Kárpát-medence

A Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete hadtörténelmi témájú, Kárpát-medencei gyermekrajzpályázata, melyben társszervezők a Katonai Emlékpark Pákozd – Nemzeti Emlékhely, a Honvéd Kulturális Egyesület, és a nagyváradi Tanoda Egyesület.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2023. évi alapjából, az ifjúság szervezetek közéleti tevékenységének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező ifjúsági szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei és diáktanácsok pályázhatnak.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2023. évi alapjából, a jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, nonprofit intézmények, egyházközségek kulturális tevékenységeinek támogatására.

Erdély

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására.

Online

Az online Liget folyóirat A HONOLULU-STAR REGGEL INDUL címmel hirdet alkotói pályázatot.

Erdély

Az Akadémia Domus alkotói ösztöndíjprogramja a Kárpát-medencében oktatói és kutatói munkakörben dolgozók tudományos kutatásainak előmozdítását, a tudományos előmenetelük elősegítését célozza meg.

Erdély

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és csoportos ösztöndíjakkal segíti a szülőföldi magyar nyelvű és tárgyú kutatások folyatását, a Kárpát-medencei magyar kutatók együttműködését.

Erdély

Az Akadémia Domus ösztöndíjprogramja senior és junior ösztöndíjakkal kívánja támogatni a külföldi kutatók szakmai munkásságát, magyarországi tevékenységét, segítve bekapcsolódásukat a magyarországi tudományos életbe, akadémiai és egyetemi kutatásokba, magyarországi szakmai partnerek, témavezetők közreműködésével.

Erdély

Tizenharmadik alkalommal írja ki az Aposztróf Kiadó a könyvheti, Szó-kincs antológiára vonatkozó irodalmi pályázatot. Vers és novella kategóriában várjuk a pályaműveket, melyek közül a legjobbakat könyv formájában megjelentetjük.

Kovászna megye

Kovászna Megye Tanácsa pályázatot hirdet az utólagosan módosított és kiegészített 2005. évi 350-es számú törvény alapján, nonprofit tevékenységet folytató magánszemélyek vagy jogi személyek – egyesületek és alapítványok – és törvényesen elismert egyházak számára, a 2023.04.03. és 2023.12.04. között zajló művelődési, tudományos-oktatási, szabadidős, ifjúsági és sport programok és tevékenységek, valamint az egyházak támogatására

Erdély

A vidéki településeken és a 20 ezer lakosnál kisebb városokban élő időseken segítünk, ezért támogatjuk a házi beteggondozást, a nappali foglalkoztató és rehabilitációs központok létrejöttét, szociális konyha létrehozását, falugondnoksági hálózatot.

Erdély

A téma keretében kutatás-fejlesztési tevékenységet végző szakemberek nemzetközi, interdiszciplináris mobilitása kerül támogatásra, a résztvevő szervezetek közötti tudástranszfer elősegítése érdekében. A partnerséget alkotó szervezetek közvetlenül járulnak hozzá közös kutatás-fejlesztési projekt megvalósításához, a támogatásra jogosult szakemberek kiküldetése/fogadása révén. A megvalósítani tervezett projekt korábban realizált munkán kell, hogy alapuljon, tevékenységeivel ugyanakkor azon túlmutatónak kell lennie, és a partnerek közötti hosszútávú együttműködés kialakításához, illetve megerősítéséhez kell, hogy hozzájáruljon.

Online

FAFCE, azaz a Katolikus Családszervezetek Európai Föderációja (Federation of Catholic Family Associations in Europe) művészeti versenyt hirdetett meg európai művészek számára.

Erdély

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) „Év madara” rajzpályázatot hirdet óvodás, alsó tagozatos, felső tagozatos, középiskolás és felnőtt kategóriákban!

Erdély

Okoslaborok kialakítására hirdet pályázatot az Oktatásügyi Minisztérium, a projekt célja, hogy a gyermekek olyan digitális kompetenciákat sajátítsanak el, amelyeket későbbi munkahelyükön is hasznosítani tudnak.

Online

Pályázatunkon kizárólag (hazai és határon túl élő) 3.-8.osztályos diákok vehetnek részt (természetesen a szülők tudtával!).

Online

Immár 3. alkalommal hirdetjük meg gyerekeknek szóló rajzpályázatunkat a cukorbetegség témakörében. Így hívjuk fel az iskolás korosztály figyelmét 1-es típusú cukorbeteg társaik elfogadására, illetve bíztatjuk őket az egészséges életmódra, hogy később felnőttként el tudják kerülni a 2-es típusú cukorbetegséget.

