Erdély

Pályázati felhívás magyar nyelvű könyvek kiadásának támogatására - 2020

Erdély

A 18. Filmtett Workshop pályázati felhívása (2020)

Erdély

Az RMDSZ videó- és fotópályázatot hirdet középiskolás diákok számára a nyolcvanas évek hétköznapjainak bemutatására.

Erdély

Kovászna Megye Tanácsa tanórák utáni iskola programot támogató megyei programot hirdet. A megyei program célja: Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül,  a közigazgatási-területi egységekkel társulva támogatja A tanórák utáni iskola programot, amelyet a Kovászna megyei, vidéki tanügyi intézmények számára hirdet.

Erdély

A 2014-2020-as ROP általános célja a gazdasági versenyképesség növelése és a helyi és regionális közösségek életszínvonalának javítása, az üzleti környezet, az infrastuktúrális feltételek és szolgáltatások fejlesztése által, amely a régiók hosszutávú, fenntartható fejlesztését biztosítja, képes hatékonyan kezelni a forrásokat, értékesíteni az innovációs képességet és képes elsajátítani a tehnológiai fejődést. A program képes kiküszöbölni  a fejlett és kevésbé fejlett  régiók közöti eltéréseket gazdasági és szociális téren egyaránt.

Erdély

A  2014-2020-as támogatási időszakra a PNDR-nek 8 milliárd euró körüli összeget utaltak ki. A 2014-2020-as PNDR stratégiai prioritásai: 1. az élelmiszeripar strukturális megválltoztatása és versenyképessége 2. a természetes erőforrások menedzselése stb.

Erdély

A Versenyképességi Operatív Program 2014-2020 (POC) alapvető célja a kutatásra és innovációra alapuló versenyképesség növelésének fenntartása és a gazdaság fejlesztése, 2 fő elemre épűlő beruházáson keresztűl: 1. A tudományos kutatás, technológiai fejlesztés és innováció megerősítése. 2. Az infokommunikációs technológia használatának, minőségének és hozzáférhetőségének növelése.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS általános kulturális pályázati kiírás a Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények támogatására a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Hargita megyei román közösségek kulturális programjainak, projektjeinek és rendezvényeinek támogatására a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Ifjúsági tevékenységeket támogató program a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Családoknak szóló tevékenységek támogatási programja a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Turisztikai programok támogatása a 2020-as évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Sporttevékenységeket támogató program a 2020-as évre

Erdély

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása Hargita megyében

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a népi - és hagyományos viseletek támogatására a 2020-as évre

Székelyföld

A Kovászna, Hargita és Maros megyék tanácsai, valamint a Kovászna Megyei Művelődési Központ a Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ és a Maros Megyei Múzeum, pályázatot hirdet a 6. Székelyföldi Grafikai Biennálén való részvételre.

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Hargita Megye Tanácsa meghirdeti Hargita megyei egyháztámogatási programját 2020– ra

Kovászna

Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, Kovászna Város Önkormányzatával, a kovásznai Kádár László Képtárral, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesülettel és a Nemzeti Művelődési Intézet nonprofit KFT-vel együttműködésben, A távol közelsége címmel képzőművészeti pályázatot hirdet a 2020-as Kőrösi Csoma Sándor Napok keretében.

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Hargita megyei egyházakkal együttműködésben szervezett rendezvények támogatására a 2020 - as évben

Erdély

Ismét meghirdetésre került a "Magyar kultúráért és oktatásért" elnevezésű, magyar kisebbségeknek szóló pályázati felhívás.

Erdély

Az utólagosan módosított és kiegészített 2018/87-es számú tanácshatározat értelmében Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa pályázatot hirdet végzős egyetemisták, mesteris hallgatók és doktorandusok számára.

Erdély

A Tündérvár Székely Nagycsaládosok Egyesülete ösztöndíjat hirdet nagycsaládban élő (minimum 3 gyerek egy háztartásban) középiskolások és egyetemi hallgatók részére.

Erdély

Ismét meghirdetésre került a "Magyar kultúráért és oktatásért" elnevezésű, magyar kisebbségeknek szóló pályázati felhívás.

Erdély

Erdély

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány ötödik alkalommal hirdette meg a Jogosítvány a jövőhöz programot.

Hargita Megye

A Hargita Megye Tanácsa által kiíírt köztisztviselői állások sorozata.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet falusi sportlétesítmények helyreállításának és modernizálásának vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet Kovászna megye helységeiben épülő játszóterek vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet vidéki orvosi rendelők, illetve a városi kórházak helyreállításának és korszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet vidéki kultúrházak helyreállításának és korszerűsítésének vissza nem térítendő támogatására.

Erdély

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA pályázatot hirdet a vidéki környezetben levő közoktatási egységek infrastruktúrájának fejlesztésére.

Erdély

Megjelent a Hunyadi János, tavaszi részképzésre vonatkozó teljes körű pályázati felhívás.

