A XXV. Simonyi Zsigmond helyesírási verseny

Felvidék Hazai

2021. 11. 01. – 2022. 01. 24.

 

Az idei iskolaévben is megszervezik a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyt a szlovákiai magyar alapiskolák 7-8., illetve a nyolcosztályos gimnáziumok 2-3. évfolyamos tanulói részére.

A verseny célja az anyanyelv értékeinek megőrzése, az anyanyelv iránti szeretet erősítése, a tehetséggondozás, a tehetséges tanulók és a fejlesztő pedagógusok közötti Kárpát-medencei kapcsolatok támogatása. Célja továbbá a továbbtanuláshoz, a mindennapi élethez szükséges helyesírási készség fejlesztése, a helyesírási ismeretek bővítése, a helyesírási problémaérzékenység, valamint a digitális írástudás fejlesztése is.

A verseny főszervezői, a verseny meghirdetői: Magyar Nyelvtudományi Társaság, Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar.

A verseny szlovákiai szervezője: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, társszervező: az SZMPSZ Érsekújvári Területi Választmánya és az érsekújvári Czuczor Gergely Alapiskola.

Főszervezők: Novák Monika és Ádám Zita

A verseny formája: a 2021/2022-es tanévben a verseny 1–2. válogatófordulóit, valamint a Kárpát-medencei döntőt digitális verseny formájában rendezzük meg mind a magyarországi, mind a határon túli területeken.

A helyesírási feladatlapok kitöltéséhez az iskolában (vagy egy partneriskolában, határon túli bázisiskolában) számítógépre (laptopra vagy asztali gépre) és megfelelő internetes kapcsolatra, valamint a szabályzatban leírt módon szakmai felügyeletre van szükség. Az iskolákban a technikai feltételek biztosításáért a központi szervezők nem vállalnak felelősséget. A feladatok megoldása online felületen történik, magyar nyelvű billentyűzet szükséges hozzá. A fordulók lebonyolításáért a regionális versenyszervezők felelnek.

A 3. forduló, a verseny döntője, minden résztvevő számára egységesen, digitális felületen zajlik a központi szervezők rendezésében.

A verseny kategóriái: 7. évfolyam, 8. évfolyam, illetve a gimnáziumok, szakközépiskolák ennek a korosztálynak megfelelő évfolyamai (2-3.).

A verseny jellege: egyéni írásbeli verseny. A tanulók a verseny helyszínén évfolyamonként/kategóriánként más-más digitális helyesírási feladatlapot töltenek ki egy központilag megadott online felületen.

A versenybe való jelentkezés:

Az iskolák a központi versenyszervezők által a honlapon megadott felületen egy online adatlap kitöltésével tudnak benevezni a következő honlapon. A kép alatti Regisztráció menüre kattintva megtalálható a Határon túli intézmény: Felvidék. Az alábbi linkre kattintva közvetlenül is elérhető a regisztráció.

A versenybe való jelentkezés időszaka: 2021. november 1. – 2022. január 10.

A verseny fordulói, időpontjai és helyszínei

A válogatóversenyeken a feladatlapokat csak a központilag megadott napon és órában, a versenyszabályzat alapján lehet felhasználni.

1.forduló: Szlovákiában iskolai forduló, az időpontot minden iskola maga választja meg 2021. november 1 – 2022. január 10. között, ami megegyezik a versenybe való jelentkezés időszakával.

Kategóriánként az iskolai fordulóból továbbjutó 1., 2. helyezettet lehet benevezni a versenybe az online felületen, illetve azok az iskolák, ahol az egyes évfolyamokból 3 párhuzamos osztály van, 3 tanulót nevezhetnek be a verseny következő, regionális fordulójába. Az iskolai forduló feladatlapját minden iskola saját maga készíti el. Az iskolai verseny papíralapú.

Az iskolai forduló lebonyolításának időszaka: 2021. november 1 – 2022. január 10.

2. forduló: 2022. március 23-24., szerda, csütörtök Szlovákiai regionális forduló. Az évfolyamok időelcsúsztatással versenyeznek, a szervezők értesítik erről a benevező iskolákat.

Helyszín: A regionális verseny helyszínei: Dobó István Alapiskola, Nagyszelmenc (Rubi Diana), Tompa Mihály Református Gimnázium, Rimaszombat (Ádám Zita), Ady Endre Alapiskola, Párkány (Jakubík Teréz), Munka Utcai Alapiskola, Komárom (Kocsis Piroska), Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, Vágfarkasd (Pásztor Judit), Arany János Alapiskola, Ekecs (Polák Csilla).

3. forduló: 2022. április 30., szombat Szlovákiai országos forduló. Az évfolyamok időelcsúsztatással versenyeznek, a központi szervezők értesítik erről a benevező iskolákat és a határon túli szervezőket. Az országos fordulóba a regionális versenyen legjobban teljesítő, kategóriánként 20-20 tanuló kap meghívást.

Helyszín: Czuczor Gergely Alapiskola, Érsekújvár

4. forduló: 2022. május 20–22. Kárpát-medencei döntő. Verseny: 2022. május 21., szombat

Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar (2021. aug.1-ig Tanítóképző Főiskolai Kar) (Budapest). Szlovákiából kategóriánként az országos döntőben a legtöbb pontszámot elérő 4-4 versenyző kap és felkészítő tanár meghívást a Kárpák-medencei döntőbe.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom

A helyesírási verseny tananyaga a Nemzeti alaptanterv és a kerettantervek évfolyamonként meghatározott, a verseny honlapján is olvasható követelményeire épül. A versenyre való felkészüléshez ajánljuk a tantervi követelményeknek megfelelő tankönyveket, valamint A magyar helyesírás szabályai 12. kiadását (Akadémiai Kiadó) és a Kis magyar helyesírást (Akadémiai Kiadó). A 2021-ig megrendezett versenyekhez kapcsolódó mintafeladatokat a verseny honlapján és az Anyanyelv-pedagógia folyóirat 2015/1. és 2016/3. számában (http://www.anyanyelv-pedagogia.hu), valamint a https://www.nkp.hu/ Okostankönyv Magyar nyelv helyesírási feladatai között, illetve a versenyhez megjelent korábbi segédkönyvekben lehet megtalálni.

Az 1–3. forduló anyaga az adott évfolyam tantervi követelményeihez igazodik. A tananyag 2021. ősztől érvényes leírása a verseny honlapján olvasható.

A főszervezők a benevező iskolák számára digitális gyakorlási lehetőséget biztosítanak 2022. januárban.

A regionális forduló nevezési díja tanulónként 2 €.