Online

Eljött a farsang ideje, mindenki maszkot visel, alakoskodik. Te hogyan éled meg ezt az időszakot? Karácsonytól húsvétig te is folyamatos karneválban élsz? Fogalmazd meg versben vagy prózában, hogy neked személyesen mit jelent a karnevál. A pályaműveket vízkereszttől húshagyókeddig lehet beküldeni.

Erdély

A Külgazdasági és Külügyminisztérium ösztöndíjpályázatot hirdet a 2023-as évben szülőföldjükön felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató, határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik részére a Balassi Bálint-ösztöndíjprogram Márton Áron-ösztöndíjában való részvételre.

Online

A Roland Kiadó meseíró pályázatot hirdet gyermekek és felnőttek számára egyaránt. A legizgalmasabb történetek nyomtatott könyv formájában kiadásra kerülhetnek (a szerző nevének a feltűntetésével). A pályázatra mindenki (saját) művét nagy szeretettel várjuk, egyetlen kikötésünk, hogy a beadott pályázati alkotások a SZERETETRŐL és a SZERETET EREJÉRŐL szóljanak.

Erdély

A Romániai Magyar Gazdák Egyesülete Maros Szervezet ösztöndíjpályázatot hirdet a 2022–2023-es tanévre a marosvásárhelyi Sapientia EMTE Tudományegyetem kertészmérnöki és tájépítészmérnöki szak III. és IV. éves hallgatói számára.

Online

A Budapesti Civil Közösségi Szolgáltató Központ rajzpályázatot hirdet alsó tagozatos iskolásoknak a "CIVIL"-ség témakörében. A pályázatokat február 14.-ig várjuk a címre.

Erdély

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet vendégoktatói ösztöndíjas jogviszony betöltésére a 2023/24. tanévtől.

Erdély

Újra megszervezi középiskolás diákok számára az immár Pénzmágus nevet viselő pénzügyi vetélkedőt a Romániai Magyar Közgazdász Társaság. A tavalyi kiadáshoz hasonlóan, a verseny idén is 3 fordulóban lesz lebonyolítva, és az idei sorozatban is a csapatversenyre helyeződik a hangsúly, így 4 fős csapatok jelentkezését várják a szervezők.

Erdély

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban élő (minimum 3 gyerek egy háztartásban) középiskolások és egyetemi hallgatók részére.

Online

Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a Miskolci Egyetemmel közösen már 19. éve szervezi a Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi Pályázatot, ahol a határainkon túli Egyetemek magyar hallgatói is többször sikeresen szerepeltek. Célkitűzésük, hogy a Kárpát-medencében magyar nyelven tanuló egyetemi hallgatóknak anyanyelvápoló tehetséggondozó fórumot biztosítsanak. 

Erdély

A Miniszterelnökséget vezető miniszter pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében megvalósuló a kistelepülési üzletek támogatásának biztosításáról szóló 1539/2022. (XI. 14.) Korm. határozat alapján a kistelepülési élelmiszerüzletek támogatására, a megnövekedett költségeikhez történő hozzájárulás érdekében.

Online

Hogyan készíts videót egyszerűen? Még van idő a videópályázat határidejéig, pont el tudod készíteni a max. 3 perces videódat.

Online

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács (NTT) évek óta nagy érdeklődés mellett hirdeti meg „Felfedezettjeink” pályázatát. Jelen felhívásunkkal a 2021-es, illetve 2022-es év folyamán kimagasló teljesítményt mutató fiatalokat keresünk.

Erdély

A Mathias Corvinus Collegium Fiatal Tehetség Programjának kooperációs és készségfejlesztő tanulmányi versenyére, a FIT Kaland Tehetségversenyre (https://fit.mcc.hu/fitkaland).  

Online

A CEEPUS hálózat felsőoktatási intézmények olyan nemzetközi partnerségét jelenti, melyben nem a teljes intézmények vesznek részt, hanem kisebb egységek, kari vagy akár tanszéki szinten. A karok/tanszékek nemzetközi együttműködésben hoznak létre egy bizonyos tudományterületre fókuszáló vagy interdiszciplináris hálózati együttműködést, melyhez az adott tanévre elnyert pontos mobilitási helyek tartoznak (hallgatói és oktatói cserék). A hálózati pályázat és a mobilitási terv egy tanévre szól, de minden évben meghosszabbítható, így hosszú távú együttműködések alapja lehet.

