Erdély

Az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezete idén hetedjére hirdeti meg zenei pályázatát MINDEN erdélyi zenésznek és zenekarnak, legyenek akár amatőrök avagy hivatásos zenészek. A pályázat célja az, hogy elősegítse a minőségi, magyar nyelven íródott, itthoni dalok születését, illetve hogy olyan tehetségeknek nyújtson bemutatkozási lehetőséget, akik másképp nehezebben kapnának nyilvánosságot.

Erdély

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázati felhívása az Otthonom Erdély témakörében készült irodalmi, grafikai és fotóalkotások beküldésére.

Kárpát-medence

Pályázati kiírás 41 év alatti fiatal gazdák részére, akik vállalják egy mezőgazdasági egység vezető funkcióját.

Online tér

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet Erdély közelmúltjával, jelenével, aktuális és jövőbeni kihívásaival foglalkozó bölcsészet- és társadalomtudományi könyvek megjelentetésére, nem kizárva más földrajzi térségek társadalmi kérdéseit, problémáit tárgyaló műveket sem, amennyiben ezek erdélyi nézőpontból is relevánsak.

Erdély

A Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács (SzTT) tehetséggondozó programja I-IV és V-VIII osztályos diákoknak a 2021. október - 2022. április közötti időszakra. Készségfejlesztő tevékenységek Hargita, Kovászna és Maros megyei elemi és gimnáziumi tagozatos diákoknak.

Erdély

Az Európai Unió Erasmus+ Programjának keretében a Sapientia EMTE pályázatot hirdet hallgatók számára tanulmányi mobilitáson való részvételre a 2021/2022-es tanév második félévében.

Maros megye

Marosvásárhely megyei jogú város pályázatot hirdet a 2022-es év első félévére vonatkozóan, a tanintézmények tevékenységének támogatása céljából.

Kárpát-medence

A felhívás célja a mikrofinanszírozás és a szociális vállalkozások finanszírozása területén aktív hálózatokkal 4 éves partnerségi keretmegállapodások létrehozása a 2022-2025 közötti időszakra.

Erdély

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége pályázatot hirdet Mákvirág díj, azaz A megye legjobb IX., X., XI. és XII. osztályos tanulója cím elnyerésére.

Sepsiszentgyörgy

Sepsiszentgyörgy Helyi Tanácsa, 1918. December 1. utca, 2. szám, meghívja azon természetes és nem vagyonszerzés céljából létrehozott jogi személyeket, valamint a 2005. évi 350-es törvény előírásait teljesítő egyesületeket és alapítványokat, hogy vissza nem térítendő támogatás odaítélése céljából tegyenek le ifjúsági tevékenységre vonatkozó ajánlatokat.

Online tér

A Daphne Caruana Galicia-díj évente jutalmazza a kivételes minőségű újságírást, amely az Európai Unió alapelveit és értékeit támogatja, vagy védi, mint például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok.

Maros megye

Marosvásárhely megyei jogú város pályázatot hirdet a romániai elismert vallási kultuszokhoz tartozó vallási egységek részére a helyi költségvetésből történő forráselosztási kérelmek benyújtására.

Maros megye

A Marosvásárhelyi Szociális Gondozás Igazgatósága vissza nem térítendő támogatást nyújt a helyi érdekű non-profit szociális segítő tevékenységet végző civil szervezeteknek.

Erdély

A kolozsvári székhelyű nonprofit szervezet 2003 óta támogatja ösztöndíj-program keretén belül a tehetséges és szociálisan hátrányos helyzetű diákokat. Évente több száz tanuló folytatja tanulmányait a világ számos pontján élő támogató anyagi hozzájárulásának köszönhetően.

Duna-régió

A felhívás célja „Szociális Szolgáltatások Ügyfélszolgálatának” finanszírozása.

Erdély

A Magyar Újságírók Romániai Egyesülete meghirdeti a VI. Brassai Sajtófotó pályázatot.

Erdély

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség pályázatot hirdet a Kisebbségi Tanács 2021. évi alapjából, a már működő magyar sajtótermékek támogatására, amelyek tulajdonosa a pályázati kiírás megjelenésének időpontjában olyan Romániában bejegyzett jogi személy, amelynek tagjai legalább 51%-ban román állampolgárok. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a pályázatok lebonyolításával a Communitas Alapítványt bízta meg.

Maros megye

Marosvásárhely Megyei Jogú Város a 2021-ben szervezendő kulturális programok/projektek vissza nem térítendő finanszírozására hirdet pályázati kiírást.

Online tér

A Közösségért Alapítvány a MOL Románia támogatásával meghirdeti a MOL Tehetségtámogató program 2021-es, tizenhatodik kiírását, 2003. január 1. és 2013. december 31. között született romániai diákok, diákcsapatok, iskolai sportegyletek, művészeti együttesek számára, akik/amelyek kiemelkedő teljesítményt értek el országos és nemzetközi versenyeken, és szakmai fejlődésük, pályafutásuk folytatása érdekében anyagi támogatásra van szükségük.

Erdély

Sepsiszentgyörgy Municípium Helyi Tanácsa a 2019/238-as számú tanácshatározat értelmében pályázatot hirdet, a sportprogramok finanszírozási feltételeire, követelményeire és módszertanára vonatkozó szabályzat szerint az utólagosan módosított és kiegészített 2000/69-es számú Testnevelési- és sporttörvény előírásai alapján.

Gyergyószentmiklós

A tavaszi takarítás és a terek rendezése részeként pályázatot hirdet Gyergyószentmiklós Polgármesteri Hivatala az Ifitékával közösen iskolások számára.

