Digitális felzárkóztatás elősegítése

Munkács, Beregszász, Csap, Ungvár, Nagyszőlős, Técső Hazai

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A „KMKSZ” Jótékonysági Alapítvány kísérleti jelleggel felmérési pályázatot hirdet az alábbiak szerint:

1. A pályázat célja:

–       Kárpátalja magyarlakta településein élők digitális felzárkóztatásának elősegítése.

2. A pályázat tárgya:

– Szélessávú optikai hálózathoz való csatlakozás és azon 2 havi előfizetés biztosításának költsége iránt való kérelem.

3. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, Ukrajnában állandó lakcímmel rendelkező, nem nagyobb, mint 50000 lélekszámú településen élő, magát magyarnak valló természetes személy.

4. A pályázat benyújtásának feltételei:

– egy lakcímről (egy család) egy pályázó nyújthat be pályázatot;

– a pályázó rendelkezik számítógéppel és/vagy digitális vételre alkalmas televízióval vagy más eszközzel;

– a pályázó rendelkezik a szolgáltató cég szándéknyilatkozatával a szolgáltatás biztosítására (legalább 20Mb/s sebességgel) ;

– kizárólag optikai kábellel való csatlakozásra nyújtható be pályázat;

– előnyt élveznek azok a pályázatok, amelyekben a szolgáltató és a szolgáltatás sebessége lehetővé teszi a televíziós csomagok közvetítését, különös tekintettel a TV21 csatornára.

5. Pályázatok benyújtásának módja:

5.1. A jelen pályázati felhívás alapján 2019. szeptember 20.- 2019. október 20. közötti időszakban lehet, benyújtani az alapítvány regionális irodáiban.

5.2 A pályázat benyújtására nyitva álló fenti határidők elmulasztása jogvesztő! A kísérleti pályázat sikeres lebonyolítása esetén annak folytatására a következő évben kerülhet sor.

6. A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

– Pályázati adatlap (A pályázati adatlapot az Alapítvány regionális irodáiban töltik ki.)

– A pályázó érvényes személyazonossági igazolványának fénymásolata;

– A pályázó adóazonosító számát igazoló okmány fénymásolata;

– A pályázó Magyar Igazolványának fénymásolata;

– A szolgáltató cég szándéknyilatkozata eredetiben.

7. Hiánypótlás
Amennyiben a pályázat vagy a kötelezően csatolandó mellékletek esetében hiánypótlás szükséges, akkor a pályázó köteles az értesítést követő 5 napon belül a kért adatokat vagy mellékleteket pótolni. Amennyiben a pályázó határidőre nem tesz eleget vagy nem megfelelően tesz eleget a hiánypótlási felszólításban foglaltaknak, a pályázat érvénytelennek minősül. Hiánypótlásra csak egyszer van lehetőség.

8. Pályázat elbírálási és eljárási rend:
Az Alapítvány központi irodája ellenőrzi, hogy a pályázat megfelel-e a pályázati feltételeknek. Az Alapítvány csoportosítja a pályázatokat szolgáltatók szerint. Az Alapítvány szerződést köt az érintett szolgáltatóval a leírt szolgáltatás megrendelésére a pályázó javára. Az Alapítvány szerződést köt a támogatóval az összeg folyósítására.

9. Adatvédelmi hozzájárulás:
A pályázó hozzájárul, hogy a pályázatban közölt adatait a pályázat megvalósulásához szükséges mértékben és módon az Alapítvány szabadon felhasználja.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseikkel az alábbi elérhetőségen kérhető tájékoztatás: .

 

Forrás: http://www.kmkszalap.org