CEEPUS / Hallgatók mobilitása

EU

Hallgatóként egyéni mobilitási pályázat benyújtása kétféleképpen lehetséges:

 1. Hálózati együttműködések keretén belüli mobilitások

Amennyiben a küldő intézményben működik olyan CEEPUS hálózat, amelynek témája a pályázó számára releváns, hálózati mobilitási pályázat nyújtható be. Az intézmény által kiírt pályázati felhívásnak megfelelően a lehetséges ösztöndíjasok kiválasztását a hálózat helyi koordinátora végzi.

 1. Hálózaton kívüli, freemover mobilitások

Ha a hallgató a saját intézményében nem talál megfelelő CEEPUS hálózatot, akkor freemoverként van lehetősége bekapcsolódni a programba, amennyiben a hálózatok nem használták fel a rendelkezésükre álló kereteiket. A freemover pályázattípusban a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményében aktív státuszban lévő hallgatók és oktatók nyújthatnak be pályázatot a CEEPUS országok bármely felsőoktatási intézményéhez. Freemover pályázat beadására a tavaszi szemeszterre van lehetőség. Az őszi szemeszterre szólóan külön felhívás esetén nyújtható be pályázat, melyet honlapunkon teszünk közzé nyár elején.

CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak. Az elnyert mobilitási helyeket a hálózatban részt vevő kar vagy tanszék hallgatói körében hirdetik meg.

A mobilitás típusai

Féléváthallgatás (Student mobility)

Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók

Időtartam: 1 szemeszter vagy trimeszter, 3 -5 hónap

Minimum kint tartózkodási idő: teljes hónapok, az utolsó hónap legalább 16 nap
Tevékenység: a kinntartózkodás alatt kurzusok látogatása, teljesítése és kreditszerzés kötelező, kiegészítheti szakmai gyakorlat is. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.

Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.

Rövid távú hallgatói mobilitás (Short Term Student mobility)

Pályázhatnak: diplomamunkán dolgozó alap- és mesterképzéses hallgatók és PhD hallgatók
Időtartam: 1-2 hónap

Minimum kint tartózkodási idő:

1 hónap esetében 21 nap

2 hónap esetében 1 teljes hónap és legalább 16 nap

Tevékenység: kötelezően szakdolgozathoz vagy disszertációhoz való kutatás, konzultáció, labormunka. A tervezett tevékenységeket a pályázat Motivation részében kell kifejteni.
Hálózaton belül vagy freemoverként nyújtható be pályázat.

Csoportos hallgatói szakmai kirándulás (Short Term Excursion)

Pályázhatnak: alap-, mesterképzéses és PhD hallgatók

Időtartam: 3-5 nap

Tevékenység: a partner intézmény által szervezett hallgatói kiránduláson való részvétel
Kizárólag hálózaton belül nyújtható be pályázat.

Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei

 • 2 lezárt félév a kiutazásig
 • aktív hallgatói státusz az ösztöndíjas időszak alatt
 • CEEPUS országbeli állampolgárság
 • a pályázó saját állampolgárságával, ill. életvitelszerű tartózkodási helyével megegyező országba nem utazhat CEEPUS támogatással
 • az adott hálózat intézményi koordinátorának vagy hálózati koordinátorának/ partnerének támogatása
 • a kinntartózkodás alatt a mobilitás típusának megfelelő tevékenység végzése kötelező
 • az ösztöndíjas időszak alatt egyéb ösztöndíjazásban nem részesül (kettős finanszírozás kizárása)

A hallgatói mobilitási pályázatok beadásának határideje minden évben az alábbi időpontokban:

 • hálózati mobilitás az őszi szemeszterre: június 15.
 • hálózati mobilitás a tavaszi szemeszterre: október 31.
 • freemoverként az őszi szemeszterre: külön felhívás esetén a felhívásban szereplő információk szerint
 • freemoverként a tavaszi szemeszterre: november 30.

További információk: https://tka.hu/palyazatok/116/ceepus—hallgatok-mobilitasa