Erdély

A pályázat célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye magas színvonalú, figyelemre méltó publikáció, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, valamint doktorvárományosok esetén a doktori disszertáció (PhD, DLA) megírása.

Erdély

A pályázat célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, amelynek eredménye tudományos cikk vagy TDK-dolgozat, egyéb – az adott tudományágban releváns – tudományos, műszaki vagy művészi alkotás, továbbá a mester tanulmányok megkezdésére való felkészülés.

Erdély

A program fő célja „az alacsonyabb szén-dioxid-fogyasztású és fokozottabb ellátás-biztonságú energia”. A felhívás célja, hogy ösztönözze és fejlessze a hosszú távú együttműködést Izland, Liechtenstein, Norvégia (donor államok) és Románia (kedvezményezett állam) között.

Online

A Liszt Intézet videópályázati felhívása 12–25 év közötti fiatalok számára, Czetz János életéből inspirálódott rövid és kreatív alkotások beküldésére.

Online

Méhészet folyóirat együttműködésben a Drót alkotói portállal, a Magyar Írószövetséggel és az xForest.hu-val művészeti pályázatot hirdet MÉHBARÁT KERTEK címmel.

Csíkszereda

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a Csíkszereda területén működő, törvény által elismert egyházak támogatására a 2022-es évben.

Csíkszereda

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a 2022-ben megrendezésre kerülő sporttevékenységek és programok támogatására.

Csíkszereda

Csíkszereda Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a 2022-ben megrendezésre kerülő kulturális programok támogatására.

Erdély

Az immáron világhírű Virtuózok V4+ komolyzenei tehetségkutató verseny 2022-ben is a Visegrádi országok és Szlovénia tehetségeit kutatja fel és mutatja meg nézők millióinak – egyedülálló módon – minden résztvevő ország televíziós csatornáin párhuzamosan.

Erdély

A Rákóczi Szövetség idén újra meghirdeti nagy hagyományú és nagy sikerű június 4-i Diákutaztatási Programját Kárpát-medencei középiskolai szervezetei számára.

Erdély

A pályázat témája: Kerékpáros közlekedésbiztonság

Erdély

A Múzeumok Kollégiuma nyílt pályázatot hirdet négy témakörben

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából sporttevékenységek támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek, valamint jogi személyiséggel rendelkező sportklubok pályázhatnak.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, a szórványgondozó lelkészek utazási költségeinek résztámogatására.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, a szórványközösségek érdekében programokat szervező, jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, intézmények, egyházközségek tevékenységének támogatására. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, az ifjúság közéleti tevékenységének támogatására. A támogatásra jogi személyiséggel rendelkező civil szervezetek és diákszervezetek, valamint azok tagszervezetei és diáktanácsok pályázhatnak.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 40 egy évre szóló ösztöndíjat hirdet havi 1000 lej értékben, harmincöt év alatti romániai magyar alkotóknak az irodalom, a vizuális művészetek, a zeneművészet, a színház- és mozgásművészet, a film, televízió, rádió és multimédia területén.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, a már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban román állampolgárok.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2022. évi alapjából, a jogi bejegyzéssel rendelkező civil szervezetek, nonprofit intézmények, egyházközségek kulturális tevékenységeinek támogatására.

Online

A rosszfiúk pályázat iskolásoknak

Online

A programban a művészetek bármely területén dolgozó két alkotó vagy egy alkotópáros vehet részt. A művészek a program 10 hónapos időszaka alatt a BME-n folyó kutatások közül az egyetem által kiírt témák valamelyikéhez kapcsolódó művet hoznak létre. Ha alkotópáros pályázik, akkor a páros tagjai alkothatnak különböző vagy azonos művészeti ágban, de a programra közös mű tervével kell pályázniuk.

Kovászna megye

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előírásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem térítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le ifjúsági tevékenységre vonatkozó ajánlatokat.

Erdély

A pályázattípus európai dimenzióval rendelkező sportesemények szervezését támogatja.

Erdély

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a tehetségsegítő szervezetek támogatására.

Erdély

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a speciális fejlesztést célzó programok támogatására.

Erdély

A Miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet az innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítására.

Online

A Hagyományok Háza a népi előadó-művészeti alkotások minősíttetésére és népi előadó-művészeti minősítő cím elnyerésére felhívást tesz közzé.

Kovászna megye

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előírásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem térítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le sport tevékenységre vonatkozó ajánlatokat.

Kovászna megye

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előrásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem tértítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le kulturális ajánlatokat.

Kovászna megye

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1 utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előrásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem tértítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le fizikai és lelki egészség területén ajánlatokat.