Erdély

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a  népi - és hagyományos viseletek támogatására a 2021-es évre

Gyergyói medence

Vöröskereszt pályázat Gyergyóban

Erdély

Pályázati felhívás a Hargita megyei egyházakkal együttműködésben szervezett rendezvények támogatására a 2021 – es évben

Erdély

Amit nem lát a webkamera – Irodalmi pályázat erdélyi származású pályakezdő szerzőknek

Erdély

A kolozsvári Bálványos Intézet pályázatot hirdet egyetemi alap- és mesterképzéses hallgatók számára azzal a céllal, hogy a pályázók kipróbálják az interjúkészítés fortélyait, valamint a járványügyi helyzet miatt kialakult online oktatással kapcsolatos érdekes történeteket gyűjtsenek össze.

Erdély

Ismét lehet pályázni Erasmus+ hallgatói szakmai gyakorlatra és tanulmányi mobilitásra.

Erdély

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem sajtófotó pályázatot hirdet, amelyre XI. és XII. osztályos tanulók jelentkezhetnek.

Erdély

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program újabb pályázatot hirdet külhoni magyar óvodák és óvodai csoportok részére Csipkefa bimbója – Hagyományőrzés a nevelés során Magyarországon és a Kárpát-medencei magyar óvodákban címmel.

Erdély

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázatot hirdet Arad, Brassó, Fehér, Hunyad és Temes megyei középiskolás diákok számára Szerelmem: szűkebb hazám címmel.

Erdély

A Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége pályázatot hirdet Arad, Brassó, Fehér, Hunyad és Temes megyei középiskolás diákok számára Szerelmem szülőhelyem címmel

Erdély

A MOL Románia a Jogosítvány a jövőhöz program új kiírásával segíti a hátrányos helyzetű fiatalokat

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program

Erdély

A 2014-2020-as Regionális Operatív Program a Regionális Fejlesztési Tervek (PDR) által javasolt közös fejlesztési priorításokra alapszik, összhangban lévén más, ugynerre az időszakra vonatkozó programokkal vagy szektoriális/nemzeti stratégiákkal, valamint más európai színvonalú stratégiákkal.

Erdély

A Versenyképességi Operatív Program 2014-2020 (POC) alapvető célja a kutatásra és innovációra alapuló versenyképesség növelésének fenntartása és a gazdaság fejlesztése, 2 fő elemre épűlő beruházáson keresztűl: 1. A tudományos kutatás, technológiai fejlesztés és innováció megerősítése. 2. Az infokommunikációs technológia használatának, minőségének és hozzáférhetőségének növelése.

Erdély

A  2014-2020-as támogatási időszakra a PNDR-nek 8 milliárd euró körüli összeget utaltak ki. A 2014-2020-as PNDR stratégiai prioritásai: 1. az élelmiszeripar strukturális megválltoztatása és versenyképessége 2. a természetes erőforrások menedzselése stb.

Erdély

A 2014-2020-as ROP általános célja a gazdasági versenyképesség növelése és a helyi és regionális közösségek életszínvonalának javítása, az üzleti környezet, az infrastuktúrális feltételek és szolgáltatások fejlesztése által, amely a régiók hosszutávú, fenntartható fejlesztését biztosítja, képes hatékonyan kezelni a forrásokat, értékesíteni az innovációs képességet és képes elsajátítani a tehnológiai fejődést. A program képes kiküszöbölni  a fejlett és kevésbé fejlett  régiók közöti eltéréseket gazdasági és szociális téren egyaránt.

Erdély

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet.

Erdély

Nyakig a Demboviccben – a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiírt pályázat

Erdély

Nyakig a Demboviccben – a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiírt pályázat

Erdély

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet.

Erdély

A Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) a 2018-ban kiírt Magyarok a román nemzetállamban című sikeres riportpályázata és a 2019-ben meghirdetett Voltunk, vagyunk, leszünk című filmpályázata után, idén ismét pályázatot hirdet.

Erdély

Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központ „Diákszemmel a világ” címmel fotópályázatot hirdetett V-VIII. és a IX-XII.-es tanulók számára.

Sepsiszentgyörgy

Öt, kiváló tanulmányi eredményeket elért tizenkettedik osztályos tanuló egyenként 3 000 lejes ösztöndíjban részesül

Gyergyói medence

A Gyergyó Területi Ifjúsági Tanács (GYTIT) egy fotópályázattal szeretné felhívni a figyelmet, arra, hogy „együtt jobb”. A COVID19 gátat húzott az emberek, illetve az emberi kapcsolatok közé, éppen ezért választottuk a fent említett témát. Olyan képek beküldését várjuk, amelyek bebizonyítják, hogy „együtt jobb”.

Erdély

Kovászna Megye Tanácsa tanórák utáni iskola programot támogató megyei programot hirdet. A megyei program célja: Kovászna megye, Kovászna Megye Tanácsán keresztül,  a közigazgatási-területi egységekkel társulva támogatja A tanórák utáni iskola programot, amelyet a Kovászna megyei, vidéki tanügyi intézmények számára hirdet.

Gyergyószentmiklós

Adventi koszorú készítő vetélkedő-pályázat

Gyergyószentmiklós

Pályázat rajzkiállításra a Gyergyószentmiklós-i városnapok alkalmával

Gyergyószentmiklós

Videógyűjtemény pályázat Gyergyóban

Erdély

A Kolozsvári Hallgatói Önkormányzat meghirdette az idei Sapixel Fotóversenyt.

Erdély

Őszi pályázati kiírás ifjúsági szervezetek számára