Domus alkotói ösztöndíjpályázat

Erdély Hazai

Az Akadémia Domus alkotói ösztöndíjprogramja a Kárpát-medencében oktatói és kutatói munkakörben dolgozók tudományos kutatásainak előmozdítását, a tudományos előmenetelük elősegítését célozza meg.
1. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.
Ösztöndíjban részesülhetnek az Akadémia Kárpát-medencében élő külső tagjai és az Akadémia Kárpát-medencében élő köztestületi külső tagjai, akik legalább 7 éve főállású oktatói vagy kutatói munkakörben dolgoznak. Jelen pályázatban Kárpát-medence térség alatt értjük: a Horvát Köztársaságot, Romániát, a Szerb Köztársaságot, a Szlovák Köztársaságot, a Szlovén Köztársaságot vagy Ukrajnát.
2. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértéke
Az ösztöndíj összege 400.000 forint/hó. A megpályázható ösztöndíj időtartama 3 hónaptól 6 hónapig terjedhet.
3. A támogatási időszak
Jelen pályázat keretében a 2023. május 1. és 2023. november 30. közötti időtartamban, minimum 3 hónapig, maximum 6 hónapig végzett ösztöndíjas tevékenység támogatható.
4. A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatot 2023. március 13-án 14.00 óráig az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus elektronikus pályázati (DPR) rendszeren keresztül kell benyújtani.

További információk: https://ms.sapientia.ro/hu/kutatas/palyazatok/palyazatok-oktatoknak/rendszeres-palyazatok/mta-palyazatok/domus-alkotoi-osztondijpalyazat-2023