Adománygyűjtés nt. Tóth Árpád árváinak

Felvidék Egyéb

Nagytiszteletű és Tiszteletes Lelkész Testvérek! Nagytiszteletű Egyházközségek! 2020. szeptember 20-án vettünk búcsút az oroszkai templomban, majd az érsekkétyi temetőben lelkésztársunktól, Tóth Árpádtól, aki nagy hirtelenséggel, tragikus körülmények között 45 évesen távozott közülünk.

 

Özvegyének, valamint 18, 13 és 9 éves gyermekeinek elárvulása – akikért, mint férj és apa teljes erejével igyekezett mindent megtenni, hogy szükséget ne szenvedjenek – hirtelen halálának bekövetkezte után nem csak lelki együttérzésre, hanem kézzel fogható segítségnyújtásra is indít bennünket.

Istenünk ilyen helyzetben mindannyiunkat helytállásra tanít: „Tanuljatok jót tenni; törekedjetek igazságra (…), pártoljátok az árvák és özvegyek ügyét” (Ézs 1,17).

Ezen indíttatás alapján fordulok mind lelkésztársaimhoz, mind pedig az általuk gondozott gyülekezetekhez, hogy Egyetemes Egyházunk Elnöksége nevében megkérjem Önöket, hogy legyenek szívesek adakozásukkal hozzájárulni lelkésztársunk köztünk maradt özvegye és árvái anyagi terheinek enyhítéséhez.

Adományaikat kérjük 2020. október 20-ig eljuttatni egyházunk következő számlaszámára:

IBAN: SK95 0200 0000 0013 1302 2053

Kérem ez összefogás keretében megszólított szent közösséget, hogy lelkiismeretük és hitük szerint ez úton is vegyék pártfogásukba Isten egyházáért szolgált lelkésztestvérünk özvegyét és árváit.

Jóindulatukat megköszönve kívánom, hogy Isten áldása legyen a jókedvű adakozón!

Zsinati Elnökség egyetértésével, atyafiságos üdvözlettel:

Fazekas László püspök