Domus szülőföldi ösztöndíjpályázat

Erdély Hazai

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és csoportos ösztöndíjakkal segíti a szülőföldi magyar nyelvű és tárgyú kutatások folyatását, a Kárpát-medencei magyar kutatók együttműködését.

1. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.
Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 12. § (3) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok.
Csoportos ösztöndíjpályázat esetén a pályázat benyújtóján a csoport vezetőjét kell érteni, aki az Akadémia külső tagja, valamint köztestületének külső tagja lehet. Csoport alatt minimum két határon túli fő értendő, amelyből az egyik tag junior is lehet. A csoportvezető és a senior csoporttagok más témában egyéni ösztöndíjpályázatot is benyújthatnak. Junior közreműködők lehetnek a tudományos fokozattal nem rendelkező határon túli fiatal magyar kutatók közül azok, akik rendelkeznek Master fokozatú diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.
2. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa
senior ösztöndíj elnyerhető összege 100.000 – 600.000 forint/fő.
Az egy országon belül megvalósuló csoportos pályázat által elnyerhető támogatás összege 300.000 – 1.500.000 forint; a több intézmény együttműködésével megvalósuló, több ország kutatóit közös kutatásban egyesítő csoportos pályázat esetén a pályázat által elnyerhető támogatás összege 500.000 – 3.000.000 forint.
3.  A támogatási időszak
A jelen pályázat keretében a 2023. április 1. és 2023. november 15. között bármekkora időtartamban megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható.
4. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatot 2023. március 13. 14 óráig az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus elektronikus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani.

További információk: https://ms.sapientia.ro/hu/kutatas/palyazatok/palyazatok-oktatoknak/rendszeres-palyazatok/mta-palyazatok/domus-szulofoldi-osztondijpalyazat-2023