Gyergyószentmiklós

Gyergyószentmiklós Megyei Jogú Város versenyvizsgát hirdet a Gyerviz Distrib Serv Kft. adminisztrátori állásának betöltésére,

Gyergyószentmiklós

Pályázati felhívás fiatalok tevékenységeinek és tehetséges fiatalok támogatására (2019)

Erdély

A Gondviselés Segélyszervezet Elnöksége pályázatot hirdet a 2019.március9.és december 31. között, egyházi keretek között megvalósuló szeretetszolgálati, segélyezési és szociális jellegű tevékenységek támogatására.

Erdély

Pályázat unitárius egyházközségek, egyházkörök, egyháztársadalmi szervezeteknek szeretetszolgálati, segélyezési és szociális jellegű tevékenységek támogatására

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2019. évi alapjából, a szórványtelepülésekről származó vagy szórvány oktatási intézményben tanulók, illetve szórványban oktató pedagógusok támogatására, amennyiben a magyar tannyelvű oktatás (0-XIII. osztály) résztvevői. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Kolozsvár

Pályázati felhívás a Nyilas Misi tehetségtámogató egyesület ösztöndíjára 2019/2020-as támogatási év

Erdély

Ösztöndíjpályázatot hirdet a Dr. Verestóy Attila Alapítvány

Erdély

A Székelyföld és Erdély sikeres továbblépése a tudásalapú társadalomban elsőrendű feladat. A kutatómunka megtanulása, kutatási eredmények sikeres alkalmazása és új kutatási eredmények kitermelése mind fontosak. Ezt elősegítve idén is meghirdették a Székely Előfutár Ösztöndíjat és pályázatot.

Székelyzsombor

A Mikó András Alapítvány (Brassó, Erdély, RomániaSzerbia) és a Féling Színház (Békéscsaba, Magyarország) a Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával megszervezi a Kárpát-medencei Színjátszó, Drámaíró tábor-t (Székelyzsombor, Erdély, Románia)

Gyergyószentmiklós

Egyetemek végzősei, illetve mesteri, doktori képzésben résztvevők számára hirdet kedvező programot Gyergyószentmiklós Önkormányzata. Ösztöndíjat biztosítanának azoknak, akik záróvizsga vagy doktori dolgozatukat a várossal kapcsolatos kutatások alapján készítik el.

Deságtelep, Zeteváralja

IV. Kós Károly Szülőföldkutató és Honismereti Tábort szerveznek 40 fiatal részére. Időpont: 2019. augusztus 31. – szeptember 7. Deságtelep, Zeteváralja (Székelyföld)

Erdély

A Sapientia EMTE Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet a SAPIENTIA MAXIMUS HALLGATÓI DÍJRA, a legkiemelkedőbb hallgatói tudományos munka elismeréseként.

Erdély

A Sapientia EMTE Tehetséggondozási és Tudományos Diákköri Tanácsa pályázatot hirdet a SAPIENTIA MAXIMUS HALLGATÓI DÍJRA, a legkiemelkedőbb hallgatói tudományos munka elismeréseként. A díj oklevélből és pénzjutalomból áll, annak átadására a kari évzáró ünnepségek alkalmával kerül sor.

Erdély

Turisztikai programok támogatása a 2019-es évben.

Erdély

Önkéntés Tűzoltó Egyesületek támogatási programja a 2019-es évre.

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS: népi - és hagyományos viseletek támogatására a 2019-es évre

Erdély

Sporttevékenységeket támogató program a 2019-es évre.

Erdély

Családoknak szóló tevékenységek támogatási programja a 2019-es évben

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az ifjúsági tevékenységeket támogató programkeretén belül a 2019-es évben.

Erdély

Kulturális pályázati kiírás a Hargita megyei kulturális programok, projektek és rendezvények támogatására a 2019-as évben

Marosvásárhely

Az Erdélyi Múzeum–Egyesület Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakosztálya (EMEOGySz) pályázatot ír ki a 2018-2019-es tanévre a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem végzős gyógyszerészhallgatói számára.

Erdély

Szarvasmarha-, juh- és kecsketenyésztői egyesületek második pályázati kiírása.

Gyergyószentmiklós

Az Arbor Szövetség és a gyergyószentmiklósi Szent István Plébánia prózaíró pályázatot hirdet „Ferenc pápa látogatása Székelyföldön” témában: V.- VIII. osztályos gyerekeknek.

Gyergyószentmiklós

Az Arbor Szövetség és a gyergyószentmiklósi Szent István Plébánia rajzpályázatot hirdet „Ferenc pápa látogatása Székelyföldön” témában: I.- VIII. osztályos gyerekeknek.

Sátoraljaújhely

Nagy örömmel tudatjuk, hogy a Rákóczi Szövetség az idei nyáron összesen 3 500 fiatal számára biztosít üdülési lehetőséget Sátoraljaújhelyen. E programsorozat kiemelt része 2 Középiskolás Táborunk, melyekbe 1 000 résztvevőt várunk Kárpát-medence szerte működő középiskolai szervezeteink képviseletében. A rendezvény programja során a fiatalok csapatokba szerveződve közösségi foglalkozásokon, vetélkedőn, kassai kiránduláson, sportprogramokon, táncházban vehetnek részt.

Gyergyószentmiklós

A gyergyószentmiklósi Pro Terra Alapítvány képpoézis pályázatot hirdet a gyergyószéki fiatalok és érdeklődők számára.