Ady Endre pályázati felhívás

Erdély Külhoni

Ady Endre-ösztöndíj tehetséges, romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő VI-XII osztályos tanulók támogatására (2021/2022-es tanév)

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából (az Emberi Erőforrások Minisztériumának Nemzeti Tehetség Programja keretében) a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács az NTP-ADY-M-21 kódszámú pályázat alapján nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására. (2021/2022-es tanév)

A pályázat célja:

Pénzügyi segítségnyújtás a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, kiemelkedően tehetséges, 6–12. osztályos, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók számára annak érdekében, hogy a támogatás révén zavartalanabbul tudják folytatni tanulmányaikat

A pályázaton igényelhető ösztöndíj mértéke és formája:

A tanulók által ösztöndíjként elnyerhető támogatás 100.000 – Ft-nak megfelelő Lej/fő a 2021/2022-es tanévre. A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik. A pályázónak vállalnia kell, hogy pozitív döntés esetén, amennyiben nem rendelkezik bankszámlával, a saját vagy a szülő/gyám nevére szóló bankszámlát nyit, amelyre az ösztöndíj átutalásra kerül.

Támogatási időszak:

Jelen pályázat keretében az ösztöndíj a 2021/2022-es tanévre vonatkozik. A támogatás folyósításának várható időpontja: 2022. március.

Ösztöndíjak száma:

174 ösztöndíj, amelyből 87-et a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács adminisztrál az NTP-ADY-M-21 pályázat keretén belül, 87-et pedig az Erdélyi Tehetségsegítő Tanács.

Pályázók köre:

A pályázatot a romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő, 6–12. évfolyamon tanuló kiemelkedően tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló mint magánszemély adhatja be, ösztöndíj-támogatás céljából Brassó, Bákó, Hargita, Kovászna és Maros megyékből.

A pályázat feltételei:

A pályázatot kizárólag olyan tanuló nyújthatja be, aki:

1) kimagasló tanulmányi eredményekkel rendelkezik/kiemelkedően tehetséges

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

  1. jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el a 2020/2021-es tanévben,
  2. megyei 1-2., vagy országos 1-4., vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el a 2020/2021-es tanévben,
  3. a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki;

és

2) szociálisan hátrányos helyzetű

Ennek kritériuma az alábbiak valamelyike:

  1. árva vagy félárva; a szülő egyedülálló; nagycsaládban él; nevelő- vagy lakó otthonban él,
  2. a pályázó tanuló tartós beteg vagy fogyatékossággal élő,
  3. valamelyik szülő regisztrált munkanélküli, vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékos,
  4. olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.

A felsorolt feltételeket szükséges igazolni.

Figyelem! A pályázat kiírói által megbízott személy jogosult az ösztöndíj megítélése után is a megadott adatok helyszínen történő ellenőrzésére.

 A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 12. (postabélyegző dátuma, illetve az elektronikus ürlap beküldésének dátuma).

További információk: https://www.tehetsegpont.ro/hu/10-hu/hirfolyam/213-ady-endre-palyazati-felhivas-a-2021-2022-es-tanevre.html