Online

A korábbi pályázat nagy sikerére tekintettel, valamint az elmúlt években jelentősen megváltozott világhelyzetre, a családi és emberi kötődés és gondoskodás erősítése céljából a Nagycsaládosok Országos Egyesülete pályázatot hirdet „Gyermekeink ajánlják – nagycsaládosok meséi II.” címmel

Erdély

A pályázatok keretében alga- és/vagy nem biológiai megújuló üzemanyag technológiákat (nem hidrogén végtermékhez) kell fejleszteni és továbbfejleszteni, szintetikus módon, beleértve biológiai, biokémiai, termokémiai, elektrokémiai folyamatokat vagy ezek kombinációját.

Erdély

A pályázatokban a nemzetközi együttműködés erősítésére kell törekedni a teljes értéklánc mentén, a legjobb gyakorlatok és koncepciók kidolgozása céljából, a fenntartható bioüzemanyagok fokozott alkalmazásának felgyorsításához világszerte. A fenntartható bioüzemanyagok alkalmazásának növelése globális kihívást jelent a környezetvédelmi, társadalmi és gazdasági fenntarthatóság szempontjait illetően, ami profitálhat a nemzetközi együttműködésből és tudáscseréből.

Erdély

Technológiák fejlesztése korszerű, rugalmas bioüzemanyag rendszerek optimalizálásához, az ipari folyamatot megelőző, a többféle nyersanyagot, a logisztikát, a takarmányozást, a salak-kezelést, az égési és gázosítási folyamatokat és az ipari szennyvíz kibocsátást és ezeknek az ipari eljárás energetikai környezetébe való hatékony integrációját illetően, hatékony és alacsony károsanyagkibocsátású technológiák alacsony gazdasági értékű, de teljesen fenntartható biogén maradékanyagokból és hulladékokból üzemeltetett égési- és gázosítási rendszerek ipari alkalmazásán keresztül.

Online

Az idén harmadik alkalommal szervezzük meg filmpályázatunkat. A Filmben mondom el kisfilm-pályázatra kortól és iskolai végzettségtől függetlenül bárki jelentkezhet.

Online

A MOGUL Kiadó és az IMÁDOM A KÖNYVEKET Irodalmi Közösség közös regényíró pályázatot hirdet.

Online

A Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeum (BTM Vármúzeum) meseíró pályázatot hirdet 8-16 éves diákok számára!

Online

A Madéfalvi Veszedelem emlékműve a nagyhatalommal való szembenállás, a nemzeti összetartozás szimbólumává vált az 1800-as évektől. Minden évben január 7-edikén megünnepeljük a helytállás hőseit. Ebből az alkalomból idén egy versenyt hirdetünk meg 5-8. és 9-12. osztályos diákok számára. Szervező: Madéfalva Polgármesteri Hivatala.

Online

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet IDEGEN címmel.

Online

A Magyar Tudományos Akadémia pályázatot ír ki a gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelének elősegítése érdekében.

Kovászna megye

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata 2010 óta minden évben meghirdeti a Szent György Ösztöndíjat azoknak a helyi, végzős diákoknak, akik líceumi éveik során kimagasló tanulmányi eredményeket értek el. A 3 000 lejes kiválósági díjjal az önkormányzat továbbra is ösztönözni szeretné a város XII. osztályos diákjait, hogy érdemes tanulni, fejlődni, időt és energiát fektetni a tanulmányokba.

Online

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet tapasztalt szakemberek számára pályázatok bírálatában való részvételre sport (tömegsport/szabadidősport) területen.

Erdély

A támogatás célja a közösségépítést, közösségi nevelést szolgáló, valamint egyéb hitéleti programok támogatása. A költségvetési támogatás a 2023. évben megvalósuló tevékenységre nyújtható.

Erdély

A Kutató Diákok Mozgalma a 2022/23-as tanévben is meghirdeti a Tudományos Diákkörök XXIII. Kárpát-medencei Konferenciáját (TUDOK 2023), melynek célja, hogy felkeltse az érdeklődést a tudományos gondolkodás és a kutatás iránt.

Erdély

A pályázat keretében felsőfokú oktatási intézmények pályázhatnak tanulási, tapasztalatszerzési célú hallgatói, oktatói és személyzeti mobilitások megvalósítására.

