Aquinói Szent Tamás ÖKA

Felvidék Hazai
Fotó: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia

Meghosszabbított határidővel várják a 21 és 35 év közötti keresztény fiatalok jelentkezését az egész Kárpát-medence területéről és a diaszpórából az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémiára augusztus 28-ig. A 10 hónapos szakkollégiumi képzés alatt tizenöt résztvevő részesülhet a program ideje alatt teljes ellátásban és ösztöndíjban.

A széles körű ismeretanyagra és tanulmányutakra épülő program tíz modulja a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden tudásterületét lefedi.

Fotó: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia

A Romkat.ro erdélyi katolikus hírportál megkeresésére a pályázat kiírói tájékoztattak, hogy elsősorban a történelmi egyházak magyarság iránt elkötelezett, nemzeti érzelmű, keresztény fiataljainak jelentkezését várják, de nyitott a lehetőség minden keresztény felekezet tagjai számára.

Az ösztöndíjjal kapcsolatban elmondták, hogy az előző évfolyamban a hallgatók a tíz hónap alatt a teljes szállás és ellátás mellett bruttó 80 ezer Ft ösztöndíjban részesültek, illetve a záródolgozat sikeres leadását követően további egyszeri jutalmat kaptak. Az idei támogatás mértékéről és annak részleteiről később tájékoztatják majd a hallgatókat.

A bentlakásos képzés helyszínét szakkollégiumhoz hasonló formában a piliscsabai kollégium biztosítja, a beköltözés a közösség megélése és a hitélet szempontjából is fontos pillére a képzésnek. Az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia sikeres pályázói a tanév végén egy ünnepi hálaadó imádság keretében vehetik át diplomáikat.

Fotó: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia

A jelentkezés feltétele a megkezdett felsőfokú tanulmányok végzése valamely felsőoktatási intézményben, de olyan fiatalok jelentkezését is várják, akik már befejezték egyetemi tanulmányaikat. Befejezett képzés esetén a felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolatára, folyamatban lévő képzés esetén a hallgatói jogviszony igazolására van szükség. Az igazolásnak nem szükséges hivatalos tanulmányi igazolásnak lennie, elégséges egy leckekönyvmásolat vagy egyéb is, erről a kiíró intézménnyel lehet egyeztetni.

A jelentkezéshez szükség van továbbá egy egyházi és egy civil ajánlólevélre. Az egyházi ajánlás lehet plébánosi ajánlás, de származhat presbitertől, lelki vezetőtől is. Civil ajánlás alatt valamely társadalmi szervezet, egyesület, cserkészcsapat stb. vezetőjétől várnak ajánló sorokat.

A jelentkezőnek kell készítenie egy motivációs levelet és egy önéletrajzot is, hogy a felvételi megkezdése előtt jobban megismerhessék.

A nyári szabadságokra, utazásokra való tekintettel, ha valaki objektív okokból valamely igazolást, például a plébánosi ajánlást nem tudja csatolni a pályázatához, beadhatja a jelentkezését, a hiányzó dokumentumokról pedig a felvételi bizottsággal lehet egyeztetni. A felvételi eredményét a dokumentumok elfogadható hiánya nem befolyásolja.

Fotó: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia

A tíz modul az akadémia honlapja szerint az alapozással indul, a továbbiak az önismeret – társas kapcsolatok; erényetika; magyar irodalom és művelődéstörténet; magyar történelem; gazdaság, pénzügyek; politológia, szociológia; magyar képzőművészet – művészettörténet – néptánc; média, kommunikáció; természet- és műszaki tudományok kulcsszavakkal jelölt témakörök köré épülnek.

Önismeret, szakmai készségek és élmények egy képzésben

Augusztus 28-ig várják a 21 és 35 év közötti keresztény fiatalok jelentkezését az élményalapú, széles körű ismeretanyagra és a tanulmányutakra épülő, 10 hónapos képzésre. Az egyedülálló szakmai fejlődést és életre szóló élményeket nyújtó intenzív program költségmentes, a hallgatók teljes ellátásban és havi ösztöndíjban is részesülnek.

Fotó: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia

A 10 hónapos program a tanulmányutak, a tíz tanulmányi modul és a kollégiumi közösségi élet hármasának pilléreire épül. Ez a kialakított képzési struktúra a céltudatos, emberi és szakmai kapcsolataikat építeni vágyó jelentkezők mellett olyan fiatal felnőttek számára is szól, akik úgy érzik, elakadtak, és szeretnék egy innovatív és összetartó közösség segítségével megtalálni valódi küldetésüket. A kis létszámú, bentlakásos képzésnek a piliscsabai kollégium ad helyet, szakkollégiumhoz hasonló formában.

A kurzus a keresztény lelkiségi, gazdasági, társadalmi és kulturális élet szinte minden tudásterületét lefedi. A program kiemelt szempontja a változatos, korszerű és minőségi oktatás, melyet a saját szakmájukban magasan kvalifikált előadók és neves professzorok – mint Balog Zoltán teológus, református püspök; Csath Magdolna kutatóprofesszor, az MTA doktora; Kiszelly Zoltán politológus, főiskolai docens; Lakner Zoltán Lehel szociológus, szociálpolitikus – biztosítanak.

Az élményalapú oktatás szerves részét képezi, hogy az előadások változatos napirendben és tematikus bontásban zajlanak, emellett a hallgatók több határon túli és belföldi tanulmányúton is részt vehetnek.

Fotó: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia

Az intenzív képzésnek köszönhetően a diákok olyan hazai és a Kárpát-medencére kiterjedő civil és szakmai kapcsolati hálóval gazdagodhatnak, továbbá olyan egyházi és közéleti személyek ajánlásait kaphatják meg, amelyeket más módon csak hosszú évek kitartó munkája biztosítana.

„Azért ajánlom mindenkinek ezt a képzést, mert olyan helyekre lehet eljutni, ahová »átlagemberként« nehezen tudnánk, valamint az élményalapú oktatásnak köszönhetően rendkívül sok ismerettel gazdagodhatunk, miközben sok barátot szerezhetünk” – emelte ki Nagy Milán, az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia alumni hallgatója.

Fotó: Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia

A programra az akadémia honlapján olyan társadalmi szerepvállalás iránt elkötelezett 21 és 35 év közötti keresztény értelmiségi fiatalok jelentkezését várják, akik már befejezték egyetemi tanulmányaikat vagy jelenleg is végzik. Az ingyenes képzésen mindössze tizenöt fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban is részesülnek.

Jelentkezés és további információ az Aquinói Szent Tamás Ökumenikus Közéleti Akadémia honlapján: https://szenttamasakademia.hu/

Forrás: Magyar Kurír