A magyar nyelv napja

Felvidék Hazai

November közepén emlékezik meg a világ magyarsága a magyar nyelv napjáról illetve a magyar szórvány napjáról. Ez alkalmakból a Csemadok Országos Elnöksége esszéíró pályázatot hirdet az általános iskolák felső tagozata (I. kategória), a középiskolások (II. kategória) és a felnőtt nemzedék (III. kategória) számára. Az esszék tárgya az anyanyelvhez és szülőföldhöz való ragaszkodás, a nemzeti identitás kérdésköre valamint a kisebbségi sors vállalása.

Témák:
1. A nyelv összeköti a jelent, múltat és jövendőt
2. „Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem.“ (Bessenyei
György)
3. „Az ember nyelvében van otthon.”(Sárközi Mátyás)
4. “Ismergetjük, tanuljuk egész életünkben anyanyelvünket is, ezt a sokszínű, sokarcú
csodát. S minél jobban megismerjük, annál szebbnek, gazdagabbnak, csillogóbbnak
látjuk.” (Lőrincze Lajos)
5. „Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország.“
(Kodály Zoltán)
6. „Nem sokaság, hanem Lélek s szabad nép tesz csuda dolgokat.“ (Berzsenyi Dániel)
7. „Jót s jól! Ebben áll a nagy titok. Ezt ha nem érted, Szánts és vess, s hagyjad másnak
az áldozatot!“ (Kazinczy Ferenc)
8. „Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!“ (Kölcsey Ferenc)
9. Nyelvem, lelkem, nemzetem
10. „Az a tény, hogy anyanyelvem magyar, és magyarul beszélek, gondolkodom, írok,
életem legnagyobb eseménye, melyhez nincs fogható.“ (Kosztolányi Dezső)

A témákat bármelyik életkorba tartozó alkotó választhatja, de az értékelésre kategóriánként kerül sor. Az alkotások terjedelme minimum 2- maximum 5 A4-es oldal (12-es betűnagyság, 1,5 sorköz). A nyertes pályaművek alkotói könyvjutalomban részesülnek illetve az esszéket közzétesszük a Csemadok Első Kézből című lapjában.

A pályázat eredményhirdetésére a Csemadok Országos Tanácsa központi ünnepségén, 2023 januárjában, a Magyar Kultúra Napján kerül sor, Galántán, ahol elhangzik a fődíjas pályamű.

Az esszéket az alkotó nevének, a kategóriájának és elérhetőségeinek feltüntetésével
kérjük a következő elektronikus címre továbbítsák PDF formátumban:

Beküldési határidő: 2022. december 31