Online

A téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely a meglevő technológiai ismeretekre és kutatási mechanizmusokra építve (lehetőség szerint ezeket a polgári biztonsági terület sajátosságaihoz igazítva) fejlett eszközöket, módszereket, technikákat és folyamatokat integráló biztonsági előrejelző keretrendszer kialakításához valamint működésbe hozásához járul hozzá.

Online

A téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely a helyi közöségek és polgárok biztonsági megoldások létrejöttéhez való hozzájárulásának jobb megértéséhez, a polgárok és helyi közösségek részvételével társadalmi laborokban és innovációs élő központokban fejlesztésre kerülő innovatív, bárhol használható és lehetőség szerint skálázható technológiai megoldások létrejöttéhez, a biztonsági megoldások fejlesztése során alkalmazandó új referenciaértékek, szabványok vagy más minőségi kritériumok kidolgozásához járul hozzá.

Online

A téma keretében olyan pályázat támogatására kerül sor, amely a helyi közöségek és polgárok biztonsági megoldások létrejöttéhez való hozzájárulásának jobb megértéséhez, a polgárok és helyi közösségek részvételével társadalmi laborokban és innovációs élő központokban fejlesztésre kerülő innovatív, bárhol használható és lehetőség szerint skálázható technológiai megoldások létrejöttéhez, a biztonsági megoldások fejlesztése során alkalmazandó új referenciaértékek, szabványok vagy más minőségi kritériumok kidolgozásához járul hozzá.

Online

A kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeum és a Kézdivásárhelyi Múzeumbarátok Egyesülete fotópályázatot hirdet V. – XII. osztályos diákok számára.

Online

A Tempus Közalapítvány pályázatot hirdet tapasztalt szakemberek számára pályázatok bírálatában való részvételre köznevelés, felsőoktatás, felnőtt tanulás, szakképzés és ifjúsági területen.

Erdély

A Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református Kollégium a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel partnerségben a 2022-2023-as tanévben tizenharmadik alkalommal szervezi meg a Bölcs Diákok vetélkedőt. Az idei verseny témája KÉPZELET ÉS VALÓSÁG, célja pedig a tanulók érdeklődésének felkeltése természeti és kulturális értékeink iránt olyan interaktív, szórakoztató feladatok segítségével, melyek az elméleti tudás gyakorlati felhasználása által átfogó, összefüggéseket kereső világkép kialakítására ösztönöznek.

Online

Az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete Himnusz és Szózat szavalóversenyt hirdet, amelyet a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar dísztermében tartanak 2022. december 10-én, 10 órai kezdettel. Erdélyi diákok online, videófelvétel beküldésével vehetnek részt a versenyen, amelyet 2022. november 25-ig várnak a szervezők. a videófelvételeket a zsűri a verseny időpontjában tekinti meg és a többi fellépővel egyenértékűen értékeli.

Erdély

Az Európai Beruházások és Projektek minisztériuma október folyamán három pályázatot írt ki, összesen 500 millió euró értékben, a vállalkozások energiahatékonyságának és energiafüggetlenségének elősegítésére, illetve új megújuló energiaforrások beszerzésére.

Erdély

Az Erdélyi Magyar Írók Ligája irodalmi pályázatot hirdet az 1997. január 1-je után született alkotók számára, próza és vers kategóriában. A kiírók mindkét kategóriában első, második és harmadik díjat osztanak, 3000, 2000 és 1500 lej összegben. A pályázatot a BÁV támogatja.

Online

Árgyélus királyfi megkeresi Tündérszép Ilonát? Fehérérlófia legyőzi a tizenkétfejű sárkányt és megmenti a királykisasszonyt? Nektek melyik a kedvenc népmesétek? Rajzoljátok le és küldjétek el, és nyerjetek az Országos Rajzfilmünnep „Kedvenc népmesehősöm” című rajzpályázatán!

Erdély

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy 2022. október 3-án megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap 2023. évi pályázati kiírásai.

Online

Az INOVA+ és a European Music Council pályázata az európai zenei ágazat megerősítése érdekében.

Erdély

A bukaresti székhelyű Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), amely Romániában az EGT és Norvég Alap (Norvégia, Liechtenstein és Izland által létrehozott támogatási alap) kezelését vállalta fel, pályázatot hirdet Felsőoktatási mobilitási pályázat (Mobility Projects in Higher Education) címmel.