Online

Az Erdély Pitch második alkalommal kerül megrendezésre.

Erdély

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége részt vesz a Kárpát-medencei Oktatásszakértői Adatbázis kialakítása és működtetése a határon túli magyar oktatás fejlődése érdekében című Erasmus+ projektben (partnerintézmények: Innovatív Pedagógiai Műhely, Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete), amelynek keretében a projekt ideje alatt 50 romániai magyar oktatási szakértő bevonását vállalta.

Online

A Kolozsvári Akadémiai Bizottság (KAB) elnökségének döntése értelmében 2022. I. félévében tudományos rendezvényekre igényelhetnek a szakbizottságok támogatást.

Online

Pályázók köre: Közművelődési tevékenységgel foglalkozó költségvetési szervek, önkormányzatok (települési önkormányzat abban az esetben, ha nincs alapított közművelődési intézménye), egyesületek, alapítványok, nonprofit gazdasági társaságok, gazdasági társaságok és szakmai szervezetek.

Online

A pályázatban közzétett felhívás konkrét céljai a következők a Nyugat-Balkán régióval kapcsolatosan a különböző típusú virtuális csereprogramok előmozdítása az Erasmus+ fizikai mobilitás kiegészítéseként, lehetővé téve, hogy több fiatal részesüljön interkulturális és nemzetközi tapasztalatokból.

Online

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet ERDŐ-MEZŐ címmel.

Online

A Kassák kortárs művészeti díjat Dr. Argay István orvos és műgyűjtő hozta létre Kassák Lajos szellemiségéhez kapcsolódó művek és projektek létrehozásának ösztönzésére. Az alapító együttműködő partnerei a pályázatot lebonyolító és a nyertes pályaművet bemutató Petőfi Irodalmi Múzeum – Kassák Múzeum és az Interart Alapítvány. A díjra nyílt felhívás keretében olyan alkotói tervvel lehet pályázni, amely kapcsolódik Kassák Lajos életművéhez, a huszadik századi avantgárd művészet jelenségeihez és tematikus fókuszpontjaihoz, valamint az avantgárd mozgalmak által felvetett kérdések mai értelmezéséhez.

Online

A Bartók Béla Elméleti Líceum meseíró pályázatot hírdet

Online

A felhívás célja a turisztikai ágazatban működő kis- és középvállalkozások támogatása a fenntartható turizmus vonatkozásában releváns készségeik és kapacitásaik fejlesztésében

Online

A Csabagyöngye Kulturális Központ Lencsési Közösségi Háza és a Márvány Fotóműhely országos PREMFOTÓ pályázatot hirdet. XX. "Csak tiszta forrásból…” címmel

Online

Témák: Erdélyi magyar hagyományok (kultúra); Vadvilág

Online

A kiírásnak az a célja, hogy elősegítse az épületek átfogó, gépiesített, nagyszabású rehabilitációs megoldásainak nagyobb piaci elterjedését és széles körű bevezetését, ezáltal támogatva az EU Felújítási Hullám stratégiájának végrehajtását.

Online

A Kárpát-Medencei Tehetségkutató Alapítvány olyan diákok támogatására fókuszál, akik kifejezési médiuma a jelen kontextusába illeszkedik, reflektál korunk, környezetünk aktuális problémáira, azzal párbeszédet folytat. Ez a szemlélet mind a gazdasági, tudományos mind a művészeti hátterű diákokra egyaránt érvényes. A kortárs művészet integrálása az egyén oktatásában, kiemelkedően hasznos és újszerű attitűdöket eredményezhet az egyéniségfejlődésben. A vizuális kultúrában, zenei ágazatokban és egyéb művészeti területekben rejlő nevelési, fejlesztési potenciált egyre inkább kezdik felismerni és széles körben alkalmazni.

Online

A MANK Nonprofit Kft. nyílt pályázatot hirdet a Petőfi-bicentenárium alkalmából kortárs képzőművészek, grafikusok, szobrászművészek, iparművészek és fotóművészek számára.

Erdély

A Könyvkiadás Kollégiuma pályázatot hirdet a könyvkiadási tevékenység 2022. évi fejlesztésére, a magyar könyvkultúra jelentős értékeinek létrehozására.

Online

A Legnagyobb Vállalkozás Kft. fotópályázatot hirdet, amelyben megmutathatod, hogy Neked mit jelent a digitalizáció. Készíts 1, legfeljebb 3 képet arról, hogy mit jelent számodra a digitalizáció, mi az amivel találkozol a mindennapokban vagy ami nagyban megkönnyíti az életed.

