A Durindó és Gyöngyösbokréta szervezője

Egyéb

A pályázatot azok a bánsági vagy szerémségi művelődési szervezetek nyújthatják be, amelyek eleget tudnak tenni az alábbi feltételeknek:

  1. megfelelő fellépési lehetőség biztosítása: a Gyöngyösbokréta jó idő esetén szabadtéri színpadon zajlik, a Durindó fellépői lehetőség szerint beltéri helyszín mutatkoznak be;
  2. a Fesztiváltanács üléseinek megszervezése és lebonyolítása;
  3. a pályázó kulturális szervezet vállalja a Durindó és a Gyöngyösbokréta szervezési szabályzatában foglalt valamennyi követelmény teljesítését (a pályázat kiírói az érdeklődőknek kérés szerint a rendelkezésre bocsátják azt);
  4. mellékelni kell a pályázó szervezet nyilatkozatát, hogy vállalja a rendezvény megszervezését és lebonyolítását, beleértve a fellépők és a részvevők étkeztetését is;
  5. mellékelni kell a területileg illetékes önkormányzat szándéknyilatkozatát, hogy ha a pályázó elnyeri a szervezés jogát, anyagilag támogatni fogja őt a rendezvény lebonyolításában;
  6. a pályázatra kizárólag bejegyzett szervezetek jelentkezhetnek.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 30. (hétfő)

A pályázatra beérkezett kérelmeket a Fesztiváltanács bírálja el, és döntéséről értesíti a pályázókat.

Az írásbeli jelentkezéseket a következő e-mail címre vagy postacímre várjuk:

Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség

Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztivál Tanácsa

Kossuth Lajos tér 4.

24000 Szabadka

Bővebb felvilágosítás Sutus Árontól kérhető a 069/551-82-22-es telefonon vagy az e-mail-címen

A Durindó és Gyöngyösbokréta Fesztiváltanácsa