Erdély

LED-eket forrasztasz a szabadidődben? Történeteid legszívesebben animációban meséled el? A nyári szünetet szoftverfejlesztéssel töltöd? Akár a honlapok, a mesterséges intelligencia vagy a robotok a te asztalod, ha mindennapi problémákra keresel informatikai megoldásokat és ha 19 éves vagy fiatalabb vagy, itt a helyed! Nevezz a <19 Formáld a világod! versenyre!

Erdély

Az Interregionális Innovációs Beruházási Eszköz (I3) a 2021-2027 közötti időszakra az intelligens szakosodás közös prioritási területein a régiók közötti innovációs projektek kereskedelmi hasznosítására és léptékváltására létrehozott pénzügyi eszköz, melynek célja a regionális és régiókon átívelő értékláncok fejlődésének elősegítése a magas technológiai készültségi szintű interregionális innovációs beruházások támogatása, valamint bármely innováció piacra-lépését akadályozó tényezők leküzdésének elősegítése révén.

Erdély

Újult erővel, friss lendülettel és átértékelt szabályzattal indul az Örökségünk őrei műemlékvédelmi verseny. A járványhelyzet alatt a szervezők átértékelték és átgondolták a verseny célját, értékeit, főbb mozzanatait, így a szabályzatba belekerült néhány fontos módosítás a csapatok létszámát és az érintett korcsoportokat illetően, sőt a feladatok is változtak az eddigi évekhez képest. Október 21-ig várják a 9–12. osztályosok mellett, idén először az 5–8. osztályos csapatok jelentkezését is. A két korcsoportnak különböző feladatokat és értékelési rendszert dolgoztak ki a szervezők.

Online

Kapcsolódás. Számodra mit jelent ez a szó? Kivel, esetleg mivel tudsz vagy szoktál kapcsolódni? Vannak jó és rossz kapcsolódások is, mégis mindenkit összeköt valami. Kíváncsiak vagyunk, benned mit mozgat meg ez a fogalom.

Erdély

A Hangfoglaló Program keretén belül, a magyar élőzene nemzetközi érvényesülése érdekében könnyű-, jazz és világzenei műfajba besorolható, élőzenét szolgáltató együttesek, előadóművészek külföldön történő élőzenei felléptetésének, nemzetközi PR-kampányának, stratégiai alapon tervezett sajtójelenlétének, nemzetközi szakmai együttműködéseinek támogatása

Erdély

Az Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma pályázatot hirdet: kulturális szempontból értékes művek elkészítésére.

Erdély

A sepsiszentgyörgyi székhelyű StartUp HUB – vállalkozásfejlesztési, felnőttoktatási és szakképzési központ a NEETs kategóriába tartozó azon fiatalok jelentkezését várja, akik európai uniós vissza nem térítendő támogatás révén szeretnék létrehozni új vállalkozásukat.

Online

A Technológiai és Ipari Minisztérium és a Belügyminisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva „Ecsetes, bringás remekek” címmel rajz-, fotó- és kreatív pályázatot hirdet. A 2022. évben az Európai Mobilitási Héthez kapcsolódó alkotópályázat témája a kerékpározás.

Online

A Tempus Közalapítvány és a francia Külügyminisztérium (MEAE), valamint a francia Felsőoktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium (MESR) felhívást tesz közzé magyar-francia kétoldalú, két év időtartamra szóló projektek megvalósítására a társadalomtudományok terén.

Online

A Litera a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívummal együttműködésben pályázatot hirdet a 25 éve elhunyt író, szociográfus, Csalog Zsolt emlékére. Olyan kisprózai műveket várunk, amelyek a mai magyar társadalom egy-egy nehéz sorsú alakjának dokumentum-értékű portréját rajzolják meg.

Erdély

A Program lehetőséget kíván adni, hogy a tartalmas, értékes népzenei és a népzenei hagyomány mély ismeretén alapuló világzenei szólisták és együttesek produkciói eljussanak a szélesebb közönséghez. Azon alkotókat és előadóművészeket kívánja támogatni, akik a legjelentősebb eséllyel bírnak színes zenei kultúránk nemzetközi jelenlétének megerősítésében, a magyar modell terjesztésében.

Erdély

A Könnyűzene Kollégiuma pályázatot hirdet: könnyűzenei alkotások létrehozására, azok közönséghez történő eljuttatására, terjesztésére és megörökítésére.