Marosvásárhely

A Studium–Prospero Alapítvány a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával pályázatot hirdet Marosvásárhelyen végzett orvosok, rezidens orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, művészek, a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány és Technológiai Egyetem, illetve a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem doktoranduszai, tanársegédei számára tizenhárom szolgálati lakás elfoglalására február 15-ei beköltözéssel. A lakhatási támogatás 2 évre szól, egyszeri hosszabbítási lehetőséggel.

Erdély

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdeti a Jogosítvány a jövőhöz 2021. évi, hetedik kiírását, 1996. november 25. és 2003. november 25. között született romániai diákok, valamint általános-, közép- vagy szakiskolai végzettséggel rendelkező, szerény anyagi körülmények között élő fiatalok számára, akiknek a gépjárművezetői – személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz, traktor, erőgépek stb. – jogosítvány megszerzése érdekében anyagi támogatásra van szükségük.

Erdély

Pályázati cél: művészeti értéket létrehozó és bemutató kulturális fesztiválok megrendezésének támogatása.

Online

A Magyar Kultúra napja alkalmából a Klauzál Gábor Budafok-Tétényi Művelődési Központ és az Időkép időjárás portál kisfilm-pályázatot hirdet.

Online

A Digitális Jólét Nonprofit Kft. pályázatot ír ki a neves rendezvény központi arculati elemének, az IOI 2023 logójának tervezésére.

Erdély

Jelen pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, magyar nemzeti azonosságtudata megerősítésének támogatása a testvértelepülési együttműködések erősítése útján.

Erdély

Külhoni szervezetek működésének, fejlesztéseinek és eszközbeszerzéseinek támogatása című pályázati kiírás.

Online

A GREENOLOGY Zöldinnovációs Fenntarthatósági Tudásközpont vezetője pályázatot hirdet a Tudásközpont tevékenységének támogatására doktori képzésben részt vevő hallgatók és PhD fokozattal legfeljebb 2 éve vagy mesterfokozattal legfeljebb 3 éve már rendelkezők számára.

Online tér

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet Erdély közelmúltjával, jelenével, aktuális és jövőbeni kihívásaival foglalkozó bölcsészet- és társadalomtudományi könyvek megjelentetésére, nem kizárva más földrajzi térségek társadalmi kérdéseit, problémáit tárgyaló műveket sem, amennyiben ezek erdélyi nézőpontból is relevánsak.

Online

A SZITAKÖTŐ gyerekfolyóirat alkotói pályázatot hirdet VÁLTOZÁS címmel.

Erdély

Nagy hagyománnyal rendelkező irodalmi és irodalomértelmező (kritikai vagy irodalomtörténeti), kulturális és művészeti értékkel bíró országos, vagy fontos regionális szereppel rendelkező magyarországi kiadású és határon túli magyar nyelvű sajtótermékek projektszemléletű kiemelt támogatása.

Erdély

Az irodalmi pályázat címe: „Ne hagyjátok a templomot, A templomot s az iskolát” (Reményik Sándor: Templom és Iskola).

Erdély

A Felelősen a Jövőnkért Alapítvány versillusztrációs pályázatot hirdet 5-10. évfolyamos diákok számára.

Erdély

Az Erdélyi Magyar Televízió meghirdeti a Karácsonyi csodaváró zenei vetélkedőjét, amelyre jelentkezhet minden erdélyi amatőr vagy hivatásos zenész, zenekar illetve kórus, amely meg szeretné mutatni tehetségét a nagyközönségnek.

Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy Önkormányzata 2010 óta minden évben meghirdeti a Szent György Ösztöndíjat azoknak a helyi, végzős diákoknak, akik líceumi éveik során kimagasló tanulmányi eredményeket értek el.

Online tér

A Külügyi Műhely Alapítvány pályázatot hirdet rövidebb terjedelmű – 10-15 ezer karakter hosszú – elemzések elkészítésére egyetemi – BA, MA, valamint PhD – hallgatók részére.

Online tér

A Szalay Könyvek kiadó az idei évben egy rendhagyó rajzpályázatot indít, mely reményeink szerint sok-sok kisgyermek és felnőtt számára okoz örömöt. Rajzpályázatunknak „Az én kedvenc állatom” témát választottuk, hiszen a gyermekek és állatok között különleges, láthatatlan kapocs van. A rajzolás csodálatos dolog, számos jótékony testi és lelki hatása van. Fejleszti a kreativitást, serkenti az önkifejezést.

Kárpát-medence

Pályázati kiírás 41 év alatti fiatal gazdák részére, akik vállalják egy mezőgazdasági egység vezető funkcióját.

