A fény mestere – master of light 2017

Hazai
“A FÉNY MESTERE – MASTER OF LIGHT 2017”
A Nívódíjat a Fény Nemzetközi Éve alkalmából 2015-ben alapította és támogatja
a LISYS-PROJECT Kft.. 

A Különdíjak támogatói a Provim Kft., a Magyar Belsőépítész Egyesület
és a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozata

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A Nívódíjjal az alapító a szakma figyelmét kívánja olyan világítástervezők, építészek, belsőépítészek, tárgytervezők, képzőművészek, iparművészek, elektromos tervezők és más, kapcsolódó területeken alkotó szakemberek munkásságára felhívni, és a legkiemelkedőbbnek A Fény Mestere – Master of Light díj átadásával elismerni, akik világítástervezési folyamatokban felmutatott tudásukkal és munkájukkal hozzájárultak a magyarországi világítási kultúra fejlődéséhez és ezzel a világítástervezés ügyét előmozdították
– integráló gondolkodásmóddal,
– újfajta, magasabb minőséget célzó tervezési módszerekkel,
– világítástervezéssel kapcsolatos kutatási eredménnyel,
– új szakmai szemlélettel,
– új, saját fejlesztésű világítási eszközzel vagy világításban használható tárggyal, technológiával
– vagy egy komplex tervezési folyamat akár egy kis részletében a fentiek bármelyikének létrehozásával
– meghatározó tényezővé teszik a világítást az épített környezet részeként vagy
– alkotásuknak élménynövelő ereje van.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
– A pályázaton minden Magyarországon életvitel-szerűen dolgozó személy vagy alkotóközösség részt vehet. A Pályázók bármely 2015-ben, 2016-ban vagy 2017-ben Magyarországon megépült, nívós kialakítású világítási berendezést is magába foglaló munkával, képzőművészeti alkotással, tárggyal, munkamódszer projekten keresztüli bemutatásával elindulhatnak, függetlenül attól, hogy annak tervei korábban mikor készültek el.
– A díj alapítója, annak munkatársai, továbbá a zsűri tagjai a pályázaton nem vehetnek részt.
– Egy Pályázó vagy alkotóközösség egy munkával pályázhat a díjra az adott évben. Ugyanakkor lehetőség van rá, hogy a Pályázó vagy az alkotóközösség ugyanazt a pályaművet egymást követő években is nevezze.

BEADANDÓ PÁLYÁZATI ANYAG
Ha a díjra világítási tervvel vagy beépülő alkotással, eszközzel kívánnak pályázni, akkor koncepciótervet és annak megvalósulását bemutató anyagot kell benyújtani. Fontos, hogy a tervezett objektum 2015-ben, 2016-ban vagy 2017-ben a tervezett világítási berendezéssel együtt dokumentálhatóan elkészüljön.
A pályázati anyagnak minden esetben az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:
– kitöltött nevezési lap és mellékelt fényképek VAGY
– külön lapon a pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása legfeljebb 100 szóban
– nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyag a Pályázó szellemi terméke
– a megvalósult világítási berendezésről készült fotókjpeg-ben, vagy ha a műfaja úgy kívánja meg, más digitális formátumok (pl. video vagy panoráma)
Ha a pályaművekből kiállítást rendezünk, azok a pályaművek vesznek részt a kiállításon, amelyekről a Pályázó kivonatot készít erre a célra, és POSTER.PDF filenévvel feltölt a pályázással egy időben. A kivonat az alábbiaknak megfelelő anyag:
– 1 vagy 2 oldal A2 méretű pdf formátumú fekvő elrendezésű lap
– benne szereplő vonalas rajzok vektoros formátumúak
– benne szereplő raszterképek legalább 300 dpi felbontásúak
– nincs benne kifutó kép

KIÍRÓ, NEVEZÉSI DÍJ
2017-ben a Nívódíj kiírója a díj alapítója és támogatója, a LISYS-PROJECT Kft. Idén szakmai Támogatók és partnerek is csatlakoztak a díjhoz, amely partnerek Különdíjakodaítélését támogatják az alábbiak szerint:
– A Fény Mestere 2017 – Provim Mesterdíj a Provim Kft. támogatásával
– A Fény Mestere 2017 – Design Különdíj a Magyar Belsőépítész Egyesület támogatásával
– A Fény Mestere 2017 – Fénytechnikai tervezés, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának Különdíja, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának támogatásával
A pályázatra bruttó 10 000 Ft nevezési díjjal lehet benevezni (akár önálló tervező, akár alkotóközösség pályázik), amelyet a pályázó az alapító 10403758-50526684-75691000 számú bankszámla számára utal el (akár önálló tervező, akár alkotóközösség pályázik). A nevezési díj egyben feljogosítja a Pályázót, hogy 3 fővel részt vegyen az ünnepélyes díjátadón és az azt követő fogadáson. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egy időben kell a Pályázónak a kiíró számlájára átutalnia. A kiíró a pályázati díj befizetéséről számlát küld a Pályázónak.
A benyújtott pályaművek automatikusan indulnak a Nívódíj mellett a meghirdetett Provim Mesterdíjért, a Design Különdíj és a Fénytechnikai Tervezés Különdíjért, nincsen szükség külön jelölésre vagy a pályázati anyag többszöri feltöltésére. Egy pályázat több díjat is nyerhet (pl. Nívódíjat és bármely Különdíjat is egy adott évben).

A GYŐZTES PÁLYAMŰ DÍJAZÁSA
A Nívódíjat egy pályamű kaphatja meg. A győztes pályaművet benyújtó Pályázó összetett díjazásban részesül, mely az alábbiakból áll:
– 600 000 Ft pénzjutalom
– Szakmai utazás a világhírű mulhouse-i Musée de l’Impression sur Etoffes textilminta-múzeumba, valamint ismerkedés a világelső Barrisol fólia-rendszereinek gyártási titkaival
– “A FÉNY MESTERE 2017” elismerő oklevél
– “A FÉNY MESTERE 2017” felirattal ellátott emlékdíj
– Minden kommunikációjában jogosult használni A Fény Mestere – Master of Light 2017elnevezést

A DÖNTŐBE (SHORTLIST) KERÜLT PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A döntőbe (shortlist) került pályázók mindegyike meghívást kap egy szakmai utazásra, mely a világhírű mulhouse-i Musée de l’Impression sur Etoffes textilminta-múzeumba szól, továbbá az utazás alatt lehetőség lesz megismerkedni a világelső Barrisol fólia-rendszereinek gyártási titkaival is.
Ezen felül minden kommunikációjában jogosult használni A Fény Mestere – Master of Light 2017 shortlisted elnevezést.

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA
A pályázat lebonyolításának folyamata az alábbi:
– a Pályázó a afenymestere.hu oldalon található pályázati leírás alapján tud pályázni a honlapról letölthető, kitöltött nevezési lap és fényképek egyidejű feltöltésével
– a Pályázó a honlap “Pályázok” menü pontja alatt megadja személyes adatait és a számlázáshoz szükséges információkat, majd ugyanezen a felületen feltölti nevezési lapját és a pályázathoz kapcsolódó képeket, videókat
– a Pályázat feltöltését követően annak módosítására nincs lehetőség. A pályázatok feltöltésének határideje február 18.
– a pályázat sikeres feltöltéséről Pályázó megerősítő visszajelzést kap
– a Pályázó befizeti a pályázati díjat a 10403758-50526684-75691000 bankszámlaszámra, amelyről a Lisys-Project Kft. számlát állít ki
– a pályázatok számának függvényében a zsűri shortlist-et (válogatást) készít február 28-ig, és ezt követően a listát a díj honlapján, a díj Facebook oldalán és a médiatámogatók felületein közzéteszi. A Fény Mestere – Master of Light 2017 nívódíj győztese a shortlistre kiválasztott pályaművek közül kerül ki.
– döntést a zsűri a tavaszán megrendezésre kerülő díjátadón hozza meg, miután meghallgatta a shortlistre került pályaművek benyújtóinak maximum 5 perces prezentációját.

A ZSŰRI ÖSSZETÉTELE
A díj odaítélése kizárólag szakmai alapon történik, minden üzleti érdektől mentesen. A pályázatokat széles szakmai elismertségnek örvendő zsűri bírálja el. A díj alapítójaként a LISYS-PROJECT Kft. a díj odaítélésében, a zsűrizésben nem képviselteti magát, ugyanakkor az előző év nyertes Pályázóját a kiíró felkéri a zsűriben való részvételre.
A szakmai zsűri tagjai:
– Timóczki-Nagy Márton, Healium Decoration alapítója, a tavalyi győztes pályamű egyik megalkotója
– Kádár Bálint, építész, a KÉK alapítvány elnöke
– Csontos Balázs, a Vígszínház világítástervezője
– Haász Ferenc, a Madebylight alapítója
– Somogyi Krisztina, vizuális intelligencia-kutató
– Szemerey Samu, építész
A zsűri a tagjaiból Elnököt választ, aki a zsűrit és annak döntését képviseli, valamint a díjátadó gálán a nyertes Pályázót bejelenti, a pályázatokat általánosan értékeli. A zsűri a pályázatok értékelésének pontrendszerét maga határozza meg oly módon, hogy a kiírás céljait és szellemiségét magába foglaló értékelési szempontrendszert állít fel, és annak mentén bírálja el a pályázatokat.

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
– a pályázat tárgya (a prezentált terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) mennyire innovatív, milyen újdonságot mutat be
– a pályázó mennyire járta körül a témát, mennyire mélyült el a kérdésben, hogy a benyújtott megoldással álljon elő
– a pályázat tárgya (a bemutatott terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) milyen kulturális értéket képvisel, hogyan és mennyiben járul hozzá a hazai világítási kultúra fejlődéséhez
– a pályázat tárgya mennyire értékteremtő és értékálló
– a pályázat tárgya (a prezentált terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) lehet-e alapja új szakmai sztenderdeknek, mennyire példaértékű
– a pályázat tárgya a saját területén mennyire hiánypótló
– a benyújtott pályázat és annak tárgya mennyire kidolgozott, milyen részletességgel kerül bemutatásra

– A DÍJ ÁTADÁSA
– Az alapító szándéka, hogy a díj átadására 2018. tavaszán ünnepélyes keretek között kerüljön sor.
– Az alapító célja, hogy a díj átadására a lehető legszélesebb szakmai kör részvételével, valamint a lehető legnagyobb sajtónyilvánossággal övezve kerüljön sor.
– A nyertes pályázatot a zsűri Elnöke nevezi meg, a díjat a díj alapítójának képviselője adja át.
http://afenymestere.hu