Erdély

Jelen pályázat célja olyan rendezvények támogatása amelyek hozzájárulnak a romániai magyar nők társadalmi szerepvállalásának erősítéséhez és növeléséhez, a családpolitika népszerűsítéséhez, illetve a vállalkozó nők támogatásához, az egészséges életmód kialakításához, a családon belüli erőszak visszaszorításához, a nők jogainak ismertetéséhez, a nők és a férfiak közötti esélyegyenlőség megteremtéséhez, olyan események szervezésével, ahol a nők bátran és nyíltan tudnak beszélni mindennapi és nem mindennapi problémáikról, egymást erősíteni, bátorítani és motiválni tudják.

Erdély

A Humanitárius Segély Önkéntesség Minőségi Címkéje tanúsítja, hogy egy szervezet képes magas színvonalú szolidaritási tevékenységet folytatni, összhangban az „Európai Önkéntes Humanitárius Segítségnyújtási Testület” akció elveivel, céljaival és követelményeivel. A minőségi címke megszerzése előfeltétele annak, hogy csak a humanitárius segítségnyújtási műveleteket támogató önkéntes tevékenységekben vegyen részt.

Online

E szövetségek célja új stratégiai megközelítések és együttműködés kialakítása konkrét készségfejlesztési megoldásokra vonatkozóan, adott gazdasági ágazatokban, valamint a fenntartható versenyképességre, a társadalmi méltányosságra és a rezilienciára irányuló európai készségfejlesztési program, a készségfejlesztési paktum egyik fő fellépését végrehajtó területeken.

Online

A Bartók Boulevard Egyesület pályázatot hirdet a Bartók Béla út és környékével kapcsolatos történelmi események, családi krónikák, épületek, híres emberek történeteivel, továbbá az itt élt és a mai napig is itt élő emberek mindennapi sorsával kapcsolatos írások elkészítésére.

Online

A pályázat célja, hogy támogassa a pályájukon éppen elinduló, és már publikáló alkotóknak munkáját annak érdekében, hogy a magyar irodalom fennmaradhasson a következő generációk számára is, illetve, hogy a magyar nyelv ápolását ezzel is segítsük, ösztönözzük a szerzőket az írásra. A kiválasztott pályaművekből antológia készül, és az első helyezett 25 ezer forintban részesül.

Online

A levelezés és hírközlés történetének korai emlékeit őrző Postamúzeum pályázatot hirdet pályakezdő, fiatal művészek számára: a kommunikáció változásaira keressük a választ az Y és Z generáció nézőpontjából.

Online

Pályázhat: 1./ általános iskolások, középiskolások 2./ 18. év felettiek (felnőttek)

Online

Az felhívásban közzétett pályázat célja a független európai produkciós cégek versenyképességének erősítése, valamint gazdasági súlyuk növelése a piacon.

Online

A pályázati konstrukció a szakképzési kiválósági központok nemzetközi együttműködési hálózatainak fokozatos létrehozását és fejlesztését támogatja, hozzájárulva az innovációt, a regionális fejlesztést és a társadalmi befogadást szolgáló készségek ökoszisztémáinak létrehozásához.

Online

Az Európai Nyelvi Díj az Európai Bizottság által indított kezdeményezés, amelynek célja, hogy hivatalos elismerésben részesítse az idegen nyelvek tanítása terén megvalósuló, példaértékűnek minősülő és innovatív programokat, folyamatokat az oktatás és képzés bármely szintjén.

Online

A jelen felhívásban közzétett pályázat célja, hogy elősegítse a szélesebb európai hírmédia-szektor fenntarthatóbbá és ellenállóbbá válását, hozzájárulva ezzel az aktuális eseményekről szóló megbízható tudósításokhoz, a tájékozott és inkluzív demokratikus vitához, a médiaszakemberek és újságírók készségfejlesztéséhez és foglalkoztatásához, valamint az ingyenes sajtóhoz és a változatos és pluralisztikus médiakörnyezethez.

Online

A Balatoni Múzeum nyílt pályázatot hirdet „A Város Művésze” címmel, 2022. novemberi lebonyolítással.

Erdély

Pályázat célja: A hazai öltözködéskultúra fejlesztése, az elegáns és a mindennapi (pret–a–porter) öltözékek használatának ösztönzése és megszerettetése.

Online

A Corvin Rajziskola pályázati felhívása továbbtanulni vágyó, elsősorban rászoruló fiatalok számára, képzőművészeti és design ösztöndíj elnyerésére.

