Anyanyelven folyó tanulmányi versenyek

Szerbia Külhoni

38404/2017/FOKT

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetem közreműködésével nyílt pályázatot hirdet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 1. § (1) bekezdésében felsorolt országok területén, valamint Magyarországon 2017. évben, illetve a 2017/2018-as tanévben az anyanyelven folyó tanulmányi versenyek támogatására az alábbi területi és tárgy hatállyal:

 

A. “Szülőföldön megrendezendő anyanyelvi tanulmányi verseny, szemle” támogatása

B. “Magyarországon megrendezendő, magyar nyelven folyó, nemzetközi köznevelési tanulmányi versenyek, szemlék” fenti törvény hatálya alá tartozó résztvevői költségeinek támogatása.

A pályázatok benyújtása, határidő:
Pályázni kizárólag online adatlap kitöltésével lehet. A pályázatot elektronikus formában –az előírt mellékletek csatolásával – az Eötvös Loránd Tudományegyetem honlapján a https://martonaron.elte.hu/palyazatok/jogiszemelyeknek-szervezeteknek/felhivasok menüpont alatt lehet kitölteni. A kitöltött adatlap mellé kötelező csatolni a mellékleteket.
A pályázat elektronikus beérkezésének határideje: 2017. szeptember 8.
A felhívás teljes szövege a következő címen olvasható: