Akadémia Domus ösztöndíjprogram

Erdély Hazai

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők közreműködésével.

Az ösztöndíj tudományos kutatómunka végzésére, anyaggyűjtésre, konferencián való részvételre, konzultációra stb. használható fel, a benyújtott és elfogadott pályázatban megfogalmazott szakmai terv szerint.
1. A pályázat jellege, a pályázat benyújtására jogosultak köre
A pályázati támogatás nyílt pályázati eljárás útján nyerhető el.
Senior ösztöndíj elnyerésére pályázatot nyújthatnak be az Akadémiának az Alapszabály 12. § (3) bekezdése szerinti külső tagjai, valamint az Alapszabály 23. § (1) bekezdése szerinti köztestületi külső tagok.
Junior ösztöndíjra pályázhatnak a tudományos fokozattal nem rendelkező külföldi kutatók közül azok, akik rendelkeznek Master szintű diplomával és tudományos munkásságuk a magyar nyelvű és/vagy tárgyú kutatások terén dokumentálható.
2. Az elnyerhető költségvetési támogatás mértékének alsó és felső határa
A megpályázható senior ösztöndíj összege heti 60.000 forint, a junior ösztöndíj összege heti 50.000 forint. A megpályázható ösztöndíjak időtartama 1 héttől 8 hétig terjedhet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás, amennyiben a pályázatban megjelölt kutatási terv megvalósul, és a kutatási beszámolót a Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság (MTK EB) által létrehozott Kuratórium (a továbbiakban: Kuratórium, Domus Kuratórium) elfogadja.
3. A támogatási időszak
Jelen pályázat keretében a 2023. július 1. és 2023. december 31. között megvalósuló ösztöndíjas tevékenység támogatható.
4.  A pályázat benyújtása, tartalmi és formai követelmények
A pályázatot 2023. március 13-án 14 óráig, az Akadémiai Adattárhoz kapcsolt Domus pályázati rendszeren keresztül kell benyújtani.

További információk: https://ms.sapientia.ro/hu/kutatas/palyazatok/palyazatok-oktatoknak/rendszeres-palyazatok/mta-palyazatok/magyarorszagi-osztondijpalyazat-2023-tavasz