Online

Az Alkoss szabadon 2022 pályázatra beérkező pályaművek közül egy 5 tagú zsűri választja ki az 5 legjobbnak ítélt alkotást, amelyeket a Budapest Parkban kihelyezünk, valamint az eredményhirdetést követően a Bodó Galéria aukcióján elárverezünk.

Online

Egy pályázó összesen 5 alkotást küldhet be kötetlen témában. Olyan képeket várunk, amelyek korábbi Prizma Körös pályázaton még nem szerepeltek.

Erdély

A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertára azoknak a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT-eszközök kreatív használatával.

Erdély

A Jelado Internet és Kommunikáció Pro Bono ("közjóért") tevékenység keretében díjmentesen készíti el a megrendelők részére a professzionális, 150 000 Ft becsült piaci értékű, korszerű, magas felszereltségű, szép megjelenésű, dinamikus weboldalukat, telepítéssel, tartalomfeltöltéssel, teljes körű tárhelyszolgáltatással

Erdély

Az Albertfalvi Közösségi Ház jövőutazó esszé- és novellaíró pályázatot ír ki két témakörben.

Erdély

Az ESF+ által közzétett ESF-2022-SOC-INNOV felhívás célja, hogy olyan integrált és inkluzív szociális innovációs megközelítéseket, megoldások kidolgozását, tesztelését és megvalósítását támogasson, amelyek elősegítik a(z) a) iskolák, b) képzési központok / intézmények, c) munkahelyek, d) helyi közösségek, e) szociális gazdaság „zöldülő” és digitális átállását

Nagykároly

A 97/63/2020-as szakminisztériumi rendelet kiegészítése értelmében, azon nagykárolyi mezőgazdasággal foglalkozó szakemberek, akik szerepelnek a Mezőgazdasági Kifizetési és Intervenciós Ügynökség (APIA) jegyzékében, írásban (kézzel írott, vagy elektronikus módon elküldött levél formájában) kérvényezhetnek támogatást az aszálykárok miatt, melyet a Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal keretében működő mezőgazdasági iroda munkatársaihoz kell eljuttatniuk, legkésőbb 2022. augusztus 1-ig a 2021-es év őszén elvetett kultúrákra, illetve legkésőbb 2022. november 15-ig, a többi mezőgazdasági kultúrákra vonatkozóan.

Erdély

Az Olasz Kultúrintézet közzéteszi az olasz Külügyi és Nemzetközi Együttműködési Minisztérium pályázati felhívását, amely alapján 2022-ben is lehetőség nyílik legfeljebb 8, magyar állampolgársággal rendelkező szakember (egyetemi oktató, klinikai- vagy kutatóintézet, kulturális intézmény munkatársa) rövid olaszországi tanulmányútjára.

Nagykároly

Nagykároly Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet az idei évre kulturális, sport- és egyházi intézmények számára.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából oktatók, kutatók számára külföldi tudományos tanácskozásokon való részvételre előadói minőségben, művészek fesztiválokra, valamint mesterkurzusokra való kiutazásának résztámogatására.

Online

Jelen téma keretében az Európai Bizottság „Az európai társadalmi párbeszéd, az innováció és a változás ereje” (COM(2002)341), a „Partnerség a változásért a kibővült Európában – az európai szociális párbeszéd szerepének növelése” (COM(2004)557) című közleményeiben, és az európai ágazati szociális párbeszéd működéséről és lehetőségeiről szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumban(SEC(2010)964) körvonalazottak szerint konzultációk, találkozók, tárgyalások és egyéb tevékenységek finanszírozása valósul meg.

Erdély

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi fogadó intézménynél teljesített szakmai gyakorlatuk alatt tanulmányaikhoz szorosan kötődő szakmai tapasztalatokat, kompetenciákat és készségeket szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben előnyt biztosítanak. A hallgatók bármely országban teljesíthetik szakmai gyakorlatukat.

Erdély

A Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományok Osztálya és a Deutsch-Ungarische-Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (DUG) védnöksége alatt a Janelly Stiftung (Alapitvány) meghirdeti a 2022. évi agrárkutatási díjat a kiválóságtámogatásra.

Erdély

A Nemzeti Kulturális Alap Petőfi 200 Ideiglenes Kollégiuma pályázatot hirdet a Petőfi Emlékévhez kapcsolódó közösségi kulturális tevékenységek és események megvalósítására. Cél, hogy a program a magyarországi és a határon túli magyar vonatkozású, közművelődési és kulturális intézményeket, közgyűjteményeket, önkormányzatokat, civil szervezeteket, valamint a szakmai közösségeket és a nagyközönséget is megszólítsa.

Online

A díj elsősorban már publikált tudományos munkák elismerésére szolgál. A díjra a földtudományok területén tevékenykedő 40 év alatti oktatók és kutatók pályázhatnak, 5 évnél nem régebbi magyar vagy angol nyelven publikált könyvvel, könyvrészlettel, cikkel. (A pályázatra PhD-értekezés nem nyújtható be.)

Erdély

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása.

Erdély

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Erdély

A program fő célja „az alacsonyabb szén-dioxid-fogyasztású és fokozottabb ellátás-biztonságú energia”. A felhívás célja, hogy ösztönözze és fejlessze a hosszú távú együttműködést Izland, Liechtenstein, Norvégia (donor államok) és Románia (kedvezményezett állam) között.

Online

A Liszt Intézet videópályázati felhívása 12–25 év közötti fiatalok számára, Czetz János életéből inspirálódott rövid és kreatív alkotások beküldésére.

Online

Méhészet folyóirat együttműködésben a Drót alkotói portállal, a Magyar Írószövetséggel és az xForest.hu-val művészeti pályázatot hirdet MÉHBARÁT KERTEK címmel.

Csíkszereda

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Csíkszereda területén működő, törvény által elismert egyházak támogatására a 2022-es évben.

Csíkszereda

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a 2022-ben megrendezésre kerülő sporttevékenységek és programok támogatására.

Csíkszereda

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a 2022-ben megrendezésre kerülő kulturális programok támogatására.

Erdély

Az immáron világhírű Virtuózok V4+ komolyzenei tehetségkutató verseny 2022-ben is a Visegrádi országok és Szlovénia tehetségeit kutatja fel és mutatja meg nézők millióinak – egyedülálló módon – minden résztvevő ország televíziós csatornáin párhuzamosan.

Erdély

A Rákóczi Szövetség idén újra meghirdeti nagy hagyományú és nagy sikerű június 4-i Diákutaztatási Programját Kárpát-medencei középiskolai szervezetei számára.

Erdély

A pályázat témája: Kerékpáros közlekedésbiztonság

Erdély

A Múzeumok Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet négy témakörben

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából sporttevékenységek támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, valamint jogi személyiséggel rendelkező sportklubok pályázhatnak.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, a szórványgondozó lelkészek utazási költségeinek résztámogatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, a szórványközösségek érdekében programokat szervező, jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, intézmények, egyházközségek tevékenységének támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei és diáktanácsok pályázhatnak.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 40 egy évre szóló ösztöndíjat hirdet havi 1000 lej értékben, harmincöt év alatti romániai magyar alkotóknak az irodalom, a vizuális művészetek, a zeneművészet, a színház- és mozgásművészet, a film, televízió, rádió és multimédia területén.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, a már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban román állampolgárok.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, a jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, nonprofit intézmények, egyházközségek kulturális tevékenységeinek támogatására.

Online

A rosszfiúk pályázat iskolásoknak

Online

A programban a művészetek bármely területén dolgozó két alkotó vagy egy alkotópáros vehet részt. A művészek a program 10 hónapos időszaka alatt a BME-n folyó kutatások közül az egyetem által kiírt témák valamelyikéhez kapcsolódó művet hoznak létre. Ha alkotópáros pályázik, akkor a páros tagjai alkothatnak különböző vagy azonos művészeti ágban, de a programra közös mű tervével kell pályázniuk.

Kovászna megye

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előírásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem térítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le ifjúsági tevékenységre vonatkozó ajánlatokat.

Erdély

A pályázattípus európai dimenzióval rendelkező sportesemények szervezését támogatja.

Erdély

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a tehetségsegítő szervezetek támogatására.

Erdély

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a speciális fejlesztést célzó programok támogatására.

Erdély

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet az innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítására.

Online

A Hagyományok Háza a népi előadó-művészeti alkotások minősíttetésére és népi előadó-művészeti minősítő cím elnyerésére felhívást tesz közzé.

Kovászna megye

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előírásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem térítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le sport tevékenységre vonatkozó ajánlatokat.

Kovászna megye

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előrásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem tértítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le kulturális ajánlatokat.

Kovászna megye

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előrásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem tértítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le fizikai és lelki egészség területén ajánlatokat.