Algéria, teljes doktori képzés

Ösztöndíj

Teljes PhD-tanulmányok folytatása algériai felsőoktatási intézményekben, valamennyi tudományterületen a 2018/19. tanévtől

Az ösztöndíj csak államilag elismert felsőoktatási intézményben folytatandó tanulmányok céljából, csak a 2018-2019-es tanévben vehető igénybe.

A pályázati anyagot online (nem papír) alapon kell benyújtani.
A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia magyar nyelven ÉS francia/angol nyelven:

szakmai önéletrajz (lehetőség szerint Europass formátumban kell a CV-t feltölteni, de az online rendszerben az önéletrajzi alapadatokat ki kell tölteni)
• munkaterv (a tervezett kutatás terve)
• tudományos publikációk jegyzéke, TDK eredmények
• hivatalos ajánlás két, tudományosan/szakmailag elismert szakembertől eredeti aláírással, valamint pecséttel és/vagy fejléccel ellátva
• mesterszintű diploma másolata
• nyelvtudás igazolása (állami nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű nyelvtudást tanúsító bizonyítvány másolata, ennek hiányában szakmai ajánlója vagy valamely felsőoktatási intézmény idegen nyelvi lektorátusa, tanszéke igazolása

csak francia/angol nyelven:
• a külföldi intézmény hivatalos, aláírással, valamint fejléccel és/vagy pecséttel ellátott fogadólevele. A pályázóknak 2018. szeptember 1-jéig be kell nyújtaniuk az akkreditált külföldi állami doktori iskolában tett felvételi sikeréről tanúskodó okiratot

• 3 hónapnál nem régebbi háziorvosi igazolás a megfelelő egészségi állapotról (nincs fertőző betegsége) (eredeti másolata és annak hiteles angol nyelvű változata vagy fordítása). Az orvos készítheti az angol változatot, de azt el kell látnia aláírással és pecséttel. Nincs ehhez formanyomtatvány.
• személyazonosságot igazoló okmány (személyi igazolvány vagy útlevél) fényképes oldalának másolata.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden olyan dokumentumot, aminek feltöltésére az online pályázati rendszerben nincs külön sor (pl. az önéletrajz magyar változata), az „Egyéb dokumentumok” sorhoz kell feltölteni.

A pályázathoz magyar nyelven adatvédelemről szóló nyilatkozatot kell feltölteni (a nyilatkozati adatlap kizárólag az online rendszerből nyomtatható, s aláírás után visszatölthető a pályázat véglegesítése és elküldése előtt).

A Tempus Közalapítványnak által érdemesnek ítélt pályázatokat az Közalapítvány küldi el az ösztöndíjat biztosító külföldi partner szervezetnek. Felhívjuk a figyelmet, hogy a külföldi partner a pályázati anyagot papír alapon is kérheti, illetve további dokumentumokat kérhet be a Tempus Közalapítvány által jóváhagyott pályázóktól (pl. az útlevél másolata, fogadó levél). Ennek fényében javasoljuk, hogy jelen pályázati anyag eredeti, papír alapú változatát gondosan őrizzék meg.

Az ösztöndíj csak a külföldi szerv elfogadó válasza után tekinthető elnyertnek.
A fogadó fél által biztosított juttatások feltétele, hogy az ösztöndíjas folyószámlát nyisson Algériában.
A fogadó fél az ösztöndíj meghirdetésének időpontjáig nem tájékoztatott az általa fizetendő ösztöndíj, illetve az esetleges egyéb juttatások mértékéről.

A munkaterv lejárt, új megállapodás aláírása várható, változások elképzelhetők.