felvétel beküldése az  e-mail címre. Az e-mailben a pályázó neve mellett kérjük feltüntetni születési helyét, idejét és jelenlegi lakóhelyét is! A kép-és hangminőség legyen megfelelő a beszéd értékeléséhez, de a végeredménynél nem a videó technikai minősége számít, hanem a versenyző szakmai felkészültsége, személyiségea műfaj elsajátítása. A videó másfél-két percben tartalmazza a versenyző szónoki bemutatkozását! A pályamű témája: „Mi az, ami a szívemet megdobogtatja – ami a legjobban foglalkoztat manapság?”

Forrás: Esterházy Akadémia/SZAKC
http://esterhazyakademia.eu/e-szo/?fbclid=IwAR0lYKCu6bv3Hvka6Di6kSZRbRBwlCkESGegQxGRqtR2LKz57IAtA_lHgkA