Az én Petőfim

Felvidék Külhoni

Az Anyanyelvápolók Szövetsége Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából pályázatot hirdet a költő tiszteletére.

A pályázat célja: Petőfi műveinek, pályájának, közéleti tevékenységének megítélése a jelenkor befogadóinak szemszögéből, a Petőfi-kultusz személyes megközelítése.

Pályázni esszével lehet, amelyben a szerző saját Petőfi-élményéről vall irodalmi, nyelvi, hely- vagy kultúrtörténeti szemléletű elemzésében.

A pályamunkák ideális terjedelme: 15–20 ezer leütés, a felső határ: 40 ezer leütés. A pályázat kiírói kérik, hogy a szövegekben ne használjanak különleges tördelési formákat.

A pályázatokat szakértő zsűri bírálja el.

A tartalmi és nyelvi szempontból legjobbnak minősített pályázatok díjazásban részesülnek. A díjak egyaránt lehetnek pénzdíjak és tárgyjutalmak. A szövetség a legjobb pályázatok anyagából válogatáskötetet jelentet meg. A pályázat benyújtásával a pályázó hozzájárul dolgozata közléséhez. Közlés előtt a szerkesztők egyeztetnek a kiválasztott szövegek szerzőivel.

A pályázatok beérkezési határideje: 2023. február 15. A pályázati anyagot kizárólag elektronikus formában (ímélben, csatolt fájlban) lehet küldeni (illusztrációt csatolt fényképen érdemes mellékelni). A beérkezett pályázatot ímélben visszaigazoljuk. E-mail cím: 

A pályázat kötelező tartozéka egy adatlap a következő nyilatkozattal és adatokkal.

Nyilatkozat: Alulírott nyilatkozom, hogy Az én Petőfim pályázatra beküldött pályamunkám teljes egészében saját, eredeti, másutt nem közölt alkotás, amelyet az Anyanyelvápolók Szövetsége egészében vagy részleteiben megjelentethet. (A nyilatkozatot külön alá kell írni.) A megadandó adatok: a pályamunka címe, a szerző neve, címe, telefonszáma, ímélcíme, aláírása. A Nyilatkozatot postán kell beküldeni: Anyanyelvápolók Szövetsége, Az én Petőfim pályázat, 1368 Budapest, Pf. 250.

Az eredményhirdetésről és a pályázati anyagból szerkesztett kötet bemutatásáról később adunk tájékoztatást.