BodivMon felhívás transznacionális kutatásra

Szerbia Egyéb

Kik jelentkezhetnek?

-Civil szervezetek

-Oktatási intézmények

A támogatás minimális és maximális összege projektenként több mint egymillió dollár

Támogatási területek:

-Versenyképesség (kkv-k, kutatás-fejlesztés, IKT, turizmus, üzleti infrastruktúra, ipar és kereskedelem)

-Tudomány és kutatás

-Környezet és éghajlatváltozás

-Vízellátás és csatorna Környezetvédelem

A támogatok különleges követelményei : A felhívásra minősített szervezetek által végzett nemzetközi tudományos kutatási projektek jelentkezhetnek. A projektnek transznacionális projektnek kell lennie, amelyben legalább három, a felhívásban részt vevő különböző ország képzett kutatópartnerei vesznek részt, és legalább három különböző finanszírozó szervezettől kérnek támogatást; beleértve a felhívásban részt vevő legalább két különböző EU-tagállamból vagy társult országból származó minősített kutatópartnereket. A javasolt kutatás hatókörének meg kell haladnia egy országot. Az ajánlatokat angol nyelven kell megírni. A felhívás kiterjed a biodiverzitás megőrzésére irányuló kutatásokra valamennyi szárazföldi, édesvízi és tengeri környezetben Európában, a legkülső régiókban és tengerentúli országokban és területeken, valamint globálisan minden kontinensen és óceánon. A transzdiszciplináris kutatási projektek várhatóan integrálják a releváns tudományterületek kutatását, a természettudományok, a műszaki tudományok, a társadalom- és a humán tudományok területéről, és bevonják az érintett állami és magán érdekelt feleket. A pályázókat felkérik, hogy nyújtsanak be pályázatot az alábbi három téma közül egy vagy többhez: 1. A biodiverzitás-ellenőrzési adatok gyűjtésére és kezelésére szolgáló módszerek és eszközök innovációja és harmonizációja 3. A rendelkezésre álló biodiverzitás-ellenőrzési adatok felhasználása A biodiverzitás-ellenőrzés új módszereinek, technológiáinak és megközelítéseinek kidolgozása és alkalmazása, és/vagy értékelése és javítása, beleértve az adatgyűjtést, kezelést és elemzést, különösen üdvözlendő.

A projekt becsült időtartama 3 év

Link: https://www.biodiversa.org/2017