Állami földterületek bérbeadása

Zenta Külhoni

A mezőgazdasági földterületről szóló törvénnyel (az SZK Hivatalos Közlönye,  62/06., 65/08. – más törv.,  41/09., 112/2015., 80/17. és  95/18. sz. – más törv.)  és    az állami tulajdonú mezőgazdasági földterület bérlete és  használata feltételeiről és  az eljárásáról szóló  szabályzattal (az SZK Hivatalos Közlönye,  16/2017.,  111/2017., 18/2019., 45/2019., 3/2020., 25/2020., 133/20 és 63/21 sz.) összhangban  Zenta község polgármestere  kiírja a nyilvános felhívást, amellyel tájékoztatja:

 

  • az oktatási intézményeket – iskolákat, mezőgazdasági  szakszolgálatokat és szociális intézményeket, hogy  számukra  az állami tulajdonú mezőgazdasági  földterület   felülete használatba adható, amely alkalmas a tevékenységre, amellyel foglalkoznak,  de legtöbb 100 hektárig,
  • a felsőfokú intézményeket – karokat és  tudományos  intézményeket, amelyeknek az alapítója az állam és  a  büntetőszankciók  végrehajtásában illetékes intézményeket, hogy számukra  az állami tulajdonú mezőgazdasági  földterület   felülete használatba adható, amely alkalmas a tevékenységre, amellyel foglalkoznak,  de legtöbb 1.000 hektárig,
  • az állami tulajdonú jogi személyeket, amelyek regisztráltak   az erdészet területén  a teendőkre,

 

hogy küldjék meg  a szükséges dokumentációt a térítésmentes használatra való jogosultság   érvényesítésére  Zenta  község területén az állami tulajdonú  mezőgazdasági  földterületekre 2021. október 31-éig.

 

Szükséges dokumentáció:

  • Kérelem a térítésmentes használatra való jogosultság érvényesítésére a  felelős személy által
  • Az intézmény alapítói aktusát, illetve jogi személy esetégen   a  gazdasági regiszterből a kivonat (nem idősebb hat hónapnál), amellyel   bizonyítja, hogy az alapítója a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi önkormányzati  egység, 

A kérelem benyújtói a  szükséges dokumentációt  ezen nyilvános felhívásból   hitelesítetlen  másolatban küldik  meg, olvashatóak kell, hogy legyenek, miközben a bizottság fenntartja a jogát, hogy szükség esetén   kérje  megküldött dokumentum az eredetijét  vagy hitelesített másolatát.

 

A kérelem űrlapja  átvehető minden munkanapon 7-től 15 óráig  a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  osztályának helyiségeiben, Zentán a Fő tér 1-es szám alatt, II. emelet, 76-os iroda, vagy letölthetik  a honlapról www.zenta-senta.co.rs.

 

A kérelmek és a szükséges  dokumentáció  megküldésének  határideje a jelen  nyilvános felhívás szerint  2021. október 31. A kérelmet, amely a jelen nyilvános felhívásban   megállapított dátum letelte után    érkezik be,   határidőn kívülinek tekintjük és  a  bizottság   azt a   benyújtójának bontatlanul  visszajuttatja.

 

A kérelmet a szükséges dokumentációval közvetlenül az iktatóba kell benyújtani vagy posta útján küldeni, zárt borítékban, az elülső oldalon a megjelöléssel: Kérelem  a mezőgazdasági földterület térítésmentes használatára  a  2022-es évben,   Zenta község területén   a mezőgazdasági  földterületek  védelme, rendezése  és  használata éves programjának a kidolgozásában illetékes bizottságnak,  a következő címre: Zentai Községi Közigazgatási Hivatal,   gazdasági és helyi gazdaságfejlesztési  osztály, Zenta, Fő tér 1,  a  boríték hátulján fel kell tüntetni  a kérelem benyújtójának a   megnevezését / családi és utónevét és  a lakcímét.

 

A kapcsolattartó személy minden információt illetően ezzel a nyilvános felhívással kapcsolatban Kóródi Mihály, telefonszáma: 024/655-463, e-mail: , vagy személyesen a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal gazdasági és hely gazdaságfejlesztési osztály helyiségeiben, Zenta, Fő tér 1, II. emelet, 76-os számú iroda.

 

A jelen nyilvános felhívást közzé kell tenni Zenta Község Hivatalos Lapjában, a Zentai Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján és a helyi irodákban, valamint Zenta község honlapján.