Campus Mundi pályázati felhívás

Erdély Hazai

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlatuk alatt tanulmányaikhoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. A hallgatók bármely országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.
Pályázható időtartam:
A külföldi szakmai gyakorlat támogatásának időtartama Európai Unió tagállamaiban legfeljebb 3 hónap (90 nap), az Európai Unió tagállamain kívüli országban legfeljebb 1 hónap lehet (az utazási napok nem számítanak), mely legkésőbb 2022. szeptember 30-ig tarthat. Abban az esetben pályázható kevesebb, mint 3 hónapnyi időtartam, amennyiben a hallgató külföldi szakmai gyakorlat során sikeresen megszerez 15 ECTS kreditet. 3 hónapnál hosszabb időtartamra támogatás nem pályázható.
A szakmai gyakorlat helyszíne:
Szakmai gyakorlati fogadó helyet a pályázó maga kereshet saját szakmai területének megfelelően. A szakmai gyakorlat fogadó helye bármely intézmény lehet, ahol a szakos tanulmányokhoz kötődő szakmai gyakorlatot vagy kutatási tevékenységet biztosítani tudják (cég, vállalkozás, nonprofit szervezet, államilag elismert külföldi felsőoktatási intézmény, kutatóintézet, múzeum, levéltár stb.)
A pályázat benyújtására jogosultak köre:
Erasmus+ programban részt vevő (Erasmus+ charterrel rendelkező) magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi képzési helyén tanulmányokat folytató hallgatója nyújthat be pályázatot, aki:

  • alap-, mester-, osztatlan képzés, valamint szakirányú továbbképzés esetében legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
  • doktori képzésben aktív hallgatói jogviszonnyal vagy doktorjelölti jogviszonnyal rendelkezik;
  • a fogadó intézmény munkanyelvéből/munkanyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó intézmény ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
  • Európán kívüli országba történő kiutazás esetén a megpályázott külföldi szakmai gyakorlat teljesítéséért az itthoni tanulmányokba 15 kreditet beszámít a küldő intézmény;
  • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

A külföldi szakmai gyakorlatot – Európán belüli kiutazás esetén – passzív félévben, vagy az abszolutórium megszerzése utáni 12 hónapon belül is lehet teljesíteni (ez utóbbi esetben a pályázatot még az aktív hallgatói jogviszony ideje alatt kell benyújtani). Európán kívüli szakmai gyakorlat esetén – a kreditbeszámítási kötelezettség miatt – a szakmai gyakorlatot még az abszolutórium megszerzése előtt teljesíteni kell (aktív hallgatói jogviszony nem előfeltétel).
Nem pályázhatnak olyan külföldi állampolgárságú (ideértve a kettős állampolgárságú) hallgatók, akik magyar állami ösztöndíjjal folytatnak magyarországi tanulmányokat.
Nem magyar állampolgárok vagy kettős állampolgárságú hallgatók az állampolgárságot adó ország irányába nem nyújthatnak be pályázatot.

Pályázatot benyújtani a https://mundi.scholarship.hu  oldalon elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével lehet.
Pályázatot benyújtani a mobilitás tervezett kezdő dátuma előtt 3 hónappal javasolt. 2021/2022. tanévi kiutazások esetén a pályázati felület elérhető 2022. június 30-ig, vagy a keretösszeg kimerüléséig – ez utóbbi esetben a pályázati felület lezárásra kerül.

További információk: https://www.tka.hu/palyazatok/4890/campus-mundi-osztondij-kulfoldi-szakmai-gyakorlathoz