Erdély

A Communitas Alapítvány és a Kolozsvári Református Kollégium a Babeș-Bolyai Tudományegyetemmel partnerségben a 2021-2022-es tanévben tizenkettedik alkalommal szervezi meg a Bölcs Diákok vetélkedőt.

Erdély

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázati felhívása az Otthonom Erdély témakörében készült irodalmi, grafikai és fotóalkotások beküldésére.

Erdély

Ady Endre-ösztöndíj tehetséges, romániai magyar nyelvű közoktatásban résztvevő VI-XII osztályos tanulók támogatására.

Erdély

A Székely Előfutár Ösztöndíjak célja a Székelyföldről és Erdélyből származó, alkotó tehetségek támogatása tudományos munka tanulásában, melyet választott tanácsadó segítségével egyetemi vagy kutatóintézeti irányítással végeznek. 

Erdély

Töretlen lendület és megújult arculat - ez jellemzi leginkább a Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat (HÖK) által ismét meghirdetett Sapixel Nemzetközi Fotópályázatot.  Az idei pályázat hívószavai a kísértés (temptation) és tükröződés (reflection), tapasztalattól és képzettségtől függetlenül bárki küldhet be pályamunkát a világ bármely pontjáról.

Erdély

Az Erdélystat pályázatot hirdet magyar tannyelven tanító pedagógusok, magyar pedagógushallgatók számára óravázlat készítésére.

Erdély

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete idén hetedjére hirdeti meg zenei pályázatát MINDEN erdélyi zenésznek és zenekarnak, legyenek akár amatőrök avagy hivatásos zenészek. A pályázat célja az, hogy elősegítse a minőségi, magyar nyelven íródott, itthoni dalok születését, illetve hogy olyan tehetségeknek nyújtson bemutatkozási lehetőséget, akik másképp nehezebben kapnának nyilvánosságot.

Erdély

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SzTT) tehetséggondozó programja I-IV és V-VIII osztályos diákoknak a 2021. október - 2022. április közötti időszakra. Készségfejlesztő tevékenységek Hargita, Kovászna és Maros megyei elemi és gimnáziumi tagozatos diákoknak.

Erdély

Az Európai Unió Erasmus+ Programjának keretében a Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára tanulmányi mobilitáson való részvételre a 2021/2022-es tanév második félévében.

Maros megye

Marosvásárhely megyei jogú város pályázatot hirdet a 2022-es év első félévére vonatkozóan, a tanintézmények tevékenységének támogatása céljából.

Kárpát-medence

A felhívás célja a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások finanszírozása területén aktív hálózatokkal 4 éves partnerségi keretmegállapodások létrehozása a 2022-2025 közötti időszakra.

Erdély

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet Mákvirág díj, azaz A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója cím elnyerésére.

Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1. utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előírásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem térítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le ifjúsági tevékenységre vonatkozó ajánlatokat.

Online tér

A Daphne Caruana Galicia-díj évente jutalmazza a kivételes minőségű újságírást, amely az Európai Unió alapelveit és értékeit támogatja, vagy védi, mint például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok.

Maros megye

Marosvásárhely megyei jogú város pályázatot hirdet a romániai elismert vallási kultuszokhoz tartozó vallási egységek részére a helyi költségvetésből történő forráselosztási kérelmek benyújtására.

Maros megye

A Marosvásárhelyi Szociális Gondozás Igazgatósága vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyi érdekű non-profit szociális segítő tevékenységet végző civil szervezeteknek.

Erdély

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíj-program keretén belül a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákokat. Évente több száz tanuló folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogató anyagi hozzájárulásának köszönhetően.

Duna-régió

A felhívás célja „Szociális Szolgáltatások Ügyfélszolgálatának” finanszírozása.

Erdély

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete meghirdeti a VI. Brassai Sajtófotó pályázatot.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2021. évi alapjából, a már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban román állampolgárok. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Maros megye

Marosvásárhely Megyei Jogú Város a 2021-ben szervezendő kulturális programok/projektek vissza nem térítendő finanszírozására hirdet pályázati kiírást.

Online tér

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdeti a MOL Tehetségtámogató program 2021-es, tizenhatodik kiírását, 2003. január 1. és 2013. december 31. között született romániai diákok, diákcsapatok, iskolai sportegyletek, művészeti együttesek számára, akik/amelyek kiemelkedő teljesítményt értek el országos és nemzetközi versenyeken, és szakmai fejlődésük, pályafutásuk folytatása érdekében anyagi támogatásra van szükségük.

Erdély

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2019/238-as számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.